Mijloacele de transport ce se regăsesc pe teritoriul judeţului Ilfov se împart în două categorii principaleterestru (rutier) şi aerian.

Judeţul Ilfov este nod important din punct de vedere al transportului rutier, putând fi uşor abordat din toate părţile, astfel:

DN 1 – asigură legătura cu zona de nord-vest, respectiv centrul ţării şi vestul Europei

DN 2 – asigură legătura cu zona de est a ţării, respectiv cu nord-estul si estul Europei.

DN 3, DN.4 – spre poarta maritimă a ţării, oraş Constanţa

DN 5, DN 6 – asigură legătura cu poarta fluvială şi auto, oraş Giurgiu, important nod de legatură cu ţările din sudul Europei

Autostrada București-Piteşti – leagă capitala de zona de sud-vest a ţării

Autostrada Soarelui – leagă capitala București de zona de sud-est a ţării

Totodată, judeţul Ilfov este traversat de un nr. de 39 DJ-uri, drumuri care fac legătura atât între comunele şi oraşele judeţului, cât şi dintre localităţi şi punctele de atracţie turistică ori alte obiective importante, aflate pe această rază administrativ teritorială.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov s-a constituit sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din regiunea București – Ilfov, cu personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor autorităților administrației publice locale referitoare la furnizarea/ prestarea serviciilor de transport public, stabilite în sarcina acestora potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006. 

Asociația are ca scop:

  • Înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului public de transport local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre;
  • Îmbunătățirea mobilității integrate prin administrarea coordonată și finanțarea corespunzătoare a serviciilor public de transport; 
  • Planificarea strategică, monitorizarea și avizarea activităților privind autorizarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării serviciilor publice de transport de călători în regiunea București-Ilfov pentru transportul cu autobuze, troleibuze,  tramvaie, și alte mijloace de transport public de calatori;
  •  Implementarea masurilor si proiectelor de investiții prevăzute in Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București – Ilfov 2016-2030 – aprobat de toate autoritățile publice locale din regiunea București – Ilfov;
  • Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, obligatoriu pentru toate țările membre începând cu decembrie 2009, prin încheierea de contracte de servicii publice/ contracte de delegare de gestiune cu operatorii de transport public de calatori.

Transportul aerian îşi face simţită prezenţa în judeţul Ilfov prin Aeroportul Internaţional HENRI COANDĂ Bucureşti, situat în oraşul Otopeni, judeţul Ilfov.

Importanţa transporturilor la nivelul judeţului Ilfov constă nu numai în funcţia pe care o au în dezvoltarea complexului socio-economic judeţean, ci şi în rolul important exercitat asupra amplificării relaţiilor atât interjudeţene cât şi înternaţionale.

Comments are closed.

Sari la conținut