În judeţul Ilfov există 3 unităţi spitaliceşti:
1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, situat în Bucureşti, Bd. Basarabia nr.49-51, sector 2;
2. Spitalul de Obstretică Ginecologie – Buftea, situat în oraşul Buftea, str.Studioului nr.5, judeţul Ilfov;
3. Spitalul de psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, situat în comuna Cernica, sat Bălăceanca, judeţul Ilfov;
De asemenea în oraşul Otopeni se află Sanatoriul de Geriatrie şi Gerontologie Ana Aslan, cunoscut atât în ţară cât şi în străinătate.
Activitatea medicală la nivelul judeţului Ilfov se desfăşoară şi prin intermediul societăţilor civile medicale şi cabinetelor medicale individuale.

Asistență socială
Activitatea de asistenţă socială prezintă o mare importanţă pentru Consiliul Judeţean Ilfov care acordă o atenţie deosebită problemelor întâmpinate de categoriile defavorizate ale populaţiei (copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi).
La nivelul judeţului Ilfov, activităţile de asistenţă socială se desfăşoară în principal prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, în subordinea căreia există mai multe centre de plasament în care sunt ocrotiţi copiii, dar şi centre de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice ori cu probleme de sănătate.
În subordinea Consiliului Judeţean Ilfov funcţionează:
Comisia pentru Protecţia Copilului Ilfov şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulţi Ilfov, comisii ce îşi desfăşoară activitatea în oraşul Voluntari, str.Şcolii nr.42, judeţul Ilfov, în sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov.
Copiii beneficiari ai sistemului de protecţie specială din cadrul centrelor publice aflate în subordinea DGASPC Ilfov, sunt ocrotiţi în centre ca:

(pagina in constructie info Pîntea)

În comuna Domneşti, judeţul Ilfov funcţionează Centrul de asistenţă medico-socială pentru Bolnavi Cronici.
Persoanele vârstnice beneficiare ale sistemului de asistenţă socială sunt îngrijite în Centrul pentru persoane vârstnice Periș, iar persoanele cu afecţiune neuropsihice, în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca din comuna Cernica, judeţul Ilfov.
În paralel cu activitatea de asistenţă socială desfăşurată de aceste instituţii, se desfăşoară şi o activitate privată de către ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Comments are closed.

Sari la conținut