CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, Cod Fiscal 4192545, organizează în data de 22.11.2021, ora 11:00, la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, concurs pentru ocuparea unei funcții publice locale vacante, astfel: concurs recrutare în funcția publică locală de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Juridic-Contencios –Serviciul Juridic- Contencios, Avizare Legalitate Acte-Direcția Juridică și Administrație Publică Locală;

ANUNȚ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECȚIE DOSARE

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de concurs (22.10.2021) pe pagina de internet a Consiliului Județean Ilfov și la Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională, până la data de 10.11.2021, ora 16,00, între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, respectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00 la sediul instituției din strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională,  persoană de contact doamna Toader Eva-Maria, consilier superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională.

Sari la conținut