Nr. Data Titlul Hotărârii
1 13.01.2021 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, pentru implementarea Strategiei de vacinare împotriva COVID-19.
2 26.01.2021 Hotărâre privind constatarea încetării și vacantarea unui mandat de consilier județean.
3 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2020, privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.
4 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.
5 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.
6 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în cadrul Adunării generale și a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, în mandatul 2020-2024.
7 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019, privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.
8 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.
9 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației Ilfov Business Hub.
10 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub-BIMH”.
11 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.48/2006 privind aderarea Consiliului Județean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.
12 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea unui membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov din partea Consiliul Județean Ilfov.
13 26.01.2021 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
14 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2021 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
15 26.01.2021 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, pentru implementarea Strategiei de vacinare împotriva COVID-19.
16 08.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
17 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Ilfov.
18 26.02.2021 Hotărâre privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.
19 26.02.2021 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
20 26.02.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.
21 26.02.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, în anul școlar 2020-2021.
22 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu de servicii juridice de consultanță, de asistență și /sau de reprezentare.
23 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
24 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Extindere și dotare la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea și desființare construcții existente C11, C12, C13, C14, C15”.
25 24.03.2021 Hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov referitor la cumpărarea imobilului ,,Ansamblul fostului Palat Știrbei” monument istoric – cod LMI 2015 : IF – II – a – A-15257, situat în orașul Buftea, județul Ilfov.
26 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2020 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
27 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.21/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
28 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea străzilor Poieni și Martha Bibescu preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.22/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
29 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.23/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.
30 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.128/2019 și nr.97/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.
31 24.03.2021 Hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumul județean DJ 401A din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900” –sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900 și sector Centura Sud – Lot 2, km 69+000 – km 85+300.
32 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.
33 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
34 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al orașului Otopeni și administrarea Consiliului Local Otopeni, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
35 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcții, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
36 24.03.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și Fundația Lemnarului ,,HORIA MĂTIȘEȘTI” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Realizare spațiu multifuncțional ȚARA MOȚILOR”.
37 24.03.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între  Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna 1 Decembrie, pentru implementarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19.
38 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Voluntari – Consiliul Local Voluntari, pentru organizarea acțiunii ,,Câștigarea Cupei României la baschet masculin 2021”.
39 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod de DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.
40 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod de DJ 100, km. 7+700, peste râul Pasărea, în comuna Tunari, județul Ilfov”.
41 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Pod de DJ 400, peste râul Ciorogârla, km. 0+300, comuna Dărăști, județul Ilfov”.
42 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Podețe și trotuare de DJ 401D, în localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov”.
43 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Oraşului Pantelimon şi administrarea Consiliului Local Pantelimon în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
44 24.03.2021 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „îmbunătăţirea eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.
45 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Turism Istoric.
46 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Măgurele Science Park.
47 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Federaţia Asociațiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).
48 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România.
48 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România.
49 21.04.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate.
50 21.04.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești.
51 21.04.20211 Hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Local Periș în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
52 21.04.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al Județului Ilfov.
53 21.04.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
54 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
55 21.04.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.50/2019 privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov.
56 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov- Consiliul Județean și Comuna Snagov – Consiliul Local Snagov pentru eșalonarea plății unui debit datorat.
57 21.04.2021 Hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV”.
58 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
59 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov în anul fiscal 2021.
60 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
61 21.04.2021 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
62 21.04.2021 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.134.000 lei pentru anul 2021.
63 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021.
64 21.04.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
65 21.04.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. Rompescaria Internațional S.R.L. împotriva anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.137/21.12.2020 privind  aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de competența Județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru anul fiscal 2021.
66 11.05.2021 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale.
67 11.05.2021 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării și semnării unor documente.
68 18.05.2021 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Găneasa de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.
69 18.05.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
70 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2021-2025”.
71 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
72 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Dărăști-Ilfov și administrarea Consiliului  Local Dărăști-Ilfov.
