Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

Județul Ilfov – Consiliul Județean anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înființare centru de colectare prin aport voluntar, amplasat în com. Moara Vlăsiei, sat Moara Vlăsiei, T116, P469, județul Ilfov.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Ilfov, Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet www.anpm.ro/ro/web/apm-ilfov.

Anunț public privind decizia de emitere a acordului de mediu

Județul Ilfov – Consiliul Județean anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înființare centru de colectare prin aport voluntar, amplasat în com. Brănești, sat Islaz, T133, P555/34, Lot 2, Lot 1/2, Lot 4/2, județul Ilfov.

Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Ilfov, Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni până vineri, între orele 900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet www.anpm.ro/ro/web/apm-ilfov.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Ilfov, Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Județul Ilfov – Consiliul Județean anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Înființare centru de colectare prin aport voluntar, propus a fi amplasat în com. Grădiștea, sat Grădiștea, Tarla 15, parcela 37/1, Lot 1, județul Ilfov.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul Consiliului Județean Ilfov din București, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, de luni până vineri între orele 900 – 1200.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din București, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

IMPLICAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI- PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL- EXTINDERE MAGISTRALA DE METROU M2 ÎN ZONA PERIURBANA (COMUNA BERCENI SI ORAS POPESTI LEORDENI).

Persoanele interesate sunt invitate să transmită observații sau comentarii în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării. Observațiile pot fi transmise atât către U.A.T.-uri, cât și către Consiliul Județean, urmând ca la finalizarea etapei, acestea să fie centralizate și transmise elaboratorului documentației. (pe site, alaturi de planuri)

ANUNT PUBLIC 1 privind depunerea solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030

Consiliul Județean Ilfov având sediul în  Str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, localitatea București titular al Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030, propusa pentru județul Ilfov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru strategia menționată și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a strategiei poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni până joi între orele 900 – 1300 .

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Lista centrelor de autorecenzare asistată din județul Ilfov poate fi vizualizată aici.

Informații pentru cetățenii interesați – Concurs Casa Județeană de Pensii Ilfov

Consiliul Județean Ilfov vine în sprijinul publicării anunțului de concurs demarat de către Casa Județeană de Pensii Ilfov conform documentului atașat.

Anunț public privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor de interes judeţean, pe poduri şi pasaje, precum şi a utilizării locurilor de parcare aflate în zona drumurilor de interes judeţean

Documentul poate fi vizualizat aici.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor de interes judeţean, pe poduri şi pasaje, precum şi a utilizării locurilor de parcare aflate în zona drumurilor de interes judeţean

Anunț privind dezbaterea publică a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al bugetului local pe anul 2021 în data de 08.04.2021 ora 12.00, prin intermediul unei platforme on-line.

Hotărârile de stabilire a despăgubirilor nr. 1-5 din data de 08.10.2020, pentru imobilele situate pe coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică „Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintr DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea”.

Anunț privind atribuirea contractului de concesionare prin licitaţie publică a unui spațiu din imobilul aflat în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situat în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr.13, judeţul Ilfov – LOT 4/11 parter, în suprafața totală de 24,45 mp.

Anunț privind atribuirea contractului de concesionare prin licitaţie publică a unor spaţii cu destinația cabinete medicale și activități conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situate în imobilul din orașul Buftea, județul Ilfov, str. Studioului, nr.13.

Anunț privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spațiu din imobilul aflat în domeniul privat al județului Ilfov, situat în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr.13, judeţul Ilfov – LOT 4/11 parter, în suprafața totală de 24,45 mp.

Anunț pentru concesionarea prin licitaţie publică în vederea desfășurării de activități medicale a 5 spații din imobilul situat în oraşul Buftea, Str. Studioului, nr.13, judeţul Ilfov – LOT 4/3 parter în suprafața totală de 21,71 mp, LOT 4/20 etaj 1 în suprafața totală de 21,68 mp, LOT 4/27 etaj 1 în suprafața totală de 17,94 mp, LOT 4/28 etaj 1 în suprafața totală de 19,84 mp, LOT 4/31 etaj 1 în suprafața totală de 42,44 mp, și a unui spațiu din imobilul situat în sat Săftica, com. Balotești, nr.2 (DN1), judeţul Ilfov în suprafață totală de 98,28 mp (suprafață utilă de 52,56 mp și suprafață comună de 45,72 mp)

Lista imobilelor situate pe coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică “Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și interes județean ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul topografic ce conține coridorul de expropriere în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și interes județean „Constituire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ602 și strada Agricultori, în orașul Buftea”

Anunț de atribuire nr.10433/16.07.2019 pentru concesionarea unui spațiu din imobilul situat în Buftea, str. Studioului, nr. 13

Anunț de atribuire nr. 10434/16.07.2019 pentru concesionarea unui spațiu din imobilul situat în Buftea, str. Studioului, nr. 13

Anunţ public privind decizia de emitere a acordului de mediu ECOAQUA. S.A.

