CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 21.09.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel:   concurs de reccrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad professional principal din cadrul Compartimentului Corp Control

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de concurs (19.08.2021) pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov și la Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, până la data de 07.09.2021, ora 16,00, între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, persoană de contact doamna Toma Gabriela-Andreea, consilier asistent Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Sari la conținut