73 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului  Local Snagov.
74 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
75 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
76 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.
77 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.
78 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020.
79 27.05.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în vederea continuării lucrărilor de construire a Catedralei  Mântuirii Neamului – Catedrala Națională.
80 27.05.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii   Consiliului  Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
81 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației Tehnico-Economice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pod pe DJ 101 B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
82 27.05.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Judeţul Ilfov -Consiliul Judeţean Ilfov cu Asociaţia Schitul Românesc Prodromu.
83 22.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 7865/21.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/18.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov..
84 22.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 8556/28.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/18.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
85 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico – militare a județului Ilfov.
86 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Berceni și administrarea Consiliului Local Berceni.
87 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui pod aflat în domeniul public al comunei Glina și administrarea Consiliului Local Glina.
88 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu.
89 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
90 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
91 30.06.2021 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al  Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
92 30.06.2021 Hotărâre privind darea în folosință gratuită ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ,,ADIA ILFOV’’ unui bun imobil-teren situat în orașul Otopeni, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
93 30.06.2021 Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru identificarea modalităților de dobândire a unui imobil în vederea amenajării unei parcări pentru Consiliul Județean Ilfov.
94 30.06.2021 Hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
95 30.06.2021 Hotărâre privind modificarea contribuțiilor financiare la contractele de asociere încheiate între județul Ilfov-Consiliul Județean și unele unități administrativ teritoriale din Județul Ilfov.
96 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
97 30.06.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Andrei Stoica în vederea realizării acțiunii ,,Promovăm artele marțiale în Județul Ilfov”.
98 30.06.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Livone în vederea realizării proiectului ,,Educație prin sport-tenis”.
99 30.06.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
100 30.06.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. și Inspectoratul de Poliție a județului Ilfov.
101 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta” și Asociația Română Anti-SIDA (ARAS).
102 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov ca partener în continuarea proiectului STOB regions-Succession and Transfer of Business in Regions finanțat prin Apelul 5 de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE.
103 30.06.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de refacere a fațadelor la biserica și la clopotnița Parohiei Sfântul Gheorghe-Dărăști Asan, comuna Dărăști, județul Ilfov.
104 30.06.2021 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.
105 30.06.2021 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
106 30.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 7331/17.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
107 30.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9864/20.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
108 30.06.2021 Hotărâre privind depunerea în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie- Ministerul Afacerilor Interne, a proiectului „PAcT – Parteneriat pentru Anticorupţie şi Transparenţă în Ilfov” finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, în cadrul apelului POCA/923/2/2 (CPIS/2021 pentru regiunea mai dezvoltată)- ,,Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale”.
109 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Copăceni, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava, județul Ilfov la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.
110 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
111 28.07.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Sectorul 4 al Municipiului București, Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A. și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură.
112 28.07.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.86/2020 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara Vlăsiei – Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Bucharest-Ilfov Multimodal HUB – BIMH”.
113 28.07.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
114 28.07.2021 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială oraș Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Shagya Ediția a VIII-a”.
115 28.07.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.39/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare “Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod pe DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.
116 28.07.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Patriarhia Română – Administrația Patriarhală/Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Ierusalim și Ierihon).
117 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr. Carol Davila” și Asociația ,,Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România”.
118 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV la data de 30 iunie 2021.
119 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov cu suma de 51.200 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
120 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării aferente anului 2021 pentru Proiectul ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
121 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov – Consiliul Județean a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
122 28.07.2021 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.
123 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea ,,Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2, județul Ilfov” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
124 28.07.2021 Hotărâre privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
125 28.07.2021 Hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești Ilfov.
126 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
127 11.08.2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
128 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor județene.
129 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unui obiectiv de investiții de interes public.
130 26.08.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 104/2019 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”.
131 26.08.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 81/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101 B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
132 26.08.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cornetu și administrarea Consiliului  Local Cornetu.
