Județul Ilfov – Consiliul Județean
12.08.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

Continuă tratamentele pentru combaterea și distrugerea buruienii ambrozia pe drumurile județene din Ilfov

Consiliul Județean Ilfov, prin Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, va efectua, în perioada 16 – 22 august 2022, o nouă acțiune de combatere și distrugere a buruienii ambrozia, o plantă invazivă, extrem de adaptabilă, rezistentă la secetă și caniculă, cu puternic caracter alergen.
Acțiunea de erbicidare se va face terestru, prin pulverizare cu instalații montate pe autoutilitare, după ora 06:00, cu produsul LYPHASE 36SL, în doză de 8 litri/ha. Produsul este toxic pentru albine, pești și organisme acvatice, motiv pentru care au fost înștiințați crescătorii de albine, cetățenii de pe raza localităților și dispensarele umane și veterinare. Drumurile județene pe care se efectuează tratamentul, în condiții meteo favorabile, sunt următoarele:
► 16 august 2022:
DJ 100: Tunari-Ștefănești, Ștefănești-Afumați, Afumați-Găneasa
DJ 101: Moara Vlăsiei-Grădiștea
DJ 101 B: Merii Petchii-Nuci, Nuci-Lipia
DJ 200: Ștefănești-Dascălu, Dascălu-Gagu
DJ 200 A: Afumați-Petrăchioaia
DJ 200 B: Tunari-Dimieni
DJ 402: Gagu-Creața-Vânători-Petrăchioaia-Măineasca
► 17 august 2022:
DJ 401 A: Măgurele-Bragadiru
DJ 401 D: Crețești-Copăceni-Dărăști-Măgurele-1 Decembrie
DJ 602: Ciorogârla-A1, Săbăreni-Buftea
DJ 301: Pantelimon-Cernica, Tânganu-Cernica-Fundeni
DJ 301 A: Bălăceanca-Glina
DJ 101 A: Periș
DJ 101 N: Ciolpani-Izvorani
DJ 179: Bălteni-BuriașPentru o protecție completă împotriva buruienii ambrozia, acțiunile întreprinse de Consiliul Județean Ilfov trebuie completate de intervenții similare la nivel local, în orașe și comune, precum și pe terenurile private, prin implicarea tuturor proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, pentru un aspect cât mai plăcut al comunității și, în special, pentru a elimina impactul negativ asupra sănătății populației.

*****
Conform art. 1 alin (1) si (2) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia:
(1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumita științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.
(2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Totodată, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia:
(1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale se efectuează de către autoritățile administrației publice locale, prin consilierii agricoli angajați sau persoanele desemnate din cadrul acestora.
(2) În urma verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel târziu până la data de 25 mai a fiecărui an.
(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la alin. (2), autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cel târziu până la data de 5 iunie a fiecărui an.

 

 

Sari la conținut