Comuna / Orașul Obiectivul Valoare totală contract asociere Sume alocate din bugetul CJI
1 2 3 4
AFUMAȚI
Execuție asfaltare strada Mircea Vodă din comuna Afumați, județul Ilfov 578,270.69 487,430.93
Extindere sistem de alimentare cu apa pe soseaua Petrachioaia, sos. Stefanesti, stada Doamna Stanca si stada Domnita Ralu 312,666.25 239,671.22
Execuție podețe acces la proprietăți pe strada Traian din comuna Afumați, județul Ilfov 629,497.00 441,114.31
1 DECEMBRIE
Construire gradinita cu program prelungit 2,500,000.00 450,000.00
Reabilitare statie de epurare 2,750,590.00 1,000,000.00
Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala din comuna 1 Decembrie 4,000,000.00 3,000,000.00
BALOTEȘTI Modernizare sistem rutier strada Broscari, intrarea Punții, realizare canalizare menajera si pluviala si retea alimentare cu apa – str. I.C.Bratianu, str. Broscari si Intrarea Puntii 5,282,804.04 2,600,000.00
BERCENI
Administrare domeniu public și privat 2,264,000.00
Modernizare strazi in comuna Berceni 2,823,936.00 2,000,000.00
BRAGADIRU
Modernizare sistem rutier si alei 3,500,000.00 3,000,000.00
Reparare Acoperiș Casa de Cultură 500,000.00
Construire Grădiniță 2,690,275.00
Modernizare sistem rutier-str. Alunului, Toamnei, Iernii, Ciresar, Parfumului, Rubinului, Opalului si Al.Podisor 405,000.00 364,500.00
Modernizare sustem rutier Str. Dumbravei, Salciei, Curcubeului, Ficusului, Lacramioarei, Ciocarliei, Garofitei, Baniei, Al. Stefan Luchian, Al. Epigonilor, Al. Codrului 650,000.00 585,000.00
Lucrari de profilare strazi-Mugurelui, Safirului, Ghidiceni, Caporalului, Gliei partial, Vitejiei partial, Marasesti partial, Diamantului partial, Macului, Crisul repede partial, Sabarului 200,000.00 180,000.00
Lucrari de segmente de drum incluse in proiectul de drumuri “Modernizarea infrastructurii rutiere, refacerea suprafetei carosabile si a trotuarelor aferente” pe tronsoanele intrerupte de pe strada Orhideelor si Marasti 150,000.00 70,000.00
Constructie gradinita cu 6 grupe si program prelungit 3,083,839.00 2,669,574.24
BRĂNEȘTI
Lucrari de reparatii Sali de sport Liceul Tehnlogic Cezar Nicolau 600,000.00 300,000.00
Lucrări de reabilitare și construcție Campus Școlar Colegiul Silvic Theodor Pietraru 13,935,489.05 800,000.00
Lucrări de modernizare sistem de preparare agent termic pentru încălzire unități de învățământ. 440,804.42 400,000.00
Realizare canalizare pluviala comuna Branesti 1,239,000.00 950,000.00
Reabilitare si extindere Scoala Generala nr.1 Branesti (diminuare contributie CJI de la 3.000.000 lei la 2.000.000 lei) 2,709,067.00 2,000,000.00
Reabilitare drumuri comunale 4,000,000.00 1,500,000.00
BUFTEA
Construire Piata Agroalimentara in Orasul Buftea 7,000,000.00 4,600,000.00
Administrarea domeniului public și privat-reabilitarea străzilor Aviației și Sportului 1,300,000.00
Reabilitare drumuri judetene din interiorul orasului Buftea: Bulevardul Muncii si str. Independentei, proiectare si executie 2,000,000.00 1,250,099.59
CERNICA
Reabilitare baze sportive 2,200,000.00 800,000.00
Amenajare parc Cernica 1,500,000.00 400,000.00
Constructie gradinita cu program prelungit in comuna Cernica-Ilfov 2,000,000.00 1,600,000.00
Lucrari de refacere covor asfaltic in comuna Cernica, pe strazile Dorintei, Floare Albastra, Irisului(Gabriela Gegolea), Lacul Tei, Luceafarului, George Cosbuc, I.L. Caragiale, Revedere. 3,180,466.00 1,960,017.83
CHIAJNA
Reabilitare bază sportivă 1,000,000.00
Modernizare str. Dambovitei din comuna Chiajna 4,000,000.00 3,000,000.00
CHITILA
Statie de epurare si racordarea la utilitati 2,784,993.00 1,000,000.00
Reabilitare școală cu cls. I-VIII nr.1 1,000,000.00 800,000.00
Lucrari de amenajare complexa pt protejarea si punerea in valoare a zonei vaii Mangului 7,740,630.06 667,160.00
CIOLPANI