133 26.08.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Petrăchioaia și administrarea Consiliului Local Petrăchioaia, în domeniul public al Județului Ilfov.
134 26.08.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Dascălu și administrarea Consiliului Local Dascălu, în domeniul public al Județului Ilfov.
135 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Dascălu – Consiliul Local Dascălu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
136 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Afumați – Consiliul Local Afumați din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
137 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județului Ilfov – Consiliul Județean și Liga Profesională de Fotbal în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
138 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru beneficiarii ce se află în Centrul de Abilitare și Reabilitare Bălăceanca din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru anul 2021.
139 26.08.2021 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărării Consiliului Județean Ilfov nr.138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
140 26.08.2021 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.123/2021 privind aprobarea „Raportului de evaluare Teren extravilan, Comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 şi T5 P15/3, 15/4 Lot 2, jud. Ilfov” şi aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziţiei celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov”.
141 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliului Judeţean şi Nestle România S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public judeţean „CARAVANA RESPONSABILITĂŢII”.
142 26.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică şi D.A.L.I. pentru obiectivul: ,,Reabilitare şi modernizare DJ179 între DJ101B (Periş) şi limită judeţ Prahova”.
143 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Elaborare DALI la obiectivul: ,,Reabilitare şi modernizare DJ 184, între DJ 101 (Moara Vlăsiei) şi Autostrada A 3″.
144 26.08.2021 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Elaborare DALI la obiectivul : ,,Reabilitare şi modernizare DJ 300, între Centura Bucureşti şi DN 2 (Şindriliţa)”.
145 26.08.2021 Hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza ” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie ” (D.A.L.I,) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare DJ402 de la limita Judeţului Ialomiţa până la DJ200 (Gagu), Judeţul Ilfov”.
146 26.08.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr.13261/17.08.2021, împotriva Hotărării Consiliului Județean Ilfov nr.123/2021 privind aprobarea ,,Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2, județul Ilfov” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
147 31.08.2021 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială comuna Tunari – Consiliul Local  Tunari.
148 10.09.2021 Hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov pentru finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
149 20.09.2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
150 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
151 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
152 30.09.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr.3 și nr.4 ale Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
153 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea unui protocolul de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația Platforma Civică Aresel și Fundația Roma Education Fund România.
154 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea unui Programului pilot ,,Ilfov împreună: Educația schimbă vieții” și încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale.
155 30.09.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, în vederea realizării protocolului ,,Tehnica modernă pentru siguranța ta”.
156 30.09.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe stupefiante la volan.
157 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
158 30.09.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.
159 30.09.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun imobil din domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
160 30.09.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Copăceni și administrarea Consiliului Local Copăceni.
161 30.09.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.90 din 30.06.2021 privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
162 30.09.2021 Hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
163 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
164 30.09.2021 Hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei Naționale de Pensii Publice – Casa Județeană de Pensii Ilfov a unor spații aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
165 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea asigurării colaborării în cadrul proiectului ,,Extindere sistem de detectare semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
166 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor de interes  județean, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor de interes județean.
167 30.09.2021 Hotărâre privind predarea în folosință gratuită către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,CNI” S.A., a amplasamentului în suprafață de 2352 mp situat în strada Studioului nr.5, orașul Buftea, județul Ilfov și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Extindere și Dotare în Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Desființare Construcții Existente C11, C12, C13, C14, C15”.
168 30.09.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Municipiul București în vederea realizării și implementării Proiectului integrat Orbital București și Drumurile radiale conexe.
169 30.09.2021 Hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Italiana- Regiunea Toscana.
170 08.10.2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
171 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Clubul Sportiv Rapid București în vederea extinderii realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
172 28.10.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tunari, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
173 28.10.2021 Hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2021 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Sectorul 4 al Municipiului București, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A. și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură.
174 28.10.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.91/2017 privind aprobarea asocierii județului Ilfov –Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale-Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
175 28.10.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență  ,,Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea realizării proiectului ,,Tehnică modernă pentru siguranța ta”.
