Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean

28 septembrie 2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Direcții de dezvoltare teritorială sustenabilă la nivelul județului Ilfov

 

Hubert Thuma, Președintele Consiliului Județean Ilfov:

“În primul an de mandat în funcţia de președinte al Consiliului Județean Ilfov, am evaluat problemele generate de dezvoltarea accelerată a județului, împreună cu echipa mea. Am constatat că ne confruntăm în tot teritoriul, printre altele, cu lipsa drumurilor, a echipamentelor tehnico-edilitare, cu lipsa infrastructurii necesare furnizării serviciilor publice de sănătate și educatie sau lipsa de coerență în construcția de noi cartiere. Toate acestea generează disconfort pentru cetățenii ilfoveni. Mă refer în mod concret la modalitatea în care s-au construit până acum aşa-numitele ,,cartiere-dormitor”, fără a avea în vedere și asigurarea unor spații publice necesare, cum ar fi școli, grădinițe sau policlinici. În acelaşi timp, nu a fost asigurat accesul autospecialelor de pompieri în cazul unui incendiu. Mai mult, a fost ignorată necesitatea asigurării accesului pietonal precum și al biciliștilor.

Având în vedere problemele identificate, am convocat astăzi, 28.09.2021, o ședință la care am participat alături de cei doi vicepreședinți ai CJ Ilfov, de arhitectul-șef, de membrii Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului a Consiliului Județean, arhitecți sau funcționari cu atribuții în urbanism din cadrul U.A.T.-urilor județului, precum și alături de o  parte dintre proiectanții care elaborează planuri pe raza județului. Unul dintre obiectivele întâlnirii a fost să stabilim viziunea de dezvoltare viitoare pentru județul Ilfov.

Am stabilit astăzi un set de direcții de dezvoltare teritorială sustenabilă la nivelul județului Ilfov, care să aibă în vedere ca, prin intermediul documentațiilor de urbanism, să se asigure circulația juridică a terenurilor, mobilarea acestora cu echipamente publice, adresarea problemelor de mobilitatea urbană, traficul pietonal, poluarea, introducerea unor tehnologii alternative de producere a energiei și a unor principii de estetică urbană, precum și tratarea spațiilor publice / semipublice.

Printre temele dezbătute s-au aflat: stabilirea unei suprafețe minime de construire a parcelei, lotizările noi să fie condiționate de existența juridică a drumului public reglementat la prospectul prevăzut de normele legale în vigoare, introducerea în intravilan a unui teren de suprafață mare să fie condiționată de crearea a 5% de spațiu verde cu acces public nelimitat, recomandări privind estetica clădirilor și a împrejmuirilor ce vor fi prevăzute în regulamentele locale de urbanism şi evidențierea categoriilor de costuri care cad în sarcina U.A.T.-urilor / beneficiarilor privați care realizează viitoarele investiții. De asemenea, am agreat necesitatea asigurării de către dezvoltatorii imobiliari a unui număr minim de două locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă şi detalierea funcțiunilor destinate spațiilor publice în cadrul marilor ansambluri.

Toate aceste principii agreate vor face obiectul unui regulament-cadru, proiect ce va fi pus în dezbatere publică și ulterior supus aprobării Consiliului Județean Ilfov.

Sunt convins că dialogul început astăzi va pune bazele unui parteneriat pe termen lung, astfel încât să putem spune cu toții: ,,Ilfov este acasă”!”

Sari la conținut