Nr. Data Titlul Hotărârii
141 21.12.2020 Hotărâre privind punerea la dispoziție a unui spațiu, cu titlu gratuit, administratorului incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub
140 21.12.2020 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Mogoșoaia-Consiliul Local Mogoșoaia și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public
139 21.12.2020 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ACS FC Academica Clinceni
138 21.12.2020 Hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei
137 21.12.2020 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de competența Județului Ilfov-Consiliul Județean pentru anul fiscal 2021
136 21.12.2020 Hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în vederea semnării documentelor necesare execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Măgurele Science Park”
135 21.12.2020 Hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al Județului Ilfov către SC APĂ-CANAL ILFOV S.A.
134 21.12.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV la data de 30.09.2020
133 21.12.2020 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.9/2020, privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2020
132 21.12.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului ILFOV pe anul 2020
131 21.12.2020 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2021-2022
130 21.12.2020 Hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024
129 21.12.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024
128 27.11.2020 Hotărâre privind introducerea unor restricții pe drumul județean DJ 601A
127 27.11.2020 Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Ilfov aferente trimestrului IV— 2020 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti –Ilfov.
126 27.11.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.138/2019 privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială Consiliul Local Găneasa.
125 27.11.2020 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2021.
124 27.11.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2020.
123 27.11.2020 Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.
122 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în mandatul 2020-2024.
121 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2020-2021.
120 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorități Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
119 27.11.2020 Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în mandatul 2020-2024.
118 27.11.2020 Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2020-2024.
117 27.11.2020 Hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, în mandatul 2020-2024.
116 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Ilfov, în mandatul 2020-2024.
115 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2020-2024.
114 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, în mandatul 2020-2024.
113 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Ilfov, în mandatul 2020-2024.
112 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2020-2024.
111 27.11.2020 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională – Ilfov, în mandatul 2020-2024.
110 20.11.2020 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
109 28.10.2020 Hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia în mandatul 2020-2024.
108 28.10.2020 Hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Ilfov.
107 28.10.2020 Hotărâre privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.
106 28.10.2020 Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024.
105 17.09.2020 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Judeţul Ilfov -Consiliul Judeţean Ilfov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov.
104 17.09.2020 Hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.145/2012 privind aprobarea preluării unui teren aflat în domeniul public al Orașului Chitila din administrarea Consiliului Local Chitila în administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării construcțiilor aferente proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor Ilfov”.
103 17.09.2020 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Berceni II, Sf. Cuv. Parascheva, comuna Berceni, județul Ilfov.
102 17.09.2020 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.
101 17.09.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.153/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
100 17.09.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.152/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.68/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
99 17.09.2020 Hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 100 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000) – km 100+900)” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.
98 17.09.2020 Hotărâre privind prelungirea dării în folosință gratuită ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ,,ADIA ILFOV” a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
97 17.09.2020 Hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al Comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.
96 17.09.2020 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.9/2020 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2020.
95 17.09.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.
94 20.08.2020 Hotărâre privind asocierea Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unităţi Administrativ Teritoriale -Consilii Locale din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
93 20.08.2020 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de conservare – restaurare a picturii murale de Ia biserica monument istoric a parohiei Baloteşti, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov.
92 20.08.2020 Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Sfântul Apostol Andrei, oraşul Bragadiru, judeţul Ilfov.
91 20.08.2020 Hotărâre privind împuternicirea președintelui Consiliului Județean Ilfov în vederea semnării declarației notariale cu privire la cota indiviză din culoarul de expropriere la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, modernizare str. Răscoalei – DJ 300, oraș Pantelimon, Județul Ilfov”.
90 20.08.2020 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
89 20.08.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Elaborare DALI scurgerea apelor pe DJ 184, pe raza localității Dascălu, județul Ilfov”.
88 20.08.2020 Hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 401 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)” – Amenajare nod rutier CB – DJ 401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600.
87 20.08.2020 Hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumurile județene DJ 401, DJ 601, DJ 602 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900” – sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900.
86 20.08.2020 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara Vlăsiei -Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub -BIMH”.
85 20.08.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.
84 20.08.2020 Hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Ilfov – formă actualizată conform Codului administrativ.
83 20.08.2020 Hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.
82 30.07.2020 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ teritorială- Consiliul Local Gruiu.
81 30.07.2020 Hotărâre privind privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de pictură la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Parohia Nicolae Bălcescu, orașul Voluntari, județul Ilfov.
80 30.07.2020 Hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov și Clubul Sportiv Ilfov.
79 30.07.2020 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea–Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Shagya Ediția a VII-a”.
78 30.07.2020 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Măgurele Science Park”.
77 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin oferit de UAT Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov pentru consolidarea capacității sistemului medical, în contextul pandemic cauzat de virusul COVID-19” COD SMIS 138114.
76 30.07.2020 Hotărâre privind desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES).
75 30.07.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.
74 30.07.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2020.
73 30.06.2020 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov. Anexe
72 30.06.2020 Hotărâre privind finanțarea Proiectului ,,Reconstrucția acoperișului Liceului Teoretic Olimp-Costești” propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova.
71 30.06.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.