176 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Cornetu – Consiliul Local Cornetu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public: Clădire punct de lucru al I.S.U ,,Dealul Spirii” în comuna Cornetu, județul Ilfov.
177 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Cornetu – Consiliul Local Cornetu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
178 28.10.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Brănești – Consiliul Local Brănești și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
179 28.10.2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
180 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți, a cofinanțării lucrărilor de investiții și a finanțării cheltuielilor neeligibile pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325.
181 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr.5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325.
182 28.10.2021 Hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 200B din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000 – km 100+900” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.
183 28.10.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2017 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intevenție” (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
184 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Construire pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
185 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Pod de DJ 101B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
186 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km.2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.
187 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru”.
188 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) și Autostrada A 3”.
189 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 300 între Centura București și DN 2 (Șindrilița)”.
190 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 402 de la limita județului Ialomița până la DJ 200 (Gagu), județul Ilfov”.
191 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 179 între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”.
192 28.10.2021 Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov.
193 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
194 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 septembrie 2021.
195 28.10.2021 Hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2022.
196 28.10.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Sfântul Apostol Andrei, orașul Bragadiru, județul Ilfov.
197 28.10.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
198 28.10.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.169/2021 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Italiana – Regiunea Toscana.
199 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ciolpani – Consiliul Local Ciolpani din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
200 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov­ Consiliul Judeţean, Clubul Sportiv Rapid Bucureşti şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public judeţean ,,RAPID ne facem mari!”.
201 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judetean si FAN Courier în vederea realizării proiectului de interes public judeţean ,,Livrăm Bucurie!”.
202 04.11.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.168/30.09.2021 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Municipiul București în vederea realizării și implementării Proiectului Integrat Orbital București și Drumurile radiale conexe.
203 04.11.2021 Hotărâre privind demararea procedurilor de achiziție a imobilului – teren în suprafață de 39.800 mp, înscris în Cartea Funciară nr.52236 Petrăchioaia, județ Ilfov, în vederea construirii unui adăpost și centru de adopții animale.
204 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean ca partener în proiectul ,,SMEs engagement for a GREEN transition SME4GREEN”, finanțat prin apelul ,,Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient” din cadrul Programului ,,Single Market Programme – SMP COSME” (SMP – COSME – 2021 – RESILIENCE).
205 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și includerea valorii proiectului ,,Extindere sistem de detectare semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov” în bugetul local al județului Ilfov, în vederea finanțării proiectului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
206 23.11.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/28.07.2021 privind aprobarea încheierii de către Județul Ilfov – Consiliul Județean a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
207 23.11.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.89 din 30.06.2021 privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
208 23.11.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum aflat în domeniul public al comunei Gănesa și administrarea Consiliului Local Găneasa.
209 23.11.2021 Hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.71/27.05.2021, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru.
210 23.11.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 154/2021 privind aprobarea Programului pilot ,,Ilfov împreună: Educația schimbă vieții” și încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale.
211 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
212 23.11.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Berceni II, Sf. Cuv. Parascheva, comuna Berceni, județul Ilfov.
213 23.11.2021 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean.
214 23.11.2021 Hotărâre privind arobarea cotizației anuale a Județului Ilfov-Consiliul Județean către Asociația Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.
215 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona de siguranță a drumurilor de interes județean, aflate pe raza administrativ-teritorială a Județului Ilfov.
216 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Afumați – Consiliul Local Afumați din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a obiectivului de interes public: ,,Execuție asfaltare pe strada Decebal, din comuna Afumați, județul Ilfov”.
217 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială orașul Popești-Leordeni – Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
218 23.11.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
219 23.11.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, în vederea realizării proiectului ,,Tehnica modernă pentru siguranța ta”.
220 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ,,Finalizare construcție sediu Centrul de Sănătate din Bardar” propus de Raianul Ialoveni din Republica Moldova.
221 23.11.2021 Hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ­ teritorială comuna Ciorogârla – Consiliul Local Ciorogârla.
