Județul Ilfov – Consiliul Județean
23.09.2021

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Semnare Contract de execuţie lucrări R-07 „Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș

 

Contractul de execuţie lucrări R-07 „Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș, a fost semnat.

În data de 22.09.2021 ora 13:00, a fost semnat la Consiliul Județean Ilfov, Contractul de execuţie lucrări R-07 „Reabilitare şi extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș”.

Acest contract este parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) și are o valoare de 191.461.761,03 lei fără TVA, fiind atribuit PORR CONSTRUCT S.R.L.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periș, conform tabelului următor:

Lucrare Grădiștea Gruiu Moara Vlăsiei Periș
Pavilion administrativ gospodăria de apă Grădiștea 1
Rețea distribuție Grădiștea (branșamente, Scada)
Extindere rețea de canalizare Grădiștea 35,832
Stații noi de pompare apă uzată Grădiștea 9
Extindere rețea distribuție Gruiu 41,973
Extindere rețea de canalizare Gruiu 83,195
Noi stații de pompare apă uzată Gruiu 20
Extindere rețea distribuție Moara Vlăsiei 44,566
Reabilitare rețea de canalizare Moara Vlăsiei 0,011
Reabilitare stații de pompare apă uzată Moara Vlăsiei 2
Extindere rețea de canalizare Moara Vlăsiei 41,777
Stații noi de pompare apă uzată Moara Vlăsiei 19
Extindere rețea canalizare Peris 36,178
Stații noi de pompare apă uzată Periș 14

Total:

Apă – Extindere retea distribuție: 86.539 Km

Canalizare – Extindere rețea canalizare: 196.99 km

Noi Stații de pompare – 62 buc

Reabilitare Stații de pompare – 2 buc

De asemenea, presupune execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Sari la conținut