Consiliul Județean Ilfov, ca autoritate a administrației publice locale, funcționează pe baza principiilor cuprinse în art. 120 – 123 din Constituția României și a Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Pentru îndeplinirea atribuților ce-i revin în calitate de autoritate a administrației publice județene, Consiliul Județean Ilfov dispune de un aparat de specialitate a cărui structură organizatorică este stabilită prin hotarâre a consiliului județean și care este subordonat presedintelui.

Aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Ilfov este organizat pe compartimente de specialitate – direcții, servicii, birouri care realizează activitatea prin acte și operațiuni tehnice specifice și respectiv organizează punerea în aplicare a actelor normative în cadrul competențelor și sarcinilor stabilite prin prezentul regulament.

Președintele, vicepreședinții Consiliul Judetean Ilfov și secretarul general al județului asigură coordonarea îndrumarea și controlul activitații compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate, potrivit organigramei. Legătura dintre compartimentele de specialitate și președintele, vicepresedinții consiliului judetean și secretarul general al județului, se asigură de către personalul de conducere al acestora.

Regulament intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ilfov

Comments are closed.

Sari la conținut