Reabilitare obiective de interes public (lucrari reabilitare, anvelopare, schimbat invelitoare acoperis instalatii sanitare, electrice si termice, pentru urmatoarele obiective: Gradinita nr. 1 Piscu, Gradinita nr. 3 Izvorani, Scoala nr. 1 Piscu, Scoala Primara Tiganesti, Scoala nr. 2 Tiganesti 482,218.15 432,218.15
Construire școală cu 10 săli de clasă 1,000,000.00
Finalizare construcție școală cu 10 săli de clasă 1,200,000.00
Constructie sediu primarie 1,200,000.00 335,184.00
Reabilitare drumuri comunale in comuna Ciolpani 1,500,000.00 300,000.00
CIOROGÂRLA
Reabilitare grup școlar Pamfil Șeicaru 500,000.00
Administrarea domeniului public și privat- modernizarea străzilor “Drumul între vii” și “DE 20/1 a 2/1” 150,000.00
Construire Grădiniță cu program prelungit în sat Dârvari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov 3,500,000.00 3,069,308.00
CLINCENI
Executie lucrari de modernizare drumuri locale in comuna Clinceni, pe str. Privighetori, Scolii, DE28, Viilor, Solariilor, Sabarului, DC si Sabarului de la nr. 70-229, Ciorogarlei, Intr. Dispensarului, Monumentul Eroilor de la nr. 1-48 8,389,686.64 5,000,000.00
Extinderea retelei de apa in comuna Clinceni, pe strazile: Trandafirilor, Intr. Privighetorii, Intr. Viilor, Intr. Ciorogarlei, Crizantemelor, Rozelor, Moara cu Noroc, Casa Noua, Cuibul cu dor, Mierlei. 998,764.14 723,983.00
Modernizare strazi de interes local in comuna Clinceni 10,208,020.00 8,988,911.00
Casa de cultura 1,499,241.47 1,300,000.00
Lucrari de modernizare stadion, comuna Clinceni, judetul Ilfov 4,755,253.24 4,264,727.92
COPĂCENI
Forare Puturi si echipare pentru furnizare apa 780,000.00 541,000.00
Reabilitare grădinițe grupe preșcolari nr.1 și nr. 2 -Reabilitare școala cu cls I-VIII, nr.1 1,000,000.00 529,500.00
Modernizare drumuri in comuna Copaceni 2,759,333.00 2,307,589.93
CORBEANCA
Modernizarea, intretinere a retelei stradale, parcari, parcuri aflate in administrarea consiliului local Corbeanca, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban 3,968,349.00 1,439,864.00
Gradinita PN cu 3 grupe-sat Tamas 1,227,000.00 100,000.00
Modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale, parcari aflate in administrarea Consiliului Local Corbeanca, etapa a II a 3,666,509.00 1,936,473.00
CORNETU
Amenajare sala multifunctionala din str. Livezii 657,000.00 300,000.00
Modernizare str. Garoafei (sistem rutier, rigole, trotuare si spatii verzi) 3,170,316.00 1,905,665.87
Extindere si dotare cu echipamente didactice a Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Cornetu (construire Scoala cu 12 sali P+1E+M, Scd=2140 mp, construire cladire Sala de educatie fizica si sport, Scd=1048) 8,585,491.00 1,650,000.00
Amenajare acostamente, rigole, trotuare si spatii sos. Alexandriei 7,660,140.00 3,000,000.00
DASCĂLU
Sistem public centralizat de canalizare si statie de epurare a efluentului uzat menajer 1,002,855.68 955,100.65
Constructie gradinita cu program prelungit in comuna Dascalu 900,000.00 500,000.00
Racorduri canalizare menajeră în comuna Dascălu 505,155.00 454,640.00
Asfaltare strazi 1,000,000.00 500,000.00
DĂRĂȘTI
Administrare domeniu public si privat – reabiltare santuri, podete si trotuare 1,050,000.00 200,000.00
Constructie gradinita cu program prelungit in comuna Darasti-Ilfov 1,100,000.00 1,000,000.00
Executie santuri, podete si trotuare dalate in comuna Darasti 6,112,021.00 2,000,000.00
DOBROIEȘTI
Sala sport multifunctionala 8,060,000.00 200,000.00
Lucrări de modernizare 3,7 km din extindere bulevard I.V. Dumiterscu DC3A 16,462,382.00 250,000.00
Campus scolar 14,349,050.02 2,850,000.00
DOMNEȘTI Gradinita cu program prelungit in comuna Domnesti 7,798,550.00 3,800,000.00
DRAGOMIREȘTI
Gradinita program prelungit 1,600,000.00 350,000.00
