Având în vedere prevederile art. 618 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.II din Legea 203/2020 pentru modificarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și – a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, vă înștiințăm cu privire la organizarea:

 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 537498) din cadrul Serviciului Cooperare Internă și Internațională, Direcția Inovare și Cooperare din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 550693) din cadrul Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale, Direcția Ionvare și Cooperare din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 550694) din cadrul Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale, Direcția Ionvare și Cooperare din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 550695) din cadrul Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale, Direcția Ionvare și Cooperare din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 550696) din cadrul Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale, Direcția Ionvare și Cooperare din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID post 550700) din cadrul Serviciului Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale, Direcția Ionvare și Cooperare din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional debutant (ID post 455916) din cadrul Serviciului Mobilitate, Infrastructură, Direcția Mediu și Mobilitate din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;
 • concurs de recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior (ID post 455915) din cadrul Serviciului Mobilitate, Infrastructură, Direcția Mediu și Mobilitate din cadrul Direcției Generale Management Programe de Dezvoltare;

Durata timpului de muncă pentru posturile scose la concurs este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs:

 • Proba scrisă: 19.08.2021, ora 11.00
 • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise
 • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3- 5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ CONCURS

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

ATRIBUȚIILE POSTURILOR

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT PROBĂ INTERVIU

REZULTAT FINAL

Perioada de depunerea de dosare: 20.07 –09.08.2021.
Publicarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice locale vacante se va realiza în data de 20.07.2021.
Depunerea de dosare se va face la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București, de Luni- Joi între orele: 09.30 – 12.30 și orele 14.00 – 16.00, respectiv în zilele de Vineri, între orele: 09.30 -13.00.
Persoana de contact: Toma Forentina-Vasilica, consilier, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională;

Sari la conținut