Documentul poate fi vizualizat aici.

Anunț de licitație nr. 8104/07.06.2019 pentru concesionarea lotului – lotul 4/3 din imobilul situat în Buftea, str. Studioului, nr.13

Anunț de licitație nr. 8105/07.06.2019 pentru concesionarea lotului – lotul 4/21 din imobilul situat în Buftea, str. Studioului, nr.13

Anunț de licitație nr. 8103/07.06.2019 pentru concesionarea lotului – lotul 4/30 din imobilul situat în Buftea, str. Studioului, nr.13

Anunț de licitație nr. 8106/07.06.2019 pentru concesionarea loturilor 2/1, 2/2 și 2/3 din imobilul situat în Ambulatoriu de Specialitate Săftica, Pavilionul B, sat Săftica, com. Balotești, Calea București, nr.2(DN1)

Anunţ public privind dezbaterea publică ECOAQUA. S.A.

Documentul poate fi vizualizat aici.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare ECOAQUA. S.A.

Documentul poate fi vizualizat aici.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C.ECOAQUA. S.A.

S.C. ECOAQUA S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEŢELE CĂLĂRAŞI ŞI IALOMIŢA ÎN PERIOADA 2014 – 2020, propus a fi amplasat în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călăraşi Şoseaua Chiciu, nr.2, jud. Călăraşi în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, şi la sediul titularului S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi, str. Progresul, bl. BBB, et. 3, jud. Călăraşi, în zilele de luni-joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-13.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Călăraşi.

ANUNŢ – CONSULTARE PUBLICĂ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Judeţului Ilfov

Consiliul Județean Ilfov supune consultării publice Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Judeţului Ilfov. Documentul poate fi descărcat aici.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail iulian.anghelus@cjilfov.ro, persoană de contact domnul Iulian Angheluş, Şef Birou Secretariat General, telefon 021/2125693, int.812.

Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este 20 februarie 2019.

ANUNŢ – CONSULTARE PUBLICĂ Strategia pentru Tineret a Județului Ilfov

Consiliul Județean Ilfov supune consultării publice varianta finală a Strategiei pentru Tineret a Județului Ilfov 2017 – 2025. Documentul poate fi descărcat aici.

Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise la adresa de e-mail cooperare.ilfov@gmail.com, persoană de contact, domnul Bogdan Livezeanu, consilier S.C.I.I., tel. 0751291472.

Termenul limită până la care se pot transmite propuneri este 13 decembrie 2018.

ANUNȚ PUBLIC privind Proiectul Modernizarea liniei C.F. București Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul topografic ce conține coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică “Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)” conform prevederilor art. 11, alin.(4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare

Coridor pentru exproprieri

Plansa1

Plansa2

Plansa3

Plansa4

Plansa5

Plansa6

Plansa7

Plansa8

Plansa9

Plansa10

Plansa11

Plansa12

Plansa13

Plansa14

Plansa15

Plansa16

ANUNȚ PUBLIC privind disponibilitatea Centrului Maternal Săftica, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului llfov, de a ocroti beneficiari care întrunesc condițiile de eligibilitate

ANUNȚ pentru vanzarea, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a bunurilor care nu mai sunt necesare, nedemolate si nedezmembrate, aflate in administrarea exclusiva a Consiliului Judeţean Ilfov – 12.12.2017

ANUNȚ pentru vanzarea, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a bunurilor care nu mai sunt necesare, nedemolate si nedezmembrate, aflate in administrarea exclusiva a Consiliului Judeţean Ilfov – 04.12.2017

ANUNȚ pentru vanzarea, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a bunurilor care nu mai sunt necesare, nedemolate si nedezmembrate, aflate in administrarea exclusiva a Consiliului Judeţean Ilfov – 27.11.2017

ANUNȚ de presă privind intenția de implementare a proiectului cu titlul “Conservarea protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, județul Ilfov”  Anexa 8 – Fisa cadru prezentare proiect

ANUNȚ de presă privind intenția de implementare a proiectului cu titlul “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”      Anexa 8 – Fisa cadru prezentare proiect

ANUNȚ CU PRIVIRE LA INTENȚIA DE ELABORARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL – 04.09.2017

PROIECT POSDRU ANTREPRENORIATUL – ȘANSA UNUI VIITOR MAI BUN PENTRU TINERI. Formular de inscriere.

Comments are closed.

Sari la conținut