Județul Ilfov – Consiliul Județean

                       31.08.2022

 

 COMUNICAT DE PRESĂ

Aproximativ 1000 de elevi au beneficiat de consiliere vocațională în anul școlar 2021-2022, în județul Ilfov

 

Consiliul Județean Ilfov, în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov și Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională Ilfov (CJRAE), implementează la nivel județean proiectul-pilot privind orientarea și consilierea vocațională pentru elevii din clasele a VII-a și a VIII-a.

Proiectul presupune testarea elevilor din școlile generale de pe raza județului Ilfov în vederea obținerii unei orientări vocaționale optime. Prin intermediul acestui proiect, elevii beneficiază de consiliere vocațională pentru ca alegerea traseului școlar/profesional, în acord cu particularitățile personale, să devină mai facilă.

În cadrul sesiunilor de consiliere și orientare școlară și profesională au fost abordate teme ca: identificarea intereselor, valorilor și competențelor personale; dezvoltare personală și autocunoaștere; tehnici de învățare eficientă; recunoașterea și gestionarea emoțiilor; dezvoltarea conștiinței de sine și a atitudinilor pozitive; informare asupra rețelei școlare, alegerea liceului potrivit; admiterea la liceu, profiluri și specializări la licee, învățământ dual și profesional.

Aceste sesiuni de consiliere s-au desfășurat în perioada mai-iunie 2022 la nivelul a 25 de școli din județul Ilfov, urmând ca testarea să se reia în perioada septembrie-decembrie 2022.

Prin susținerea oferită de Consiliul Județean Ilfov, elevii din cele 25 de unități școlare au beneficiat de instrumente digitale performante menite să cartografieze abilitățile cognitive, interesele și trăsăturile de personalitate în urma cărora s-a stabilit profilul profesional potrivit pentru fiecare dintre cei 904 elevi participanți.

Consilierii școlari, împreună cu profesorii diriginți, au organizat activități de informare pentru părinți și elevi, analizând rezultatele obținute în urma testării. Sesiunile au fost desfășurate în cadrul orelor de dirigenție, respectiv a activităților de consiliere a părinților. Pe baza informațiilor care sunt reflectate în portofoliul personal al elevului și oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023, elevul împreună cu părintele, susținuți de profesorul diriginte și consilierul școlar, au realizat lista scurtă de opțiuni potrivite elevului după finalizarea clasei a VIII-a. Profesorii consilieri au apreciat, la rândul lor, utilitatea instrumentelor digitale în proporție de 85% ca fiind foarte bună, acest lucru fiind o premieră pentru județul Ilfov.

De asemenea, alegerea continuării studiilor într-o unitate școlară din județul Ilfov sau municipiul București a evidențiat că un procent de 37,2% din elevii chestionați optează pentru unități școlare din județul Ilfov, iar 62,8% optează pentru unități școlare din București.

Dintre cele 3.300 de teste prevăzute a se aplica anul acesta, 904 teste au fost finalizate integral la finalul anului școlar 2021-2022. Consiliul Județean Ilfov, împreună cu partenerii din proiect, își propun ca, până la finalul lunii decembrie 2022, un număr de alți 2.396 de elevi să beneficieze și să finalizeze integral testele de orientare și consiliere vocațională, folosind aceleași instrumente digitale moderne care să ajute elevii și familiile acestora în alegerea obiectivă și științifică a traseului educațional și, în final, a drumului în viață.

Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 9 mai 2022, are ca termen de finalizare data de 31 decembrie 2022 și o valoare de 90.750 lei, suportată din bugetul Consiliului Județean Ilfov.

 

Sari la conținut