Potrivit prevederilor Constituției României, art. 122 alin. 1, Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice constituită la nivel judeţean, pentru coordonarea activității consiliiilor comunale și orășenesti, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean, ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată, stabilindu-i atributii corespunzatoare în acest sens.

Astfel, având în vedere prevederile:

– Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate modificata si completata ce prevede obligatia declararii averilor si a intereselor, verificarea averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor si ale alesilor locali;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;
– Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
– Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată

am procedat la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Ilfov

PRESEDINTE,

Hubert Petru Ștefan THUMA

Comments are closed.

Sari la conținut