Județul Ilfov – Consiliul Județean

29.10.2021

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Mai multe lucrări de investiții la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare, finalizate în Ilfov

 

În anul 2021 au fost finalizate investițiile aferente Contractului de Finanțare nr.42/13.04.2017, respectiv Fazarea Proiectului Reabilitarea și Modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Ilfov, promovat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a contractului a fost de 15.391.397,49 lei, din care suma de 9.992.542,15 lei reprezintă valoarea eligibliă nerambursabilă asigurată din Fondul de Coeziune, iar suma de 1.528.271,15 lei reprezintă contribuția de la Bugetul de Stat.

În cadrul acestui contract au fost finalizate următoarele lucrări de investiții la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile Pantelimon și Dobroești.

Denumire lucrare

U.M

Extindere rețea de distribuție apă potabilă

4,5 Km

Extindere rețea canalizare

3,5 Km

Sistem SCADA

 2 buc

Stații noi de pompare apă uzată

3 buc

Reabilitare stații de pompare apă uzată

1 buc

Extindere conducte de refulare

1,8 km

Reabilitare conducte de refulare

0,04 Km

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Apă Ilfov:

Tel. 0374.205.200

E-mail: contact@acilfov.ro

Sari la conținut