Județul Ilfov – Consiliul Județean
09.05.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Campanie de educare pentru conștientizarea necesității extinderii spațiilor verzi desfășurată la nivelul județului Ilfov

Consiliul Județean Ilfov a demarat, la nivel județean, o amplă campanie de educare pentru conștientizarea necesității extinderii spațiilor verzi, ce se dorește a fi un nou pas către propuneri deschise cetățenilor și instituțiilor pentru un județ cu un mediu mai sănătos.

Rolul important pe care spațiile verzi îl au în menținerea echilibrului psihic și fizic al oamenilor este dovedit științific. Prin funcțiile lor ecologice, sociale, igienice și recreative, acestea reprezintă aliatul nostru în lupta cotidiană împotriva agresiunilor vieții moderne. Denumite „plămâni ai zonelor urbane”, spațiile verzi purifică aerul, echilibrează temperatura și intensitatea luminii ambientale și acționează ca un ecran absorbant de sunet.

Restrângerea spațiilor verzi, în general, accentuează riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții şi stării de sănătate a populației, iar evoluția teritorială a județului Ilfov a generat, în timp, un apetit crescând pentru mai multe spații verzi.

Beneficiile oferite de spațiile verzi sunt multiple:

Beneficii ecologice

► Moderator al impactului activităților umane asupra mediului înconjurător – spațiile verzi au o contribuție importantă la purificarea atmosferei prin epurare chimică, fizică și bacteriologică. Prin procesul de fotosinteză plantele consumă dioxid de carbon și eliberează oxigen. De asemenea, vegetația reține praful și pulberile și distruge o mare parte din organisme prin procesul de degajare a oxigenului, îndeosebi de către conifere, dar nu numai.

► Moderarea climatului urban – construcțiile și suprafețele betonate creează un climat urban specific, cu temperaturi mai ridicate și o restricție a circulației aerului, ceea ce duce la producerea așa-numitului efect de „insulă de căldură”. Vegetația, prin efectul de umbră și de creștere a umidității aerului contribuie la crearea unui mediu mai confortabil;

► Atenuarea poluării fonice – spațiile verzi, în special cele compacte, constituie bariere pentru zgomote contribuind semnificativ la scăderea nivelului acestora în perioada de vegetație;

► Conservarea habitatelor pentru diverse specii – spațiile verzi, atunci când sunt și naturale, au rolul de a păstra și perpetua vegetația naturală autohtonă.

Beneficii sociale

► Contribuie la îmbunătățirea sănătății populației prin reducerea nivelului de stres și încurajarea unui stil de viață mai activ;

► Contribuie la creșterea incluziunii sociale prin crearea de oportunități pentru persoanele de toate vârstele să interacționeze atât prin contact informal, cât și prin participarea la evenimentele comunității;

► Reprezintă un loc de desfășurare pentru evenimente sociale și culturale;

► Spațiile verzi pot deveni, în anumite condiții, locuri de joacă pentru copii, contribuind la dezvoltarea fizică, mentală și socială a acestora.

Beneficii economice

► Crearea unei imagini favorabile care poate spori atractivitatea pentru investiții;

► Creșterea valorii proprietăților.

Campania de educare pentru conștientizarea necesității extinderii spațiilor verzi desfășurată la nivelul județului Ilfov urmărește să crească gradul de conștientizare față de necesitatea gestionării raționale a spațiilor verzi, prin:

• Stoparea diminuării și degradării spațiilor verzi intraurbane și periurbane;
• Conservarea suprafețelor verzi existente;
• Reabilitarea zonelor verzi existente;
• Realizarea de noi spații verzi în interiorul localităților;
• Înființarea/extinderea perdelelor forestiere de protecție.

Sari la conținut