Nr. Data Titlul Hotărârii
213 11.09.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.209/2023 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
212 11.09.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
211 01.09.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea anexei unor hotărâri ale Consiliului Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024.
210 01.09.2023 Hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Ilfov-Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat pentru proiectul ,,Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Ilfov prin achiziția de microbuze școlare”.
209 01.09.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.183/2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
208 01.09.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului ,,Împreună construim o comunitate sigură”.
207 01.09.2023 Hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Ilfov a responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a acordurilor –cadru/contractelor subsecvente de furnizare a produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ,,Programului pentru școli al României”, aferent anilor școlari 2023-2029.
206 24.08.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024 în comuna Gruiu – Județul Ilfov.
205 24.08.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024 în Orașul Pantelimon – Județul Ilfov.
204 24.08.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024 în Orașul Buftea – Județul Ilfov.
203 24.08.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara-Vlăsiei – Consiliul Local Moara-Vlăsiei și Unitatea Administrativ Teritorială Periș – Consiliul Local Periș din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
202 24.08.2023 Hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe anumite sectoare de drum din localitățile Găneasa, Brănești, Pantelimon și Afumați – județul Ilfov.
201 24.08.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Ilfov,  Unitatea Administrativ Teritorială – orașul Popești-Leordeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea implementării proiectului ,,Construire ambulatoriu în oraș Popești-Leordeni, cu funcțiune medicală”.
200 24.08.2023 Hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
199 24.08.2023 Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.89/2023 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.246/2022 privind aprobarea actualizării ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.
198 24.08.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu privind eșalonarea plății unui debit datorat.
197 24.08.2023 Hotărâre privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres.
196 24.08.2023 Hotărâre privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr.8 în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
195 24.08.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.229/20.10.2022 privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023.
194 24.08.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
193 24.08.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.228/20.10.2022, privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
192 24.08.2023 Hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.184/2022, aflat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Popești-Leordeni.
191 24.08.2023 Hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.48/2023, aflate în domeniul public al comunei Ciorogârla, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Ciorogârla.
190 24.08.2023 Hotărâre privind solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov.
189 24.08.2023 Hotărâre privind solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni în administrarea Consiliului Județean Ilfov.
188 24.08.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.58/2023 privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în anul 2023.
187 24.08.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – Ediția 2023.
186 31.07.2023 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T. Comuna Cernica, U.A.T. Comuna Dascălu și Fundația ,,Ilfov împreună” în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Colorează-ți viitorul”.
185 31.07.2023 Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de inters public.
184 31.07.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
183 31.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.168/05.07.2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
182 31.07.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 iunie 2023.
181 31.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ 401A cu strada Călugăreni (DC19), în localitatea Măgurele, Sat. Dumitrana, jud Ilfov”.
180 31.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.54/2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare și modernizare DJ 301A, în localitatea Glina, județul Ilfov”.
179 31.07.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației ,,Măgurele Science Park” pentru spațiile deținute conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.8/2019.
178 31.07.2023 Hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.72/2021, aflate în domeniul public al comunei Dărăști-Ilfov, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local  Dărăști-Ilfov.
177 31.07.2023 Hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.9/2022, aflate în domeniul public al comunei 1 Decembrie, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local 1 Decembrie.
176 31.07.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare în vederea realizării unui proiect socio-cultural și educațional între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, orașul Bragadiru din județul Ilfov și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.
175 31.07.2023 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Județul Ilfov – Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
174 31.07.2023 Hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Jilava, respectiv Comuna Vidra, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină poluare”.
173 05.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.305/2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, construire trotuare noi și piste pentru bicicliști pe DJ 602, în localitatea Domnești, județul Ilfov”.
172 31.07.2023 Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență, Pilonul II: Transformare digitală Componenta7: Transformare digitală Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.
171 31.07.2023 Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență, Pilonul II: Transformare digitală Componenta 7: – Transformare digitală Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.
170 31.07.2023 Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență, Pilonul II: Transformare digitală Componenta 7: – Transformare digitală Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.
169 05.07.2023 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială – Comuna Nuci.
168 05.07.2023 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.82/30.03.2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
167 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
166 22.06.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” în vederea realizării proiectelor de analiză și propuneri de soluții în domeniul arhitecturii, urbanismului, peisagisticii și designului de obiect.
165 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea unei asocieri între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia – Consiliul Local și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.
164 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale în vederea depunerii proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Rezilență, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Competenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ,,Microbuze electrice pentru elevi”.
163 22.06.2023 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Concursul Național de Comunicări Științifice ale elevilor din clasele liceale”.
