Autoritățile publice locale sunt obligate să întocmească și să facă publice rapoartele anuale privind accesul la informațiile de interes public (Legea 544/2001).

În cadrul Județului Ilfov – Consiliul Județean, informațiile de interes public se asigură de Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, Serviciul Juridic – Contencios, Avizare Legalitate Acte, conform dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr. 653/05.08.2021.

Responsabil Legea nr. 544/2001: Elena Grigore și Silvia Colovai

Email: cjilfov@cjilfov.ro / elena.grigore@cjilfov.ro / silvia.colovai@cjilfov.ro

Raportul privind implementarea Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public cuprinde cel puţin următoarele elemente:

 • numărul total de solicitări de informaţii de interes public
 • numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes
 • numărul de solicitări rezolvate favorabil
  numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.)
 • numărul de solicitări adresate
  numărul de solicitări adresate de persoane fizice
 • numărul de solicitări adresate de persoane juridice
 • numărul de reclamaţii
 • numărul de plângeri în instanţă
 • costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice
 • sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate
 • numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare
 • numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns
 • informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie
  măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 • actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorității sau instituției publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil;
 • programele și strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Buletinul Informativ
Legea 544/2001


VEZI MAI MULT →

Program de audiențe


VEZI MAI MULT →

Buget din toate sursele de venituri


VEZI MAI MULT →

Bilanțuri contabile


VEZI MAI MULT →

Achiziții publice


VEZI MAI MULT →

Declarații de avere și interese


VEZI MAI MULT →

Formulare


VEZI MAI MULT →

Anunțuri informare publică


VEZI MAI MULT →

Legislație


VEZI MAI MULT →

Raport Legea 544/2001


VEZI MAI MULT →

Sari la conținut