Achiziții în curs de derulare 

                  (anunțurile marcate cu culoarea verde sunt anunțuri reluate)

                  (anunțurile marcate cu culoarea roșie sunt anunțuri anulate)                  

44 Construirea unui sens giratoriu la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în localitatea Buftea 29.11.2017 Anunț Documente atașate
43 Achiziționare componente pentru computere 06.11.2017 Anunț Documente atașate
42 Servicii de asigurare tip Casco și RCA pentru autovehiculele aflate în dotarea Județului Ilfov-Consiliul Județean 02.11.2017 Anunț Documente atașate
41 Achiziția și montarea unei centrale termice de 32 KW, funcționând cu gaze naturale) și a stației de dedurizare aferentă centralei, la Stația de Ambulanță Săftica, aflată în proprietatea Județului Ilfov – Consiliul Județean și în administrarea Serviciului de Ambulanță Săftica 27.10.2017 Anunț  Clarificare
40 Achiziționare de servicii de consultanță la elaborarea Cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia privind: “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 101, KM 12+970 (Balotești) – km 37+549 (Sitaru)” 13.11.2017 Anunț Documente atașate  Clarificari
39 ACHIZIŢIE prin licitație publică deschisă a unui imobil situat în municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov 13.10.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
38 Achiziționarea și montarea de indicatoare rutiere 12.10.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
37 Achiziționarea și montarea de dispozitive pentru limitarea vitezei 06.10.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
 36  Servicii de elaborare Plan de marketing pentru obiectivul „Conservarea protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, județul Ilfov”  27.09.2017  Anunț Documente atașate
35 Servicii de elaborare Plan de marketing pentru obiectivul „Conservarea protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov” 27.09.2017 Anunț Documente atașate
 34 Achiziționarea Serviciilor de mentenanță pentru centrala de înștiințare, avertizare și alarmare  26.09.2017 Anunț
33 Achiziționarea unei centrale de înștiințare, avertizare și alarmare cu terminal mobil pentru comandă la distanță 26.09.2017 Anunț Documente atașate
32 Servicii de întreținere și reparații curente ale mașinilor aflate în parcul auto al Centrului Militar Județean Ilfov, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Codrii Vlăsiei” București – Ilfov Grupul 4 Otopeni, Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Județ Ilfov și Serviciului Public de Întreținere Drumuri Județene 12.09.2017 Anunț Documente atașate
31 Achiziționare de servicii privind “Servicii de elaborare a Strategiei Județului Ilfov în domeniul energiei” 18.09.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
30 Achiziție prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul București cu destinația de sediu al Consiliului Județean Ilfov 04.09.2017 Anunț

