Județul Ilfov – Consiliul Județean
05.07.2023

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Continuă tratamentele pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia pe drumurile județene din Ilfov

 

Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua, în perioada 10-17 iulie 2023, o nouă acțiune de combatere și distrugere a buruienii ambrozia, o plantă invazivă, extrem de adaptabilă, rezistentă la secetă și caniculă, cu puternic caracter alergen.

Acțiunea de erbicidare se va face terestru, prin pulverizare cu instalații montate pe autoutilitare, după ora 06:00, cu produsul LYPHASE 36SL, în doză de 8 litri/ha. Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care au fost înștiințați crescătorii de albine, cetățenii de pe raza localităților și dispensarele umane și veterinare.

Drumurile județene pe care se efectuează tratamentul, în condiții meteo favorabile, sunt următoarele:

  • Luni, 10 iulie

DJ 200 Ștefănești – Dascălu

DJ 100 Ștefănești – Tunari

DJ 101 N Ciolpani – Izvorani

DJ 179 Bălteni – Buriaș

  • Marți, 11 iulie

DJ 402 Măineasca – Petrăchioaia

DJ 200 A Afumați – Petrăchioaia

  • Miercuri, 12 iulie

DJ 401 D Crețești – Copăceni

DJ 401 D Dărăști – 1 Decembrie

  • Joi, 13 iulie

DJ 100 Afumați – Găneasa

 

Pentru o protecție completă împotriva buruienii ambrozia, acțiunile întreprinse de Consiliul Județean Ilfov trebuie completate de intervenții similare la nivel local, în orașe și comune, precum și pe terenurile private, prin implicarea tuturor proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, pentru un aspect cât mai plăcut al comunității și, în special, pentru a elimina impactul negativ asupra sănătății populației.*****
Conform art. 1 alin (1) si (2) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia:
(1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumita științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.Totodată, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia:
(1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale, prin consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora.
(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.
(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.

Sari la conținut