Raport anual privind activitatea desfășurată în anul 2021, de comisia paritara constituită la nivel Județului Ilfov – Consiliul Județean.

Comisia paritară este constituită în cadrul Consiliului Județean Ilfov prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 513/06.05.2022, în baza prevederilor H.G. nr.302/02.03.2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective. Prin participarea funcționarilor publici în comisia paritară se asigură dialogul social în cadrul instituțiilor.

Dispoziție nr. 513/06.05.2022 privind constituirea Comisiei Paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

Dispoziție nr. 762/20.09.2021 privind reactualizarea componenței Comisiei Paritare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov

RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2022, DE COMISIA PARITARĂ CONSTITUITĂ LA NIVELUL CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

Comments are closed.

Sari la conținut