COMUNICAT DE PRESĂ

Contractul de execuţie lucrări R-09 Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Cornetu, Ciorogârla, Domneștia fost semnat

Azi, 15.09.2021, a fost semnat contractul de execuție lucrări R-09 „Extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Cornetu, Ciorogârla, Domnești”.

Acest contract este parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 – 2020“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) și are o valoare de 77.960.365,64 lei fără TVA, fiind atribuit Asocierii GPI BUILDING LOGISTIC SRL – MONTIN SA – AGROMEC VLAD TEPES S.R.L.

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Cornetu, Ciorogârla, Domnești:

Nr. Crt. Denumire lucrare U.M
1 Extindere rețea distribuție Cornetu 19,13 Km
2 Reabilitare rețea canalizare Cornetu 0,603  Km
3 Extindere rețea canalizare Cornetu 25,925 Km
4 Stații noi de pompare apă uzată Cornetu 10 buc
5 Extindere rețea distribuție Ciorogârla 31,318 Km
6 Extindere rețea canalizare Ciorogârla 28,097 Km
7 Stații noi de pompare apă uzată Ciorogârla 13 buc
8 Extindere rețea distribuție Domnești 19,835 Km
9 Extindere rețea canalizare Domnești 27,711 Km
10 Stații noi de pompare apă uzată Domnești 18 buc

De asemenea, presupune execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Durata de execuție a lucrărilor este de 35 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Sari la conținut