Județul Ilfov – Consiliul Județean
14.11.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectul de apă și canalizare în Snagov, Afumați și Găneasa

Astăzi, 14.11.2022, a avut loc la Consiliul Județean Ilfov, o întâlnire între reprezentanții administrației publice centrale și locale și ai operatorului Apă Ilfov, în cadrul căreia au fost semnate contractele de finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Snagov, judeţul Ilfov, în perioada 2014-2020”, respectiv „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“.
La întâlnire au participat Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel-Ioan Boloș, Secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Carmen Moraru, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu, Administratorul Public al județului Ilfov, Mihaela Toader, Directorul General al Apă Canal Ilfov, Cătălin Drăgilă, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Ilfov, Andreea Martinescu, și alți reprezentanți ai structurilor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, precum și primarii celor trei localități.
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020 pentru localitatea Snagov este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) și are o valoare eligibilă de 246,475,627 lei, fără TVA. Acesta include realizarea lucrărilor la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Snagov, după cum urmează:

Nr. crt Denumire lucrare U.M
1 Fronturi captare nouă 2buc/8foraje
2 Extinderea conductelor de aducțiune 3.777m
3 Stații noi de tratare a apei/clorinări 2 buc
4 Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă 4 buc
5 Stații noi de pompare apă 7 buc
6 Extinderea rețelei de distribuție apă 33.524 m
7 Branșamente noi 2.928 buc
8 Sistem SCADA 1 buc
9 Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată 3 buc
10 Reabilitare conducte de refulare 9.420 m
11 Extinderea rețelei de canalizare 33.760 m
12 Conducte de refulare 10.785 m
13 Stații noi de pompare apă uzată 19 buc
14 Sistem SCADA 1 buc
15 Racorduri noi de canalizare 3.454 buc

De asemenea, proiectul include realizarea lucrărilor la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Afumați și Găneasa, cu o valoarea de 245.065.894,3 lei fără TVA, astfel:

Nr. crt Denumire lucrare U.M
1 Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterană 2 buc
2 Reabilitarea conductelor de aducțiune 1.790 m
3 Reabilitare rezervoare de înmagazinare apă potabilă 3 buc
4 Reabilitare stații de pompare 2 buc
5 Extindere captare 2 buc
6 Extinderea conductelor de aducțiune 8.035 m
7 Stații noi de tratare a apei/clorinări 2 buc
8 Rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă 3 buc
9 Stații noi de pompare apă 5 buc
10 Extinderea rețelei de distribuție apă 11.708 m
11 Branșamente noi rețea apă 331buc
12 Branșamente pe rețea de apă existentă 300 buc
13 Sistem SCADA 1 buc
14 Reabilitarea rețelei de canalizare 210 m
15 Reabilitare racorduri de canalizare 17 buc
16 Reabilitarea stațiilor de pompare apă uzată 1 buc
17 Reabilitare conducte de refulare 410 m
18 Colectoare noi de canalizare 217 m
19 Extinderea rețelei de canalizare 32.334 m
20 Conducte de refulare 18.694 m
21 Stații noi de pompare apă uzată 17 buc
22 Stații noi de epurare 1 buc
23 Sistem SCADA 1 buc
24 Racorduri noi de canalizare 1.924 buc
25 Racorduri noi pe canalizare existenta 1.156 buc

Obiectivul principal al POIM îl reprezintă extinderea şi modernizarea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul creșterii gradului de acces a populației la servicii sigure din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții de ocrotire a mediului înconjurător și protejare a resurselor de apă.

Sari la conținut