162 22.06.2023 Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ din județul Ilfov care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele/concursurile școlare și în implementarea proiectelor și programelor cu impact deosebit în comunitatea școlară/locală.
161 22.06.2023 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Clubul Sportiv Tunari în vederea proiectului de interes public ,,Performanță în competițiile sportive”.
160 22.06.2023 Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unele lăcașuri de cult din județul Ilfov.
159 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
158 22.06.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.295/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.238/2022 privind aprobarea implementării proiectului ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
157 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
156 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Liga Profesionistă de Fotbal în vederea continuării realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
155 22.06.2023 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 10369/29.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
154 22.06.2023 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 10092/24.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
153 22.06.2023 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9493/16.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
152 22.06.2023 Hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9395/15.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
151 22.06.2023 Hotărâre privind prelungirea perioadei efectuării inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Ilfov.
150 22.06.2023 Hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.49/28.02.2023, aflate în domeniul public al comunei Vidra, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Vidra.
149 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea prelungirii folosinței gratuite a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
148 22.06.2023 Hotărâre privind completarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
147 22.06.2023 Hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.
146 29.05.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.126/2023 privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD EST.
145 29.05.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.125/2023 privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SABAR ILFOV SUD.
144 29.05.2023 Hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al județului Ilfov.
143 29.05.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Studiu de fezabilitate” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE DJ 401 BERCENI (ZONA MAMINA) – DN 4 – DJ 301A POȘTA, JUDEȚUL ILFOV – LOT 1”.
142 29.05.2023 Hotărâre privind actualizarea listei de investiții prioritare – parte integrantă a Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată în județul Ilfov (revizia 2 – varianta corelată cu Master Planul pentru București).
141 29.05.2023 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Ilfov – Consiliul Județean în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului.
140 29.05.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și S.C. Center of Hope S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Cu ambulanța veterinară socială prin Ilfov”.
139 29.05.2023 Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.
138 29.05.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.60/2023, privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
137 29.05.2023 Hotărâre privind exprimarea acordului în vederea efectuării lucrărilor de reamenajare a unor spații din imobilul aflat în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situate în comuna Balotești, sat Săftica, Calea București, nr.2, județ Ilfov, identificat cu număr cadastral 2464/2-C1-U1, 2464/2-C1-U2, 2464/2-C1-U3 și carte funciară nr.9056, 9057, 9058, dat în folosință gratuită Casei Naționale de Pensii Publice – Casa Județeană de Pensii Ilfov, având ca destinație cabinet de expertiză medicală din cadrul  Casei Județene de Pensii Ilfov.
136 29.05.2023 Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Snagov, județul Ilfov.
135 29.05.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
134 29.05.2023 Hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov – Centrul Mogoșoaia asupra unor imobile aflate în domeniul privat al județului Ilfov în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora.
133 29.05.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2022.
132 29.05.2023 Hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională Componenta: 12 – Sănătate Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți pentru proiectul „Dotarea secției de terapie intensivă pentru nou-născuți a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
131 29.05.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația R.O.Z. în vederea realizării unui proiect de interes public.
130 29.05.2023 Hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.
129 29.05.2023 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială Pantelimon – Consiliul Local  Pantelimon și cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Romsilva – Cavalliada Pantelimon”.
128 29.05.2023 Hotărâre privind aprobarea cooperării între Județul Ilfov – Consiliul Județean din România și Voievodatul Mazovia din Republica Polonă.
127 16.05.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Clubul Sportiv NoMad Multisport în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Prima Evadare”.
126 16.05.2023 Hotărâre privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD EST.
125 16.05.2023 Hotărâre privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SABAR ILFOV SUD.
124 16.05.2023 Hotărâre privind anularea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Japonia în vederea participării în cadrul vizitei de lucru organizate de Ambasada României la Tokyo.
123 16.05.2023 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unități administrativ- teritoriale de pe raza județului Ilfov.
122 15.05.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Orasul Chitila din județul Ilfov în vederea participării în cadrul celei de a 5-a ediții a concursului de bune practici privind orașele durabile care se va axa pe abordarea ,,Eco-Cartier”, organizat de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez Român.
121 15.05.2023 Hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională Componenta: 12 – Sănătate Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți pentru proiectul „Dotarea secției de terapie intensivă pentru nou-născuți a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
120 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea unui acord de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, unele unități adminsitrativ teritoriale de pe raza județului Ilfov, Direcția Silvică Ilfov și Asociația Creștem România Împreună, în vederea realizării proiectului de interes public „Împreună pentru un Ilfov curat și sanătos” în cadrul proiectului „Eco4 – Curățăm țara noastră”.
