42 Elaborare Expertiză Tehnică, Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru „Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 100, km. 11+000 – km. 12+220, localitate Ștefănești” 27.12.2016 Anunț Documente atasate
41 Servicii de elaborare „Expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” la Centrul Medico – Social Domnești, județul Ilfov  08.12.2016  Anunț  Memoriu
40 Servicii de elaborare „Expertiză tehnică  pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” la Centru de Plasament nr. 5 Periș, județul Ilfov 08.12.2016 Anunț Documente atasate
39 Achiziționare de lucrări de Reabilitare instalatii termice la Centrul Medical Buftea 05.12.2016 Anunț Documente atașate
38

Realizarea de lucrari de executie si montaj platforme acces persoane cu dizabilitati pentru obiectivul: Reabilitare, modernizare, dezvoltare, extindere si echipare Centrul de Plasament nr.5 Peris – Județul Ilfov

29.11.2016 Anunț Documente atașate
37 Achiziţionarea de Servicii de Proiectare – Faza Expertiză Tehnică, pentru obiectivul „Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea – Județul Ilfov”, corpuri C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C11 și C16 27.12.2016 Anunț Caiet de sarcini

Plan Buftea

Plan Spital Buftea

36 Achiziționare de Servicii de Proiectare – Faza Expertiză Tehnică, pentru obiectivul „Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov 27.12.2016 Anunț Caiet de sarcini

Plan de situație

35 Servicii de intretinere si reparatii curente ale masinilor aflate in parcul auto al  Judetului Ilfov-Consiliul Judetean 21.12.2016 Anunț Documente atasate
34 Achiziționarea de lucrări de reparatii la cladirea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” Bucuresti –Ilfov, Grupul de interventie Nr.4 Otopeni 1.11.2016 Anunt Documente atasate
33 Servicii de intretinere si reparatii curente ale masinilor aflate in parcul auto al  Judetului Ilfov-Consiliul Judetean 16.11.2016 Anunț Documente atașate
32 Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția drumurilor DJ 101 si strada Santierului, in orasul Buftea 1.11.2016 Anunț Documente atașate
31 Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru realizarea unor sensuri giratorii la intersecția drumurilor DJ 602 si strada Independentei, respectiv la intersectia dintre DJ 602 si strada Agricultori, in orasul Buftea
25.10.2016
30 Achiziționare de servicii privind expertiza tehnica, audit energetic si Proiect tehnic pentru Centru Medical Buftea  19.09.2016 Anunț  Caiet de sarcini Releveu
29 Achiziționare de lucrări de marcaje rutiere cu material termoplastic pe drumul Județean DJ 602 km. 20+500 – km. 21+950 (Autostradă) 07.09.2016 Anunț Documente atașate
28 Amenajare incinta la Centrul Maternal “Mama si Copilul” Saftica , judetul Ilfov 03.08.2016 Anunt

Proiect tehnic

Parte scrisa

Parte desenata

27 Servicii de elaborare „Expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” la Centrul Medico – Social Domnești, județul Ilfov
30.05.2016 Anunt Memoriu
26 Achiziție 300 tone piatră spartă pentru execuția lucrărilor de reparații a refulărilor de terasament apărute pe drumul județean DJ402 Petrăchioaia – Măineasca, de către Serviciul Public de Întreținere Drumuri Judetene din cadrul Consiliului Judetean Ilfov
 17.05.2016
25 Achiziție 1020 tone balast, pentru execuția lucrărilor de reparații a refulărilor de terasament apărute pe drumul județean DJ402 Petrăchioaia – Măineasca, de către Serviciul Public de Întreținere Drumuri Judetene din cadrul Consiliului Judetean Ilfov
 17.05.2016
24 „Semne distinctive ale calității de consilier județean (insigne)” – 50 bucăți
06.04.2016
23 Inventariere, evaluare si reevaluare a domeniului public si privat al Judetului Ilfov pentru elemente patrimoniale, respectiv active fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor cu sau fara valoare de inventar
05.04.2016
22 Grup electrogen sudura pentru Serviciul Public de Drumuri Judetene din cadrul Consiliului Judetean Ilfov
04.04.2016
21 Lucrari de reparatie a suprafetelor inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu beton asfaltic preparat la cald cu decapare mecanica pe drumurile judetene din judetul Ilfov
28.03.2016
20 Servicii de elaborare „Expertiză tehnică  pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” la Centru de Plasament nr. 5 Periș, județul Ilfov”
30.06.2016
19 Servicii medicale de medicina muncii pentru salariatii Județului Ilfov-Consiliul Județean
22.03.2016
18 Servicii de intretinere, revizii si reparaţii a sistemelor de climatizare la Judeţul Ilfov-Consiliul Judeţean
15.03.2016
17  Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru realizarea unui sens giratoriu la intersecția drumurilor DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400), la Spitalul Eftimie Diamandescu Bălăceanca

