Consililul Județean Ilfov a obținut certficare pentru proceduri, eficiență servicii de calitate
Consiliul Județean Ilfov a obținut certificarea ISO 9001:2005 – o atestare a bunelor practici din organizație, a instruit în Managementul Calitătii 145 de angajați și aleși locali și a implementat un sistem informatic pentru managementul investițiilor publice o platformă internă unde personalul specializat poate vedea în timp real în ce stadiu este o investiție și ce sume au fost plătite sau decontate.
Certificarea ISO 9001 dă garanția cetăţenilor că instituţia oferă servicii de calitate, cu respectarea procedurilor și a termenelor prevăzute de lege.
“Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în Județul Ilfov” este un proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Adrministrativ (POCA).
Monica Trandafir, secretar general al județului, manager de proiect: “Am implementat acest program pentru că vrem să avem o administrație modernă, să creștem încrederea cetățenitor în noi și calitatea serviciilor oferite. Certificarea ISO presupune și instruirea oamenilor în privința standardelor de calitate. Beneficiile cursurilor de formare se traduc în perfecționare, îmbunătațirea continuă a performanțelor angajaților și a aleșilor locali. Pentru că formarea s-a făcut din bani europeni, am scutit bani din bugetul nostru.”
Elena Sandache, resposabil financiar al proiectului: “Proiectul s-a desfășurat în perioada iulie 2018 ianuarie 2020, iar voloarea lui a fost de 571 860, 45 lei, din care 560 423, 24 lei finanțare nerambursabilă si 11 437. 21 lei contribuția CJ Ilfov. Cursurile au fost bine primite de angajați, care au devenit mai conștienți de rolul lor in organizație și mai motivați în îndeplinirea obiectivelor. Oamenii muncesc mai eficient pentru indeplinirea obiectivelor instituției, așa că toată lumea are de câștigat.”
CJ Ilfov are în prezent în derulare încă două proiecte finanțate din POCA – o platformă online pentru serviciile publice adresate cetățenilor (precum plata taxelor, încărcarea documentelor pentru autorizații, petții și elaborarea unei metodologii pentru prioritizarea proiectelor în folosul cetătenilor.