Consiliul Județean Ilfov organizează concurs în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condiițiile legale în acest sens, conform anexei.

Desfășurarea concursului:     

  • Proba scrisă: 14.12.2021, ora 11.00
  • Interviul: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise (data și ora vor fi comunicate ulterior).
  • Locul desfășurării probelor stabilite: Sediul Consiliului Județean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucureşti.

ANUNȚ

IMPORTANT: CONDIȚII OBLIGATORII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS PROMOVARE GRAD

REZULTAT PROBA SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv în intervalul 12.11- 02.12.2021. Depunerea de dosare se va face  la sediul Consiliului Județean Ilfov, str. Ernest Juvara 3-5, sec.6, București,  între orele: 09.30 12.30 și orele 14.00 16.00, de luni până joirespectiv în zilele de vineri, între orele: 09.30 -13.00, la  Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională. Persoana de contact: Colovai Silvia, consilier, grad profesional superior – Biroul Resurse Umane, Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Profesională; Relații suplimentare la telefon 021/ 212.56.95, 021/212.56.94 interior 512 şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ilfov: www.cjilfov.ro – secţiunea ,,Concursuri-Funcţii publice de execuție”.

Sari la conținut