Licitație anulată

Se va relua la o dată ulterioară

Documente atașate  ANULAT

 Clarificare

29 Achiziționare de Servicii de închiriere vehicule de transport persoane cu șofer în regiunea București – Ilfov în cadrul proiectului: “Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor ”, finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale – Programul RO 05 – Eficiență Energetică 01.09.2017 Anunț Documente atașate
28 Achiziționare de Servicii de traducere pentru proiectul “Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor ”, finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale – Programul RO 05 – Eficiență Energetică 01.09.2017 Anunț Documente atașate Clarificare
27 Achiziționare de servicii privind: Servicii de Organizare evenimente în regiunea București-Ilfov în cadrul proiectului “Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor ”, finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale – Programul RO 05 – Eficiență Energetică 01.09.2017 Anunț Documente atașate
26 Achiziționare de servicii privind : Servicii de Informare și Publicitate pentru proiectul “Dezvoltarea potențialului geotermal în județele Ilfov și Bihor ”, finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale – Programul RO 05 – Eficiență Energetică 07.09.2017 Anunț Documente atașate
25 Elaborare documentație tehnică pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor pentru podurile aflate pe raza județului Ilfov
22.08.2017 Anunț Documente atașate
24 Achiziție servicii de elaborare „Proiect Tehnic pentru amenajare incinta la Centrul de Plasament – Periș, Județ Ilfov” 09.08.2017 Anunț Documente atașate
23 Achiziționare copiator color 08.08.2017 Anunț Documente atașate
22 Servicii de supraveghere a lucrărilor, prin diriginți de șantier, pentru obiectivele : „ Reabilitare termică clădire Centrul Medical Buftea” 26.07.2017 Anunț Documente atașate
21 Achiziționarea unei autoutilitare pentru Serviciul Administrare Drumuri Județene și Transporturi din cadrul Județului Ilfov – Consiliul Județean 31.07.2017 Anunț Documente atașate
20 Achiziționarea de lucrari privind : “ Amenajare clădire centrală termică din Pavilion A, oraș Otopeni, județul Ilfov a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii – București – Ilfov 20.07.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
19 Achiziționare de servicii de proiectare privind : “ Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru proiectul : Dezvoltarea de inițiative de tip incubator de afaceri ” 10.07.2016 Anunț Documente atașate  Clarificari
18 Elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul “Reparaţii capitale la centrala termică şi staţia de pompare la D.G.A.S.P.C. – Voluntari, judeţul Ilfov” 29.06.2017 Anunț Documente atașate
17 Servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, prin diriginți de șantier, pentru obiectivele : „Amenajări acces și incintă la Pavilion S din orașul Otopeni”, „Amenajare Incintă la Centrul Maternal Săftica”, „Amenajări Incintă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov” 19.06.2017 Anunț Documente atașate
16 Achiziționare de tonere, birotică și papetărie pentru proiectul ”STOB – Regions – Succession and treansfer of Business in Regions” 19.06.2017 Anunț Documente atașate  Clarificari
15 Achiziționare servicii de comunicare și publicitate pentru proiectul ”STOB – Regions – Succession and treansfer of Business in Regions” 19.06.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
14 Asistență în vederea realizării Strategiei de tineret Ilfov 15.06.2017 Anunț Documente atașate  Clarificari
13 Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru construirea unui sens giratoriu la intersecția dintre DJ 601 A și strada Rezervelor, în localitatea Chiajna 13.06.2017 Anunț Documente atașate
12 Servicii de evaluare imobil și teren aferent acestuia, situat în Municipiul București, în vederea achiziționării unui sediu administrativ al Consiliului Județean Ilfov 17.05.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
11 Servicii de Consultanță privind elaborarea documentațiilor necesare obținerii „Autorizației de gospodărire a apelor” și „Autorizației de Mediu” pentru proiectul: Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, localitatea Balotesti, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 05.05.2017 Anunț Documente atașate  Clarificare
10 Achiziționarea de materiale pentru curǎţenie pentru Judeţul Ilfov-Consiliul Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ“Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov şi Centrul Militar Judeţean 03.05.2017 Anunț Documente atașate  Clarificari
9 Servicii de elaborare a Studiului de calitate a aerului și Asistență tehnică pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov  27.04.2017  Anunț Documente atașate  Clarificare
8 Servicii de elaborare a unui studiu de piață în vederea dezvoltării unui nod intermodal dedicat transportului de marfă și pasageri în județul Ilfov  17.05.2017 Anunț Documente atașate  Clarificari
7 Servicii de supraveghere a lucrărilor, prin diriginți de șantier, pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Pavilionul Central din cadrul Centrului de Plasament nr. 7 Vidra 27.04.2017 Anunț Documente atașate
 6 Achiziție de servicii de specialitate pentru obținerea autorizației la incendiu pentru Centrul de Plasament nr. 5 Periș, județul Ilfov  13.04.2017  Anunț Documente atașate
5 Achiziție de servicii de specialitate pentru obținerea autorizației la incendiu pentru Centrul de Asistență Medico – Socială pentru bolnavi cronici Domnești, județul Ilfov 13.04.2017 Anunț Documente atașate
4 Lucrări de reparație a suprafețelor, inclusiv plombarea gropilor, la îmbrăcăminți bituminoase cu beton asfaltic preparat la cald cu decapare mecanică, pe drumurile județene din Județul Ilfov 13.04.2017 Anunț Documente atașate Clarificare
3 Servicii de Consultanță pentru activități miniere privind exploatarea resurselor/rezervelor de apa geotermală din perimetrul Balotesti Nord, judetul Ilfov pentru proiectul: „Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, localitatea Balotesti, comuna Balotesti, judetul Ilfov”, in conformitate cu prevederile art. 4. alin. 1 din Legea Minelor 85/2003  10.04.2017 Anunț Documente atașate
2 Achiziționare de Servicii de Proiectare – Faza Expertiză Tehnică, pentru obiectivul „Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov 25.01.2017 Anunț Caiet de sarcini

Plan de situație

1 Servicii de intretinere si reparatii curente ale masinilor aflate in parcul auto al  Judetului Ilfov-Consiliul Judetean 19.01.2017 Anunț Documente atasate  Clarificare

Comments are closed.

Sari la conținut