Comisia paritară este constituită în cadrul Consiliului Județean Ilfov prin Dispoziția Presedintelui Consiliului Județean nr. 06/10.01.2017, în baza prevederilor H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective. Prin participarea funcționarilor publici în comisia paritară se asigură dialogul social în cadrul înstituțiilor.

Dispoziție Președinte nr. 546 din 19.07.2017 privind înlocuirea unor membri titulari desemnaţi de către conducătorul instituţiei, în cadrul Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Dispoziție Președinte nr. 06 din 03.01.2017 privind constituirea Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov

Comments are closed.