Achiziții în curs de derulare 

                  (anunțurile marcate cu culoarea verde sunt anunțuri reluate)

                  (anunțurile marcate cu culoarea roșie sunt anunțuri anulate)   

35 Servicii de specialitate în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu – Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov – corp H 14.12.2018 Anunț Documente atașate
34 Servicii de elaborare a studiului de oportunitate privind dezvoltarea în judeţul Ilfov a infrastructurii de alimentare cu energie electrică a autovehiculelor 29.11.2018 Anunț Documente atașate
33 Servicii de elaborare a studiului de oportunitate privind amenajarea în județul Ilfov a stațiilor SMART pentru mijloacele de transport în comun 21.11.2018 Anunț Documente atașate
32 Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru obiectivele de investiții: “Construire sens giratoriu la intersecția DJ 401A, cu DJ 401D, în localitatea Vidra, sat Crețești; Construire sens giratoriu la intersecția DJ 401A, cu DJ 400, în localitatea Măgurele, sat Alunișu; Construire sens giratoriu la intersecția DJ 401A, cu strada Călugăreni, în localitatea Măgurele, sat Dumitrana” 12.11.2018 Anunț Documente atașate
31 Servicii de întreținere și reparații curente ale autovehiculelor din parcul auto – Serviciul Public de Întreținere Drumuri Județene, Inspectoratul Pentru Situații de Urgență, Centrul Militar Județean Ilfov, Biroul Probleme Speciale 02.11.2018 Anunț Documente atașate
30 Lucrări de execuție rețea informatică la sediul Consiliului Județean Ilfov din strada Ernest Djuvara nr. 3-5, sector 6, București 26.10.2018 Anunț Documente atașate
29 Achiziționarea de servicii de realizare materiale de informare și publicitate în vederea implementării proiectului ”Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT – Județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul specific 2.1 04.12.2018 Anunț Documente atașate
28 Achiziționarea de echipamente pentru echipa de management în vederea implementării proiectului ”Introducerea unui sistem de management al calității performant și transparent în cadrul UAT – județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul specific 2.1 14.12.2018 Anunț Documente atașate  Clarificare
27 Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru obiectivul “Reabilitare și Modernizare – DJ 602A,- Strada Independenței, Buftea-județul Ilfov 23.10.2018 Anunț Documente atașate
26 Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru obiectivul Reabilitare și Modernizare Strada GĂRII, com. Jilava-județul Ilfov 23.10.2018 Anunț Documente atașate
25 Servicii de elaborare documentații tehnice pentru obținerea licențelor de dare în administrare pentru explorare a resurselor/ rezervelor de apă geotermală din perimetrele localităților Balotești și Otopeni, județul Ilfov 23.10.2018 Anunț Documente atașate
24 Servicii de consultanță pentru activități miniere în scopul realizării documentațiilor necesare activității de exploatare experimentală cu valorificare a resurselor/rezervelor de apă geotermală din perimetrul Balotești Nord, județul Ilfov 23.10.2018 Anunț Documente atașate
23 Lucrări de reparații curente la clădirea din satul Săftica, comuna Balotești, Calea Bucureștilor nr. 2A, unde funcționează stația de ambulanță 18.10.2018 Anunț Documente atașate
22 Achiziție nisip și transport până în localitățile Gruiu și Cernica, județul Ilfov – 1.000,00 mc 16.10.2018 Anunț Documente atașate
21 Achiziție sare gemă și transport până în localitățile Gruiu și Cernica, județul Ilfov – 460,00 tone 16.10.2018 Anunț Documente atașate
20 Servicii de întocmire documentații pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor, conform prevederilor legii apelor nr. 107/1996 16.10.2018 Anunț Documente atașate
19 Lucrări pentru asigurarea esteticii rutiere prin demontarea bornelor kilometrice vechi din amplasamentul drumurilor județene și scurgerea apelor prin repararea gurilor de scurgere pe DJ 101B pe raza localității Snagov, județul Ilfov 05.09.2018 Anunț Documente atașate
18 Expertiză Tehnică pentru securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu – Corp C3 al centrului maternal Săftica 18.07.2018 Anunț Documente atașate
17 Servicii lunare de realizare analize fizico-chimice ale apei geotermale extrasă și deversată de la sonda geotermală 2684 Balotești 08.06.2018 Anunț Documente atașate
16 Servicii de consultanță în domeniul transferului de afaceri, în vederea implementării proiectului ”Succession and Transfer of Business in Regions – STOB Regions” 06.06.2018 Anunț Documente atașate
15 Achiziționarea Serviciilor de elaborare documentații tehnice pentru obținerea licențelor de dare în administrare pentru explorare a resurselor/ rezervelor de apă geotermală din perimetrele localităților Balotești și Otopeni, județul Ilfov 06.06.2018 Anunț Documente atașate
14 Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru Amenajare parcare pe DJ 200, în localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov 23.05.2018 Anunț Documente atașate
13 Servicii de organizare evenimente, in vederea implementarii proiectului – Succession and Transfer of Business in Regions – STOB Regions 21.05.2018 Anunț Documente atașate
12 Achiziție și montare semne de circulație și indicatoare de orientare pe drumurile județene 16.05.2018 Anunț Documente atașate  Clarificare
11 Mutarea stâlpilor și refacerea cablării aeriene a semaforizării la cerere și adaptivă a intersecției DJ100 – DJ200B 10.05.2018 Anunț Documente atașate
10 Servicii de elaborare a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 02.05.2018 Anunț Documente atașate  Clarificare
9 Servicii de consultanță pentru activități miniere în scopul realizării documentațiilor necesare activității de exploatare experimentală cu valorificare a resurselor/rezervelor de apă geotermală din perimetrul Balotești Nord, județul Ilfov 21.05.2018 Anunț Documente atașate
8 Servicii de elaborare documentații tehnice pentru obținerea licențelor de dare în administrare pentru explorare a resurselor/ rezervelor de apă geotermală din perimetrele localităților Balotești și Otopeni, județul Ilfov 21.05.2018 Anunț Documente atașate
7 Servicii lunare de realizare analize fizico-chimice ale apei geotermale extrasă și deversată de la sonda geotermală 2684 Balotești 25.04.2018 Anunț Documente atașate Clarificare
6 Clarificare pentru obiectivul: Servicii de organizare evenimente, in vederea implementarii proiectului – Succession and Transfer of Business in Regions – STOB Regions 18.04.2018  Clarificare

Clarificare2

5 Servicii de consultanță în domeniul transferului de afaceri, în vederea implementării proiectului ”Succession and Transfer of Business in Regions – STOB Regions” 28.03.2018 Anunț Documente atașate  Clarificare
4 Achiziționare lucrări de reparații podeț, Comuna Cernica, Sat Poșta pe DJ 301 A 03.05.2018 Anunț Documente atașate
3 Achiziționarea serviciilor de reparații și întreținere a computerelor personale și a perifericelor informatice pentru Judeţul Ilfov-Consiliul Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţǎ“Dealul Spirii” București-Ilfov, Centrul Militar Judeţean Ilfov și Biroul Probleme Speciale Ilfov 02.03.2018  Anunț Documente atașate
2 Achiziționarea de materiale pentru curațenie pentru Județul Ilfov-Consiliul Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov și Centrul Militar Judetean 27.02.2018 Anunț Documente atașate Clarificare
1 Servicii de întretinere și reparații fotocopiatoare 19.01.2018 Anunț  Clarificare

Comments are closed.

Sari la conținut