CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV organizează în data de 30.03.2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Bucureşti, str. Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională

Biroul Resurse Umane

–          1 post consilier, clasa I, grad profesional principal

–          1 post consilier, clasa I, grad profesional superior

Compartiment Sănătate și Securitate în Muncă

–          1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală

Compartiment Juridic, Contencios

–          1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional superior

–          1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

–          1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

Compartiment Avizare Legalitate Acte

–          1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant,

–          1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Serviciul Administrație Publică – Compartimentul Petiții

1 post consilier, clasa I, grad profesional principal

Anunț și Bibliografie

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante pentru Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante pentru Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrisă pentru examenul/concursul pentru funcţiile publice organizat în data de 30.03.2017

Rezultatul interviului din data de 04 aprilie 2017 la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante din cadrul Consiliului Judetean Ilfov

Rezultatul final  la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante din cadrul Consiliului Judetean Ilfov

Comments are closed.

Sari la conținut