Județul Ilfov – Consiliul județean
29.06.2021

 

 

Comunicat de presă

„OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității DGASPC Ilfov orientată către cetățeni”, cod SIPOCA 1254/cod MySMIS 154552

 

Componentă 1 – Apel: POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.
Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – JUDEȚUL ILFOV
Partener: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ILFOV
Obiectivul general al proiectului: Consolidarea capacității instituționale si eficientizarea activității la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean în ceea ce priveste exercitarea atribuțiilor, prin implementarea de măsuri menite să ajute la standardizarea modului de lucru și activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectare, atât din perspectiva accesului cetățenilor la serviciiile publice (front-office), cât si din perspectiva activității interne (back-office).
Obiectivul specific al proiectului:
Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat și dezvoltarea abilităților personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate.
Rezultate așteptate:
Rezultatele proiectului (Rezultat program R3) sunt: proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate prin Rezultat proiect 1, “Implementare Ecosistem digital interinstituțional interconectat și interoperabil (platforma de comunicare interinstituțională, platforma de lucru colaborativ pentru exercitarea competențelor partajate, platforma de management al identităților, platforma de semnare electronică, baze de date partajate), inclusiv dezvoltarea abilităților personalului în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate”.

Data de începere a contractului de finanțare: 07.06.2022.
Perioada de implementare a proiectului: 16 luni.

Valoarea proiectului:
Valoarea eligibilă totală a Proiectului este de 2.999.259,81 lei, distribuiți astfel:
UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean – Lider de parteneriat:
Valoarea eligibilă: 2.909.099,81 lei din care:
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European – 2.327.279,85 lei(80%);
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 523.637,96 lei(18%);
– Cofinanțare eligibilă: 58.182,00 lei(2%).
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov – Partener:
Valoarea eligibilă: 90.160,00 lei din care:
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European – 72.128,00 lei(80%);
– Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 16.228,80 lei(18%);
– Cofinanțare eligibilă: 1.803,20 lei(2%).

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA 2014-2020

 

Sari la conținut