Valorificarea masei lemnoase de pe aliniamentele amplasate în zona de siguranță a drumurilor de interes județean, aflate pe raza administrativ-teritorială a Județului Ilfov
Data: 16/12/2022
Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV”, cod MySMIS 152950
Data: 08/12/2022
Servicii de audit financiar în cadrul proiectului „Extindere sistem de detectare, semnalizare ṣi alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV” cod MySMIS 152950
Data: 08/12/2022
Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV”, cod MySMIS 152950
Data: 08/12/2022
Servicii de consultanṭă implementare ISO 37001 în cadrul proiectului ,,PAcT-Parteneriat pentru Anticorupṭie ṣi Transparenṭă în Ilfov” cod SIPOCA 1149/SMIS 151869
Data: 17/11/2022
Servicii de asistență tehnică pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare aferente dezvoltării proiectului „Platformă de e-learning pentru învățământul profesional tehnic și dual”
Data: 11/10/2022
Servicii de asistență tehnică pentru elaborarea și depunerea cererii de finanțare a proiectului „Telemedicină integrată în județul Ilfov, soluția inovatoare pentru toți pacienții”
Data: 30/09/2022
Servicii de elaborare Expertiză tehnică şi documentaţie tehnică pentru cerinţa de securitate la incendiu în vederea obţinerii autorizaţiei pentru securitate la incendiu- Corp C3 al Centrului Maternal Săftica
Data: 13/09/2022
Servicii pentru activitatea de inventariere, evaluare și reevaluare a domeniului public și privat al Județului Ilfov
Servicii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe teritoriul județului Ilfov
Data: 08/08/2022
Servicii de elaborare Expertiză tehnică şi documentaţie tehnică pentru cerinţa de securitate la incendiu în vederea obţinerii autorizaţiei pentru securitate la incendiu- Corp C3 al Centrului Maternal Săftica
Data: 15/07/2022
„Servicii de organizare campanie de informare și educație” în vederea implementării proiectului „PAcT- Parteneriat pentru Anticorupție și Transparență în Ilfov” cod SIPOCA 1149/SMIS 151869
Data: 14/07/2022
ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ
Servicii de organizare sesiuni de formare pentru proiectul PACT – Parteneriat pentru anticorupție și transparență în Ilfov “cod SIPOCA 1149/SMIS 151869
Servicii de consultanță specializată în vederea prevenirii posibilelor erori în procesul de pregătire și implementare a proiectelor cu finanțare din fondurile europene nerambursare sau alte surse
Data: 26/05/2022

Comments are closed.

Sari la conținut