70 30.06.2020 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
69 30.06.2020 Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje.
68 30.06.2020 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
67 30.06.2020 Hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia în domeniul public al Unități Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.
66 30.06.2020 Hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Brănești și administrarea Consiliului Local Brănești în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.
65 30.06.2020 Hotărâre privind înregistrarea Județului Ilfov- Consiliul Județean în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).
64 30.06.2020 Hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov – Ediția 2020.
63 29.05.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’ aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.55/2019.
62 29.05.2020 Hotărâre încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov cu unele cabinete medicale/societăți medicale din județul Ilfov.
61 29.05.2020 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Snagov- Consiliul Local Snagov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
60 29.05.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Ilfov.
59 29.05.2020 Hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.
58 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
57 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
56 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
55 29.05.2020 Hotărâre privind implementarea proiectului ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Periș, județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
54 29.05.2020 Hotărâre pentru modificarea contractului de asociere aflat în derulare încheiat între Județul Ilfov–Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Brănești.
53 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinație cabinete medicale și activități conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
52 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare sens giratoriu la intersecția DJ100 cu străzile Pinului și Alunișului, în localitatea Tunari, jud. Ilfov”.
51 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ601 cu DJ602 și strada Băii în localitatea Ciorogârla, jud Ilfov”.
50 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ401D, în localitatea Vidra, sat. Crețești, jud Ilfov”.
49 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu strada Călugăreni (DC19), în localitatea Măgurele, Sat. Dumitrana, jud Ilfov”.
48 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ400, în localitatea Măgurele, Sat. Alunișu, jud Ilfov”.
47 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru ,,Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
46 29.05.2020 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Colegiul Medicilor Stomatologi din Ilfov.
45 29.05.2020 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.
44 29.05.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.
43 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2020.
42 29.05.2020 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019.
41 29.05.2020 Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Scutelnicu Andrei.
40 03.04.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2020.
39 03.04.2020 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov.
38 19.03.2020 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului ILFOV pe anul 2020.
37 19.03.2020 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 112/2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ilfov.
36 19.03.2020 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub–BIMH”.
35 19.03.2020 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2019 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al Județului Ilfov.
34 19.03.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.5/03.01.2020 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții MIPIM.
33 19.03.2020 Hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.18/04.03.2020 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni – Republica Moldova.
32 19.03.2020 Hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2020.
31 19.03.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
30 19.03.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.
29 19.03.2020 Hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov a împrumuturilor contractate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
28 19.03.2020 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
27 19.03.2020 Hotărâre pentru modificarea contractului de concesiune nr.11270/2004 încheiat între Consiliul Județean Ilfov și reprezentantul legal al Societății Civile Medicale ,,Dr. Maria Burghele” Buftea.
26 19.03.2020 Hotărâre pentru modificarea art.9 (asociere cu UAT Snagov) al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 88/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
25 19.03.2020 Hotărâre pentru modificarea art.4 (asociere cu UAT Petrăchioaia) al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
24 19.03.2020 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Ciorogârla și administrarea Consiliului Local Ciorogârla în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
23 19.03.2020 Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Județean Ilfov, a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Ciolpani.
22 19.03.2020 Hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
21 19.03.2020 Hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea.
20 19.03.2020 Hotărâre privind implementarea proiectului Caravana ,,Scapă de cancerul de col cu un simplu control”.
19 19.03.2020 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, urmare a epidemiei de COVID-19.
18 04.03.2020 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni – Republica Moldova.
17 04.03.2020 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Județul Ilfov–Consiliul Județean, UAT Orașul Voluntari, UAT Municipiul București, UAT Comuna Afumați și UAT Comuna Petrăchioaia aferent proiectului ,,Reînnoirea parcului de mijloace de transport public cu autobuze electrice, în vederea reducerii emisiilor de carbon în Orașul Voluntari”.
16 04.03.2020 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Județul Ilfov–Consiliul Județean, UAT Orașul Voluntari, UAT Municipiul București, UAT Comuna Afumați, UAT Comuna Dascălu, UAT Comuna Petrăchioaia și UAT Comuna Găneasa pentru realizarea proiectului ,,Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice”.
15 12.02.2020 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Ilfov.
14 12.02.2020 Hotărâre privind asigurarea la cerere a unui sprijin financiar pentru personalul neclerical.
13 12.02.2020 Hotărâre privind încheierea unei convenţii de asociere dintre Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia „Hope and Homes for Children” România.
12 12.02.2020 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
11 12.02.2020 Hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.316.000 lei pentru anul 2020.
10 12.02.2020 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.
9 12.02.2020 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
8 12.02.2020 Hotărâre privind aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al județului Ilfov, în format electronic.
7 30.01.2020 Hotărâre privind transformarea liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neonatologie în linie de gardă continuă în specialitatea neonatologie la nivelul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
6 30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.
5 30.01.2020 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții MIPIM.
4 30.01.2020 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
3 30.01.2020 Hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Vidra a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării) preluat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 59/2018.
2 30.01.2020 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de mențiere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
1 30.01.2020 Hotărâre privind modificarea și completarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov.

Comments are closed.

Sari la conținut