Pentru bunul mers al activității în implementarea Standardului I – Etică, Integritate din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, în vederea instaurării unui climat pe bază de etică, integritate, transparență și competență, cât și pentru respectarea prevederilor legale de către angajații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov a fost aprobat codul de conduită al acestora.

Codul de conduită din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

PRINCIPIILE APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

Comments are closed.