Nr. Data Titlul Hotărârii
1 13.01.2021 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, pentru implementarea Strategiei de vacinare împotriva COVID-19.
2 26.01.2021 Hotărâre privind constatarea încetării și vacantarea unui mandat de consilier județean.
3 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2020, privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.
4 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.
5 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.
6 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în cadrul Adunării generale și a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, în mandatul 2020-2024.
7 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019, privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.
8 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.
9 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației Ilfov Business Hub.
10 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub-BIMH”.
11 26.01.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.48/2006 privind aderarea Consiliului Județean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.
12 26.01.2021 Hotărâre privind desemnarea unui membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov din partea Consiliul Județean Ilfov.
13 26.01.2021 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.
14 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2021 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
15 26.01.2021 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, pentru implementarea Strategiei de vacinare împotriva COVID-19.
16 08.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
17 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Ilfov.
18 26.02.2021 Hotărâre privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.
19 26.02.2021 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2020.
20 26.02.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.
21 26.02.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, în anul școlar 2020-2021.
22 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu de servicii juridice de consultanță, de asistență și /sau de reprezentare.
23 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
24 26.02.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Extindere și dotare la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea și desființare construcții existente C11, C12, C13, C14, C15”.
25 24.03.2021 Hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov referitor la cumpărarea imobilului ,,Ansamblul fostului Palat Știrbei” monument istoric – cod LMI 2015 : IF – II – a – A-15257, situat în orașul Buftea, județul Ilfov.
26 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2020 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
27 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.21/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
28 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea străzilor Poieni și Martha Bibescu preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.22/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
29 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.23/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.
30 24.03.2021 Hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.128/2019 și nr.97/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.
31 24.03.2021 Hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumul județean DJ 401A din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900” –sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900 și sector Centura Sud – Lot 2, km 69+000 – km 85+300.
32 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.
33 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
34 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al orașului Otopeni și administrarea Consiliului Local Otopeni, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
35 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcții, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
36 24.03.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și Fundația Lemnarului ,,HORIA MĂTIȘEȘTI” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Realizare spațiu multifuncțional ȚARA MOȚILOR”.
37 24.03.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între  Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna 1 Decembrie, pentru implementarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19.
38 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Voluntari – Consiliul Local Voluntari, pentru organizarea acțiunii ,,Câștigarea Cupei României la baschet masculin 2021”.
39 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod de DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.
40 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod de DJ 100, km. 7+700, peste râul Pasărea, în comuna Tunari, județul Ilfov”.
41 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Pod de DJ 400, peste râul Ciorogârla, km. 0+300, comuna Dărăști, județul Ilfov”.
42 24.03.2021 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Podețe și trotuare de DJ 401D, în localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov”.
43 24.03.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Oraşului Pantelimon şi administrarea Consiliului Local Pantelimon în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.
44 24.03.2021 Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „îmbunătăţirea eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.
45 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Turism Istoric.
46 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Măgurele Science Park.
47 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Federaţia Asociațiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).
48 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România.
48 29.03.2021 Hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România.
49 21.04.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate.
50 21.04.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești.
51 21.04.20211 Hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Local Periș în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
52 21.04.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al Județului Ilfov.
53 21.04.2021 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
54 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
55 21.04.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.50/2019 privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov.
56 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov- Consiliul Județean și Comuna Snagov – Consiliul Local Snagov pentru eșalonarea plății unui debit datorat.
57 21.04.2021 Hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV”.
58 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
59 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov în anul fiscal 2021.
60 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
61 21.04.2021 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
62 21.04.2021 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.134.000 lei pentru anul 2021.
63 21.04.2021 Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021.
64 21.04.2021 Hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
65 21.04.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. Rompescaria Internațional S.R.L. împotriva anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.137/21.12.2020 privind  aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de competența Județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru anul fiscal 2021.
66 11.05.2021 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale.
67 11.05.2021 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării și semnării unor documente.
68 18.05.2021 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Găneasa de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.