222 23.11.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Afumaţi şi administrarea Consiliului Local Afumaţi.
223 23.11.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean cu S.C. Direct Client Services SRL – Librăriile Cărtureşti în vederea realizării proiectului de interes public judeţean „Citeşte în ochii lor!”.
224 23.11.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Corbeanca – Consiliul Local Corbeanca din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
225 13.12.2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
226 13.12.2021 Hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al Județului Ilfov către la S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
227 20.12.2021 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 1.746,32 mii lei pentru anul 2021.
228 20.12.2021 Hotărâre privind includerea valorii totale de 677.455 lei reprezentând sumele alocate Consiliului Judeţean Ilfov pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism în cadrul bugetului local al judeţului Ilfov.
229 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2021.
230 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de competența Județului Ilfov – Consiliul Județean pentru anul fiscal 2022.
231 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa privind eșalonarea plății unui debit datorat.
232 22.12.2021 Hotărâre privind asocierea Comunei Jilava – Consiliul Local al comunei Jilava cu Județul Ilfov – Consiliul Județean, în vederea implementării și realizării obiectivului de investiții ,,Consolidare, recompartimentare, desființare parțială, extindere și supraînălțare (P+1E) și schimbare de destinație din Dispensar în Centru Operativ pentru Situații de Urgență Ilfov, strada Morii, nr.1, comuna Jilava, Județul Ilfov”.
233 22.12.2021 Hotărâre pentru modificarea art.12 și art.13 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
234 22.12.2021 Hotărâre privind asocierea Comunei Domnești – Consiliul Local al Comunei Domnești cu Județul Ilfov – Consiliul Județean, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții de interes public ,,Construire Centru de asistență medicală comunitară în regim permanent, Sat Domnești, Comuna Domnești, Județul Ilfov”.
235 22.12.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.97/30.06.2021 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Andrei Stoica în vederea realizării acțiunii ,,Promovăm artele marțiale în județul Ilfov”.
236 22.12.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,, S.C. Fotbal Club Voluntari S.A.”.
237 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Ilfov din România și Municipiul Chișinău din Republica Moldova.
238 22.12.2021 Hotărâre privind includerea valorii proiectului ,,PROFESIONIST – Practică pentru o carieră de succes”,cod SMIS 132827, în cadrul capitolului 65.02 – Învățământ, prevăzut la art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.60/2021 privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.
239 22.12.2021 Hotărâre privind includerea valorii proiectului ,,STAGIAR 2020 – Strategii de practică transdisciplinare dedicate elevilor”, cod SMIS 132828, în cadrul capitolului 65.02 – Învățământ, prevăzut la art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.60/2021 privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.
240 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea aderării Județului Ilfov – Consiliul Județean  în calitate de membru la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate.
241 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, Centrul Național pentru Sănătate Mintală, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, Asociația ,,Zidebine” și Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale.
242 22.12.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
243 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 noiembrie 2021.
244 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș pentru anul școlar 2021-2022.
245 22.12.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Mogoșoaia II, județul Ilfov.
246 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
247 22.12.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean cu S.C. Magic Smart Grup S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Primește magia în viața ta”.
248 22.12.2021 Hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării actelor adiționale la contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători.
249 22.12.2021 Hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători.
250 22.12.2021 Hotărâre privind acordarea unui mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APĂ – ADIA ILFOV (Asociația).
251 22.12.2021 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpurilor C1 și C4 – Consiliul Județean Ilfov, strada General Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 București”.
252 22.12.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – Ediția 2021.
253 22.12.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de infrastructură – rezistenţă la biserica Parohiei Pantelimon II, oraşul Pantelimon, judeţul Ilfov.
254 23.12.2021 Hotărâre privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.
255 23.12.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru preluarea pasarelelor pietonale pe raza județul Ilfov, în vederea întreținerii acestora.

 

Comments are closed.

Sari la conținut