119 27.04.2023 Hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unor bunuri imobile situate în comuna Domnești, satul Domnești, județul Ilfov aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
118 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
117 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Asociația Academia de Sport și Nutriție Alexander Florescu în vederea realizării proiectului de interes public ,,Vreau să cresc sănătos!”.
116 27.04.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public ,,Ilfov, prin ochii tăi”.
115 27.04.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația Măgurele Science Park, RCS & RDS S.A. (pentru Emisiunea DIGI WORD) și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Ora de știut” pentru promovarea științei în școlile din județul Ilfov.
114 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea.
113 27.04.2023 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov la Torino, Italia în cadrul proiectului ,,SMEs engagement for a GREEN transition – SME4GREEN”.
112 27.04.2023 Hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Japonia în vederea participării în cadrul vizitei de lucru organizate de Ambasada României la Tokyo.
111 27.04.2023 Hotărâre privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ilfov pe anul 2023.
110 27.04.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 31 martie 2023.
109 27.04.2023 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al Județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
108 27.04.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
107 27.04.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială comuna Clinceni în vederea realizării proiectului de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
106 27.04.2023 Hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX S.A., Sectorul 4 al Municipiului București și Sectorul 5 al Municipiului București în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea rețelei de metrou: Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul.
105 27.04.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
104 27.04.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate.
103 30.03.2023 Hotărâre privind cooperarea Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Comuna Corbeanca – Consiliul Local Corbeanca în vederea realizării unui proiect de interes comun ,,Oamenii, pe primul loc”.
102 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare (cadru) între județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ teritoriale de pe raza județului Ilfov pentru schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate.
101 30.03.2023 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a Fundației Hope and Homes for Children România.
100 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.
99 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 179, între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
98 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 300, între Centura București și DN 2 (Șindrilița)” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
97 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2020, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2020-2024.
96 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.201/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.8/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.
95 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.12/2021 privind desemnarea unui membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.
94 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.5/2021 privind desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.
93 30.03.2023 Hotărâre privind desemnarea secretariatului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Ilfov.
92 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.118/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2020-2024.
91 30.03.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, în anul școlar 2022-2023.
90 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.
89 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.246/2022 privind aprobarea actualizării ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.
88 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.110/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
87 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”.
86 30.03.2023 Hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru transformarea unor posturi vacante la unitățile sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.
85 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie  ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
84 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Tunari – Consiliul Local Tunari privind eșalonarea plății unui debit datorat.
83 30.03.2023 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ teritorială – Consiliul Local Tunari.
82 30.03.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/31.01.2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
81 30.03.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
80 30.03.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale.
79 30.03.2023 Hotărâre privind participarea UAT Județul Ilfov-Consiliul Județean, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15. Educație – Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare pentru proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – Consiliul Județean Ilfov”.
78 30.03.2023 Hotărâre privind participarea UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta: 12. Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.5: Cabinete de planificare familială pentru proiectul „Dotarea cu echipamente a cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”.
77 30.03.2023 Hotărâre privind participarea UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta: 12. Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.5: Cabinete de planificare familială pentru proiectul „Dotarea cu echipamente a cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
76 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
75 30.03.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
74 30.03.2023 Hotărâre privind clasificarea unor sectoare de drum situate în comuna Snagov și comuna Periș în drum județean având indicativul DJ 180.
73 30.03.2023 Hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Petrăchioaia și administrarea Consiliului Local Petrăchioaia în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.
72 30.03.2023 Hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele persoane juridice din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes public.
71 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
70 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea unui acord de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Silvică Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Cernica și Asociația Creștem România, în vederea realizării proiectului de interes public ,,Plantează în Ilfov” în cadrul proiectului ,,Plantează în România”.
69 30.03.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare cadru între județul Ilfov – Consiliul Județean și Ministerul Apărarii Naționale (M.Ap.N) privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate în ediția 2020-2022, precum și a celor care se vor realiza în perioada 2023-2030, aferente teritoriului administrativ al județului Ilfov.
68 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare DJ 101, Buftea – Tamași (Piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public)”.
67 30.03.2023 Hotărâre privind însușirea documentației tehnico-economice, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare străzi, amenajare trotuare și realizare sistem de preluare ape pluviale – strada Traian”.
66 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare strada Stanciu Gheorghiță, din comuna Cornetu, județul Ilfov”.
65 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare strada Daliilor, din comuna Cornetu, județul Ilfov”.
64 30.03.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare strada Lalelelor, din comuna Cornetu, județul Ilfov”.
63 24.03.2023 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ teritorială – Consiliul Local Clinceni.
