În judeul Ilfov se regăsesc aproape toate tipurile de organizații care desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI): institute naționale de cercetare – dezvoltare, centre de cercetare, centre de transfer tehnologic, întreprinderi, parcuri stiințifice, infrastructuri de sprijin pentru afaceri (incubatoate de afaceri, parcuri industriale, clustere în domenii relevante). Toți acești actori își desfășoară activitatea de cercetare în domenii variate, precum fizică și inginerie nucleară (platforma de la Măgurele reprezentând cel mai important pol de cercetare fundamentală în fizică la nivel național), optoelectronică, microelectronică, agricultură, biologie, silvicultură, geriatrie, etc.

Institute Naționale de Cercetare – Dezvoltare:

Infrastructuri importante de inovare și transfer tehnologic:

    • CTT TTIPMD ISS: Centru de Transfer Tehnologic din domeniile Spațiu și Securitate, TIC (Tehnologia Informației si a Comunicațiilor) și Sănătate și eco-tehnologii.
    • CTT AVANMAT: Centru de Transfer Tehnologic în domeniul Ingineria Materialelor;
    • CTTIM INFLPR: Centru de Transfer Tehnologic, Inovare și Marketing în domeniile TIC, Fizica laserilor, plasmei și radiației și Spațiu și securitare.
    • Clusterul MHTC Măgurele
    • PST Minatech Voluntari
    • Romanian Aerospace Cluster Bucharest în Voluntari
    • CTT Băneasa 

Facultatea de Fizică a Universității din București este localizată pe platforma Măgurele.

Instalații și obiective speciale de interes național în domeniul cercetării: 

Infrastructura de cercetare distribuită pan-europeana: ELI – NP

În județul Ilfov regăsim ELI – NP, cea mai mare investiție realizată vreodată în România în domeniul cercetării științifice, fiind co-finanțată de către Comisia Europeană și Guvernul României din Fonduri Structurale, prin Fondul pentru Dezvoltare Regională Europeană (ERDF). Implementat de Institutului Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), ELI-NP este un proiect european integrat care implică participarea a 40 de instituții de cercetare și educaționale din 13 țări. Acest proiect va reprezenta cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume în domeniul fizicii fotonucleare, domeniu care aduce împreună, pentru prima dată, laseri de ultra-putere și fizică nucleară. 

Proiectul investițional „Măgurele Science Park” (Parc Științific și Tehnologic Măgurele):

La inițiativa Consiliului Județean Ilfov, s-au pus bazele „Măgurele Science Park (MSP)”, un concept ce va contribui la dezvoltarea mediului antreprenorial inovator prin crearea de legături între industrie și cercetare și prin asigurarea cadrului necesar dialogului permanent între reprezentanții celor două domenii. MSP va deveni un hub de inovare la nivel european oferind expertiză, competențe, acces la forță de muncă ultra-calificată și mediul de dezvoltare necesar afacerilor bazate pe inovare și transfer tehnologic. Proiectul investițional MSP este susținut printr-o asociere în participație între inițiator, Consiliul Județean Ilfov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) și Primăria Orașului Măgurele. MSP este un proiect esențial pentru concretizarea obiectivelor de dezvoltare regională ale ELI-NP și pentru valorificarea economică a rezultatelor cercetării de întreaga platformă de cercetare de la Măgurele. Totodată, proiectul reprezintă o noutate pentru județul Ilfov, întrucât este primul proiect de mare anvergură asumat de un consorțiu de entități publice concentrate în jurul oportunităților ce pot fi oferite de mediul de știință și cercetare din județul Ilfov.

Asociatia „Magurele Science Park”

Tot o inițiativă a Consiliului Județean Ilfov a fost și constituirea în 2016 a Asociației „Măgurele Science Park” (MSP), o organizație neguvernamentală, nonprofit, apolitică, cu caracter independent.  Scopul asociației îl constituie stimularea economiei regionale și creșterea competitivității economice prin intermediul transferului tehnologic și inovării, urmărindu-se cu precădere punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare a asociației pentru realizarea obiectivelor propuse, respectiv realizarea unui transfer mai intens al rezultatelor cercetării în producție, tehnologie, servicii și aplicații comerciale inovative, în scopul facilitării diseminării și utilizării rezultatelor cercetării și inovării în piață și societate. Membrii fondatori ai asociației sunt CJ Ilfov, Primăria din Măgurele și IFIN-HH Măgurele. În 2019, Universitatea Politehnică din București și Universitatea București au devenit membrii asociați. Asociația MSP sprijină echipa Consiliului Județean Ilfov la derularea activităților necesare realizării proiectului investițional „Măgurele Science Park” prin realizarea activităților specifice pentru dezvoltarea comunității de cercetare și crearea de legături între mediul academic, mediul economic și autoritățile publice. În acest sens, Asociația MSP are încheiate (la nivelul anului 2020) 17 acorduri de colaborare cu institutele naționale de cercetare – dezvoltare, protocol de colaborare cu ADRBI, acorduri de colaborare cu entități private pentru servicii spefice mediului antreprenorial (e-CIVIS/ROBOHUB, SMART eHUB), fiind în derularea o inițiativă pentru crearea de parteneriate de colaborare cu actori din mediul privat. La nivel internațional, asociația este membră a rețelelor IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) și ECSITE (European Network Science Centres & Museums), fiind în discuții pentru aderarea la rețeaua de inovare europeană EBN (European Business & Inovation Centre Network).

 

Comments are closed.

Sari la conținut