Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN JUDEȚUL ILFOV”
Data: 14/12/2023
Consultare de piaţă – determinarea valorii estimate pentru achiziția serviciilor privind ”Revizuirea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ilfov”
Data: 16/10/2023
Servicii asistență tehnică de specialitate pentru centralizarea nevoilor, elaborarea documentațiilor și organizarea procedurilor de achiziție din cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – Consiliul Județean Ilfov”
Data: 26/09/2023
Contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 75.955.766,00 lei, în vederea asigurării finanțării obiectivului de investiții de interes public „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipal, conform Contractului de Finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare nr. 2006/10.03.2023, Cod SMIS 157456”
Data: 12/09/2023
Servicii de consultanță pentru revizuirea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor
Data: 08/09/2023
Servicii de consultanță pentru revizuirea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor
Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor” pentru realizarea obiectivelor de investiții Centre colectare prin aport voluntar amplasate în județul Ilfov în comunele Grădiștea, Moara Vlăsiei și Brănești
Data: 29/08/2023
„Servicii de digitizare a obiectivelor de patrimoniu” din cadrul proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci” – Cod SMIS 119617”
Data: 13/06/2023
„Servicii de digitizare a obiectivelor de patrimoniu” din cadrul proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani” – Cod SMIS 119616”
Data: 13/06/2023
„Servicii de audit financiar” pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești prin dotarea cu echipamente a unității de asistență medicală ambulatoriu din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”
Data: 23/05/2023
Servicii de elaborare Expertiză tehnică și documentație tehnică pentru cerința de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației pentru securitate la incendiu – Corp C3 al Centrului Maternal Săftica
Data: 04/05/2023
Servicii de dirigenție de șantier pentru proiectul „Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV”, cod MySMIS 152950
Data: 03/02/2023
„Servicii de certificare ISO 37001” în vederea implementării proiectului „PAcT Parteneriat pentru Anticorupție și Transparență în Ilfov” – cod SIPOCA 1149/SMIS 151869
Servicii de elaborare a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) în comuna Grădiștea pentru obiectivul „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov
Data: 12/01/2023
Valorificarea masei lemnoase de pe aliniamentele amplasate în zona de siguranță a drumurilor de interes județean, aflate pe raza administrativ-teritorială a Județului Ilfov
Data: 10/01/2023

Comments are closed.

Sari la conținut