62 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.260/2022 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ 601A Chiajna, de la limita cu Municipiul București la DNCB”.
61 28.02.2023 Hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Campus Dual POLITEHNICA București.
60 28.02.2023 Hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
59 28.02.2023 Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a unui bun imobil situat în comuna Balotești, sat Săftica, județ Ilfov.
58 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în anul 2023.
57 28.02.2023 Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare Termică a corpurilor C1 și C4 – fost sediu al Consiliului Județean Ilfov”, strada Manu Gheorghe, G-ral, nr.18, sector 1, Municipiul București.
56 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
55 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.145/2020 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
54 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
53 28.02.2023 Hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumul județean DJ 100 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000 – km 100+900” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.
52 28.02.2023 Hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Ilfov și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.
51 28.02.2023 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov pentru a face parte din Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Ilfov.
50 28.02.2023 Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
49 28.02.2023 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Vidra și administrarea Consiliului Local Vidra.
48 28.02.2023 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Ciorogârla și administrarea Consiliului Local Ciorogârla.
47 28.02.2023 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum aflat în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
46 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil în comuna Ștefăneștii de Jos, Județ Ilfov, aflat în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
45 28.02.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Fundația Visul Luanei în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Protejăm orice formă de viață”.
44 28.02.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Fundația Adăpostul Speranța în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,O comunitate sigură”.
43 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2022 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
42 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru serviciile sociale oferite în centrele rezidențiale pentru adulți din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru anul 2023.
41 28.02.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov privind serviciile sociale administrate şi finanţate de Consiliul Judeţean Ilfov.
40 28.02.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația TOTUL PENTRU TINE și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public ,,Împreună pentru integrare”.
39 28.02.2023 Hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca a unui bun de natura mijlocului fix – post de transformare situat în comuna Cernica, sat Bălăceanca, județ Ilfov.
38 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.292 din 15.12.2022 privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale, a Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”.
37 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.284/29.11.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale-Județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1-C15), relocare stație de oxigen și relocare gospodărie de apă” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12. Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală.
36 28.02.2023 Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Ilfov.
35 28.02.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.56/2017 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
34 15.02.2023 Hotărâre privind încheierea unui Contract de Parteneriat pentru constituirea Consorțiului pentru Învățământ Dual Integrat Centrul de Expertiză în Regiunea București-Ilfov.
33 31.01.2023 Hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.
32 31.01.2023 Hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea  Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al  orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
31 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.254/2021 privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.
30 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.242/20.10.20222 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ179, între DJ101B (Periș) și limită județ Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
29 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.241/20.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ300, între Centura București și DN2 (Șindrilița)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
28 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Buftea – Consiliul Local Buftea în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
27 31.01.2023 Hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Adia Ilfov în vederea aprobării actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
26 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului ,,Ilfov fără țânțari”.
25 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
24 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.77/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
23 31.01.2023 Hotărâre privind însușirea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare parte carosabilă, modernizare trotuare și accese la proprietăți, strada Gării, tronson între De315 și strada Fântânei, sat Bălăceanca, comuna Cernica, județul Ilfov”.
22 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov”.
21 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare scurgerea apelor, construire trotuare și accese proprietăți pe DJ 301, de la km. 5+000 (Mănăstirea Cernica), la km. 7+000 în comuna Cernica, județul Ilfov”.
20 31.01.2023 Hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov cu unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea proiectului de interes public ,,Ilfov zâmbește”.
19 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2022-2023.
18 31.01.2023 Hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
17 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
16 31.01.2023 Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 38.176.000 lei pentru anul 2023.
15 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2023 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
14 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Ilfov –Consiliul Județean către Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov în anul 2023.
13 31.01.2023 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Otopeni și administrarea Consiliului Local Otopeni.
12 31.01.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru imobilul deținut conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.122/09.10.2018.
11 31.01.2023 Hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,Adia Ilfov’’ pentru imobilele deținute conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.98/17.09.2020 și Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.92/30.06.2021.
10 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Ilfov.
9 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
8 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
7 31.01.2023 Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.205/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și includerea valorii proiectului ,,Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV” în bugetul local al Județului Ilfov, în vederea finanțării proiectului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
6 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Educației și Asociația Nevoia de Educație.
5 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația Animal Society în vederea realizării proiectului  de interes public județean ,,E gratis să faci bine”.
4 31.01.2023 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2023-2024.
3 31.01.2023 Hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.
2 31.01.2023 Hotărâre privind acordarea, post-mortem a titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Liviu URSULEANU.
1 31.01.2023 Hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Ursuleanu Liviu.

 

Comments are closed.

Sari la conținut