Județul Ilfov – Consiliul Județean

       10.05.2022

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Au fost semnate două contracte de execuție pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în Ilfov

 

Azi, 10.05.2022, au fost semnate contractele de execuție lucrări: R-05 „Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Ciolpani”, respectiv R-08 „Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina”.

Aceste contracte fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM).

Contractul de extindere a rețelelor de apă și canalizare pentru localitatea Ciolpani are o valoare de 77.544.584,87 lei fărăTVA, fiind atribuit ofertantului Constructii Erbasu S.A, iar durata de execuție a lucrărilor este de 32 de luni de la data ordinului de începere.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitatea Ciolpani:

Nr. Crt. Denumire lucrare U.M
1 Extindere rețea distribuție Ciolpani 45,309 Km
2 Extindere rețea canalizare Ciolpani 77,155 Km
3 Stații noi de pompare apă uzată Ciolpani 24 buc

Contractul de extindere a rețelelor de apă și canalizare pentru localitățile Petrăchioaia, Cernica, Glina are o valoare de 98.081.182,68 lei fara TVA, fiind atribuit Asocierii Acvatot -Sade-Compagnie Generale de Travaux D’Hydraulique, iar durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Petrăchioaia, Cernica, Glina:

Nr. Crt. Denumire lucrare U.M
1 Reţea de distribuţie apa– extindere Petrăchioaia 38,343 km
2 Reţea de canalizare – extindere Petrăchioaia 23,587 km
3 Conducta de refulare – extindere  Petrăchioaia 6,088 km
4 Staţii de pompare ape uzate – extindere Petrăchioaia 13 buc
5 Subtraversări drumuri judeţene Petrăchioaia 23
6 Subtraversări văi Petrăchioaia 2 buc
7 Subtraversare canal irigaţii ANIF Petrăchioaia 2 buc
8 Reţea de distribuţie apa– extindere Cernica 30,46 km
9 Reţea de canalizare – extindere Cernica 25,807 km
10 Conducta de refulare – extindere Cernica 10,144 km
11 Staţii de pompare ape uzate – extindere Cernica 7 buc
12 Supratraversări autostrăzi Cernica 2 buc
13 Supratraversări centura Bucureşti Cernica 1 buc
14 Supratraversare râul Dâmboviţa Cernica 1 buc
15 Subtraversări căi ferate Cernica 2 buc
16 Subtraversări drum naţional – centură Bucureşti Cernica 3 buc
17 Subtraversări drumuri naţionale Cernica 2 buc
18 Subtraversări drumuri judeţene Cernica 3 buc
19 Subtraversare râul Colentina Cernica 1 buc
20 Reţea de distribuţie apa – extindere Glina 2,026 km
21 Reţea de canalizare – extindere Glina 1,663 km
22 Conducta de refulare – extindere Glina 0,512 km
23 Conducta de refulare – reabilitare Glina 0,84 km
24 Staţii de pompare ape uzate – extindere Glina 25 buc

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

 

Sari la conținut