69 18.05.2021 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
70 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2021-2025”.
71 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
72 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Dărăști-Ilfov și administrarea Consiliului  Local Dărăști-Ilfov.
73 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului  Local Snagov.
74 27.05.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
75 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
76 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.
77 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.
78 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020.
79 27.05.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în vederea continuării lucrărilor de construire a Catedralei  Mântuirii Neamului – Catedrala Națională.
80 27.05.2021 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii   Consiliului  Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, cu modificările și completările ulterioare.
81 27.05.2021 Hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației Tehnico-Economice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pod pe DJ 101 B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
82 27.05.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Judeţul Ilfov -Consiliul Judeţean Ilfov cu Asociaţia Schitul Românesc Prodromu.
83 22.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 7865/21.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/18.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov..
84 22.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 8556/28.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/18.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
85 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico – militare a județului Ilfov.
86 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Berceni și administrarea Consiliului Local Berceni.
87 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui pod aflat în domeniul public al comunei Glina și administrarea Consiliului Local Glina.
88 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu.
89 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
90 30.06.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
91 30.06.2021 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al  Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
92 30.06.2021 Hotărâre privind darea în folosință gratuită ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ,,ADIA ILFOV’’ unui bun imobil-teren situat în orașul Otopeni, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
93 30.06.2021 Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru identificarea modalităților de dobândire a unui imobil în vederea amenajării unei parcări pentru Consiliul Județean Ilfov.
94 30.06.2021 Hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
95 30.06.2021 Hotărâre privind modificarea contribuțiilor financiare la contractele de asociere încheiate între județul Ilfov-Consiliul Județean și unele unități administrativ teritoriale din Județul Ilfov.
96 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
97 30.06.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Andrei Stoica în vederea realizării acțiunii ,,Promovăm artele marțiale în Județul Ilfov”.
98 30.06.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Livone în vederea realizării proiectului ,,Educație prin sport-tenis”.
99 30.06.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
100 30.06.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. și Inspectoratul de Poliție a județului Ilfov.
101 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta” și Asociația Română Anti-SIDA (ARAS).
102 30.06.2021 Hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov ca partener în continuarea proiectului STOB regions-Succession and Transfer of Business in Regions finanțat prin Apelul 5 de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE.
103 30.06.2021 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de refacere a fațadelor la biserica și la clopotnița Parohiei Sfântul Gheorghe-Dărăști Asan, comuna Dărăști, județul Ilfov.
104 30.06.2021 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.
105 30.06.2021 Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
106 30.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 7331/17.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
107 30.06.2021 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9864/20.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
108 30.06.2021 Hotărâre privind depunerea în parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie- Ministerul Afacerilor Interne, a proiectului „PAcT – Parteneriat pentru Anticorupţie şi Transparenţă în Ilfov” finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, în cadrul apelului POCA/923/2/2 (CPIS/2021 pentru regiunea mai dezvoltată)- ,,Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale”.
109 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Copăceni, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava, județul Ilfov la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.
110 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
111 28.07.2021 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Sectorul 4 al Municipiului București, Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A. și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură.
112 28.07.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.86/2020 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara Vlăsiei – Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Bucharest-Ilfov Multimodal HUB – BIMH”.
113 28.07.2021 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
114 28.07.2021 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială oraș Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Shagya Ediția a VIII-a”.
115 28.07.2021 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.39/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare “Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod pe DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.
116 28.07.2021 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Patriarhia Română – Administrația Patriarhală/Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Ierusalim și Ierihon).
117 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr. Carol Davila” și Asociația ,,Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România”.
118 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV la data de 30 iunie 2021.
119 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov cu suma de 51.200 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
120 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării aferente anului 2021 pentru Proiectul ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
121 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov – Consiliul Județean a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
122 28.07.2021 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.
123 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea ,,Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2, județul Ilfov” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
124 28.07.2021 Hotărâre privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
125 28.07.2021 Hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești Ilfov.
126 28.07.2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

Comments are closed.