Certificat de urbanism pentru EXTINDEREA MAGISTRALEI DE METROU M2 ÎN ZONA PERIURBANĂ (COMUNA BERCENI ȘI ORAS POPEȘTI LEORDENI)

IMPLICAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI

Document – PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL- EXTINDERE MAGISTRALA DE METROU M2 ÎN ZONA PERIURBANA (COMUNA BERCENI SI ORAS POPESTI LEORDENI).

Persoanele interesate sunt invitate să transmită observații sau comentarii în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării. Observațiile pot fi transmise atât către U.A.T.-uri, cât și către Consiliul Județean, urmând ca la finalizarea etapei, acestea să fie centralizate și transmise elaboratorului documentației.

Anunț dezbatere publică cu privire la planul de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.)

ANUNT: Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Ilfov cu nr. 27593/12.12.2023, Sectorul 4 al municipiului București ne aduce la cunoștință faptul că a hotărât organizarea unei dezbateri publice cu privire la planul de amenajare a teritoriului zonal (P.A.T.Z.) – extinderea magistralei de metrou M2 în zona periurbană (comuna Berceni și oraș Popești-Leordeni), la care sunt invitați toți cetățenii interesați.

Dezbaterea va avea loc în data de 20.12.2023, ora 11:00, în cadrul Colegiului Național de Arte Dinu Lipatti, str. Principatele Unite nr. 63, sector 4, București.

Raport dezbatere publică din data de 20.12.2023

Sari la conținut