Nr. Data Titlul Hotărârii
98 28.04.2022 Hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea din veniturile financiare proprii ale spitalului.
97 28.04.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Serviciul Român de Informații.
96 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2022 privind realizarea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a proiectului ,,OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității D.G.A.S.P.C. Ilfov orientată către cetățeni” finanțat în cadrul apelului POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) ,,Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.
95 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.22/2022 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
94 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Corbeanca – Consiliul Local Corbeanca din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
93 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2019 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
92 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
91 28.04.2022 Hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, pentru aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători ce urmează a se încheia cu operatorul S.C. Regio Serv Transport S.R.L.
90 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 31 Martie 2022.
89 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.15/2022 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
88 28.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.14/2022 privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
87 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectelor de interes public, care necesită investiții pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București și teritoriul administrativ al județului Ilfov, cu privire la rețele de utilități publice, artere de circulație și spații verzi.
86 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
85 28.04.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară ,,Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”.
84 28.04.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
83 28.04.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
82 28.04.2022 Hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
81 14.04.2022 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Statele Unite ale Americii în vederea participării în cadrul misiunii socio-economice ,,Shaping the future 4 a better 2 morrow”.
80 14.04.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
79 14.04.2022 Hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
78 14.04.2022 Hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului de 15 milioane lei plus dobânzile și comisioanele aferente reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A., pentru finanțarea investițiilor de interes local.
77 14.04.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2021, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
76 14.04.2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființare canalizare pluvială în cartierul Independenței, oraș Bragadiru, județul Ilfov”.
75 14.04.2022 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru participarea în cadrul programului Planul Național de Redresare și Reziliență – componenta C 10, Fondul Local, I. 4 privind Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajarea teritoriului și de planificare urbană – cod 4 – 011 – Government ICT solutions, e-services, applications (Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații) pentru obiectivul de investiții „Elaborare în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov”.
74 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.50/2021 privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești.
73 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.254/2021 privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.
72 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Vidra – Consiliul Local Vidra din județul Ilfov, în vederea realizării unui obiectiv de interes public.
71 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
70 31.03.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
69 31.03.2022 Hotărâre privind încetarea dării în administrare a unei suprafețe de teren de 827 mp aflat în domeniul public al județului Ilfov, situat în str. Studioului nr.5, oraș Buftea,  județ Ilfov.
68 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public.
67 31.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza – Studiul de eliberare amplasament LEA MT+JT în vederea realizării obiectivului ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 401A între km 0+000 (Vidra) – km 28+209 (Domnești)”.
66 31.03.2022 Hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a pasarelelor pietonale aflate pe raza județului Ilfov.
65 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor contractuale înființate în afara organigramei, în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile derulate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
64 31.03.2022 Hotărâre privind realizarea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a proiectului ,,OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității D.G.A.S.P.C. Ilfov orientată către cetățeni” finanțat în cadrul apelului POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) ,,Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.
63 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2020, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
62 31.03.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Clinceni – Consiliul Local, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public.
61 31.03.2022 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele structuri sportive din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public.
60 31.03.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Fundația Adăpost pentru Cai Steaua Speranței și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în vederea realizării unui proiect de interes public.
59 31.03.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Periș – Consiliul Local și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
58 31.03.2022 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov cu suma de 50.000 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
57 31.03.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unor imobile ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
56 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.183/2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.68/2017, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
55 31.03.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.71/2016, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400)”.
54 31.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 301 A în localitatea Glina, județul Ilfov”.
53 31.03.2022 Hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Sens giratoriu DJ 301 la intersecția cu DC 55 și sistematizarea zonei în comuna Cernica, județul Ilfov ”.
52 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Bragadiru – Consiliul Local Bragadiru din judeţul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
51 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Unitatea Administrativ – Teritorială comuna Brăneşti – Consiliul Local Brăneşti din judeţul Ilfov În vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
50 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.84/2013 privind asocierea Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Consilii Locale din Judeţul Ilfov în vederea realizării unor obiective de interes public.
49 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 – Salariile de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, din Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.78/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
48 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internaţional pentru Investiţii şi Proiecte Imobiliare MIPIM.
47 28.02.2022 Hotărâre privind participarea Judeţului Ilfov -Consiliul Judeţean la finanţarea şi realizarea în comun a proiectului de interes judeţean „Cooperarea privind creşterea capacităţii operaţionale la nivelul Judeţului Ilfov în vederea asigurării eficiente şi unitare a asistenţei umanitare adecvate pentru persoanele refugiate/intrate pe teritoriul judeţului Ilfov în urma conflictului declanşat în Ucraina”.
46 28.02.2022 Hotărâre privind suspendarea activității S.C. MĂGURELE SCIENCE PARK S.R.L.
45 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Jilava, respectiv Comuna Vidra în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină poluare”.
44 28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,,ACS FC Academica Clinceni”.
43 28.02.2022 Hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca asupra unor imobile, precum și trecerea acestora din domeniul public al județului Ilfov în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
42 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Consiliul General al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Ilfov în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ,,Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București-Ilfov”.
41 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov în vederea organizării și promovării orientării și consilierii vocaționale a elevilor din clasele a VII –a și a VIII-a din școlile generale de pe raza județului Ilfov..
40 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Județul Giurgiu – Consiliul Județean, în vederea realizării în comun a proiectului ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale”.
39 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2021 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
38 28.02.2022 Hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Ilfov în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ.
37 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în anul 2022.
36 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Cernica – Consiliul Local Cernica Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Școala Gimnazială nr.3 Bălăceanca.
35 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul unităților sanitare cu paturi al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean Ilfov.
34 28.02.2022 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
33 28.02.2022 Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.
32 28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor de călătorie.
31 28.02.2022 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,,Clubul Sportiv Orășenesc Voluntari 2005”.
30 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile aflate în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
29 28.02.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
28 28.02.2022 Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.242/22.12.2021, aflat în domeniul public al comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
27 28.02.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Găneasa și administrarea Consiliului Local Găneasa.
26 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Fundația Visul Luanei în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Protejăm orice formă de viață”.
25 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Sportivă Dan Chilom 2011 în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Fii bun de mic”.
24 28.02.2022 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și unele asociații non-guvernamentale, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
23 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în vederea realizării proiectului ,,Ilfov fără țânțari”.
22 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
21 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea art.14 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
20 28.02.2022 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.199/2021 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ciolpani – Consiliul Local Ciolpani în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
19 28.02.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
18 28.02.2022 Hotărâre privind anularea efectuării deplasării delegației Consiliului Județean Ilfov în Republica Italiană- Regiunea Toscana.
17 03.02.2022 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
16 03.02.2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.83/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.
15 03.02.2022 Hotărâre pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
14 03.02.2022 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
13 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2022 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
12 26.01.2022 Hotărâre privind implementarea proiectului privind prevenția, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului de col uterin pentru județul Ilfov.
11 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
10 26.01.2022 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, în vederea realizării proiectului ,,Sănătatea are prioritate în Ilfov”.
9 26.01.2022 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei 1 Decembrie şi administrarea Consiliului Local 1 Decembrie.
8 26.01.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil aflat în zona ,,Centru Istoric Dobroești”, ansamblu cu valoare locală de patrimoniu construit.
7 26.01.2022 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Snagov, județul Ilfov.
6 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu – Consiliul Local Gruiu privind eșalonarea plății unui debit datorat.
5 26.01.2022 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și unele asociații non-guvernamentale, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
4 26.01.2022 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2021.
3 26.01.2022 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017  privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
2 26.01.2022 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 32.994.000 lei pentru anul 2022.
1 26.01.2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023.

 

Comments are closed.

Sari la conținut