08.03.2016

Anunt

Documente atasate

16 Elaborare P.T. + D.D.E. Pasaj subteran pe D.J. 602 la intersectia cu calea ferata, localitatea Buftea 03.03.2016
15 Refacere subtraversare CF Buciumeni-Mogosoaia, Canal Colector Ape menajere, Buftea – Bucuresti, Tronson Ilfov 07.03.2016 Anunț
14 Achiziționare imprimantă laser A4 23.02.2016 Anunț Documente atasate
13 Achiziție ”6 Licenţe Windows 8 Professional” pentru Centrul Militar al Judeţului Ilfov 23.02.2016 Anunț
12 Achiziție vopsele de marcaje rutiere și diluant pentru execuția lucrărilor de reparații strict necesare pe drumurile județene din județul Ilfov, pentru Serviciul Public de Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Ilfov  22.02.2016 Anunț  Clarificari
11 Achiziție materiale pentru lucrări de reparații rutiere strict necesare pe drumurile județene din județul Ilfov, pentru Serviciul Public de Drumuri Județene din cadrul Consiliului Județean Ilfov  22.02.2016 Anunț Documente atașate
10 Achiziție directă pentru obiectivul “Microbile” pentru vopsea marcaje rutiere 22.02.2016 Anunț Documente atașate
9 Achiziţionarea serviciilor de elaborare Proiect Tehnic pentru amenajare incinta la Centrul Medico-Social – Domneşti, Judeţ Ilfov 09.03.2016 Anunț Documente atașate
8 Achiziţionarea serviciilor de elaborare Proiect Tehnic pentru amenajare incinta la Centrul de Plasament – Peris, Judeţ Ilfov 29.02.2016 Anunț Documente atașate 
7 Achiziţionarea serviciilor de elaborare „Proiect Tehnic pentru amenajare incinta la Centrul Maternal Mama si Copilul -Saftica, Judeţ Ilfov 22.02.2016 Anunț Documente atașate
6 Achiziție servicii de elaborare „SF+PT+DDE pentru amenajare acces și lucrări exterioare la clădirile Județului Ilfov – Consiliul Județean din orașul Otopeni” 22.02.2016 Anunț Documente atașate
5 Lucrări de reparare a sistemelor de scurgerea apelor în zona intersecției DJ 100 – km. 16+800 cu DN2 – km. 16+808, Afumați 25.02.2016 Anunț Documente atașate 
4 Hârtie pentru copiatoare și imprimante 16.02.2016 Anunț Documente atașate
3 Servicii întreținere și reparații a fotocopiatoarelor 17.03.2016 Anunț Documete atașate 
2 Actualizare Proiect Tehnic si Detalii de executie  privind Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov – DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra)  – Comuna Domnești (km. 28+209) 15.02.2016 Anunț Documente atașate     Clarificări
 1 Achiziţionarea serviciilor privind reprezentare a partilor interesate pentru lichidarea si radierea S.C. IF. PRES. COM. S.R.L. 29.02.2016 Anunț Documente atașate

Comments are closed.

Sari la conținut