Județul Ilfov – Consiliul Județean
09.03.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Contract de finanțare semnat în cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov” (SMID Ilfov)

Astăzi, 09 martie 2023, la sediul Consiliului Județean Ilfov, a avut loc o întâlnire între reprezentanții administrației publice centrale și locale, în cadrul căreia a fost semnat contractul de finanțare pentru Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”, POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3, Obiectivul specific (OS) 3.1.

Alături de președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, la întâlnire au participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel-Ioan Boloș, secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Carmen Moraru, vicepreședinții Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu și Vincențiu Voicu, administratorul public al județului Ilfov, Andrei-Robert Mihai, arhitectul-șef al județului Ilfov, Olivia-Ana Ciobanu-Oprescu, directorul general AM POIM, Oana Arat, directorul executiv al Direcției Coordonare UAT-uri din cadrul DGMPD și președinte al ADIGIDI, Ileana-Virginia Anghel-Person, precum și alți reprezentanți ai structurilor din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale reprezintă faza tranzitorie în cadrul implementării SMID Ilfov, în care deșeurile municipale vor fi colectate separat și transportate în conformitate cu prevederile Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Ilfov, iar biodeșeurile vor fi colectate individual și compostate în unități de compostare individuală. Colectarea și compostarea individuală a biodeșeurilor vor reprezenta o fază pilot pentru calibrarea sistemului de colectare separată pentru cea de-a doua etapă de implementare a SMID Ilfov, când deșeurile colectate separat și deșeurile reziduale vor fi tratate în instalații autorizate.

Valoarea totală a proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale” este de 190.270.525 lei, din care contribuția CJ Ilfov reprezintă 45.635.149 lei, iar perioada de implementare se desfășoară până la data de 31.12.2023.

Aria de implementare a proiectului cuprinde 34 de unități administrativ-teritoriale, membre în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (ADIGIDI), și anume:
● 5 orașe: Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Pantelimon;
● 29 comune: Afumați, Balotești, Berceni, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăști-Ilfov, Dascălu, 1 Decembrie, Dobroești, Domnești, Dragomirești-Vale, Găneasa, Glina, Grădiștea, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Nuci, Periș, Petrăchioaia, Snagov, Ștefăneștii De Jos, Tunari, Vidra.

Obiectivele proiectului sunt:
● atingerea ratei de pregătire pentru reutilizare și reciclare de min. 50% din cantitatea de deșeuri din hârtie, metal, plastic, sticlă din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice, colectate din aria proiectului, începând cu anul 2024 – țintă estimată de reciclare (prin raportare la totalul cantității de deșeuri reciclabile) de 50% începând cu anul 2024;
● implementarea compostării individuale a biodeșeurilor (inclusiv a deșeurilor verzi, fără masă lemnoasă) la nivelul gospodăriilor individuale din mediul urban și rural (zona de case), prin achiziția de unități de compostare individuală – țintă estimată de 100% începând cu anul 2024;
● implementarea instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci” atât în mediul urban, cât și în mediul rural, pentru ambele tipuri de spații locative (case și blocuri), bazat pe frecvența colectării – țintă estimată de 100% începând cu anul 2024;
● reducerea cantității de biodeșeuri depozitate ca urmare a introducerii compostării individuale în mediul urban și rural.

 

Sari la conținut