CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV, cod fiscal 4192545, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru funcțiile publice vacante după cum urmează:

DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Serviciul Proiecte Strategice – Compartiment Parcuri Industriale

–  1 post consilier clasa I, grad profesional principal

–  1 post consilier clasa I, grad profesional debutant

Biroul Monitorizare Post Implementare Proiecte

        – 1 post consilier clasa I, grad profesional asistent

Anunț și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante pentru DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante pentru DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Rezultatul soluționării contestațiilor la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante pentru DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Rezultatul interviului la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante pentru DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Rezultatul final la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante pentru DIRECȚIA ABSORBȚIE FONDURI INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

Comments are closed.

Sari la conținut