Administrare domeniu public si privat – punere în funcțiune și exploatare a rețelei de canalizare ape menajere 1,000,000.00
Modernizarea, reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii de invatamant preuniversitar in comuna Dragomiresti pentru construire gradinita cu program prelungit 9,841,825.00 3,000,000.00
Proiectarea si executia lucrarilor de modernizare a infrastructurii pe raza comunei Dragomiresti 7,215,053.64 4,939,298.00
GĂNEASA
Lucrări de instalare de echipament de iluminare stradală din comuna Găneasa, județul Ilfov, pe străzile secundaredin satul Șindrilița 407,575.00 366,817.50
Lucrari extindere sistem supraveghere cu circuit inchis din comuna Ganeasa 464,100.00 417,690.00
GLINA Deviere LEA JT și MT pe DJ 301 A(Șos. De Centură – ieșire din localitate spre Bălăcenca, 2900 km), jud. Ilfov 3,295,075.35 3,295,075.35
GRĂDIȘTEA
Constructuie sediu administrativ 2,573,907.00 300,000.00
Realizare lucrari de amenajare complexa perimetru administrativ al gradinitei cu program prelungit din comuna Gradistea, Jud. Ilfov 400,000.00 300,000.00
Constructuie sediu administrativ-Finalizare 760,102.00 500,000.00
GRUIU
Proiectare si executie lucrari de extindere retea alimentare cu apa 1,350,000.00 1,000,000.00
Reafacere infrastructură și suprastructură drumuri 1,200,000.00 1,070,000.00
Construire a doua parcuri in satele Lipia si Santu Floresti 814,236.00 732,812.00
Construire Săli de sport pe arce metalice 3,534,000.00 1,408,689.00
Supraveghere video instituții de învățământ 228,509.40 188,970.00
JILAVA
Policlinica P+1E, anexe tehnice si sociale 2,593,258.30 1,463,595.00
Amenajare Parc cu loc de joaca pentru copii amplasament Capat linie tramvai Progresu 533,729.01 423,144.77
Amenajare Parc cu loc de joaca pentru copii amplasament Capat linie tramvai Centura 736,347.77 662,333.00
MĂGURELE
Administrare domeniu public si privat-reabilitare școli și grădinițe 250,000.00
Lucrări reabilitare șanțuri și podețe Localitatea Dumitrana și reabilitare alei pietonale pe străzile Fizicienilor și Reactorului 820,000.00 200,000.00
Asfaltare străzi în orașul Măgurele, județul Ilfov 18,315,880.00 5,918,542.74
MOARA VLĂSIEI
Infiintare retea canalizare in satul Caciulati si infiintare retea apa in satul Caciulati si Moara Vlasiei 1,820,104.00 1,638,094.00
Sala de sport Gimnaziala Alexandru Dimitrie Ghica 540,000.00 483,777.62
Sala de sport la Scoala Gimnaziala nr. 2 540,000.00 483,777.62
NUCI
Administrare domeniu public si privat 3,700,000.00 1,250,000.00
Lucrari asfaltare DC21A 1,100,000.00 944,966.50
Modernizare drumuri de exploatare agricola 766,564.00 331,876.07
Modernizarea strazilor din comuna Nuci 318,560.00 286,704.00
PANTELIMON
Amenajare parc str. Livezilor 2,103,422.94 500,000.00
Executie sala de sport si lucrari conexe in oras Pantelimon, jud. Ilfov 2,998,472.37 1,000,000.00
Extindere retea preluare ape pluviale strazi in Orasul Pantelimon, Jud. Ilfov 12,069,063.00 3,000,000.00
PERIȘ
Infiintare sistem canalizare si statie de epurare, comuna Peris 2,235,226.75 2,011,704.08
Reabilitare drumuri de interes local -25 km 1,600,000.00 1,280,000.00
Bransament electric la statia de epurare din comuna Peris 421,036.44 378,932.80
Modernizare drumuri comunale in comuna Peris 6,368,814.00 2,981,526.18
PETRĂCHIOAIA
Reparatii capitale scolile Surlari si Vanatori 900,000.00 400,000.00
Dotare gradinita cu program prelungit si realizare parcare la amplsamentul gradinitei cu program prelungit 754,875.50 679,387.95
Reabilitare baraj Surlari l – comuna Petrachioaia, judet Ilfov 989,655.00 890,689.50
Lucrari de constructii de drumuri, str. Cameliei, Nuferilor, Preot Misu Radu, Brebeneilor, Craitei si Intrarea Brândusei 1,828,310.03 1,200,000.00
POPEȘTI LEORDENI
Reabilitare scoli in orasul Popesti Leordeni 1,479,405.00 236,000.00
Proiectare si executie lucrari de reparatii, reabilitari si modernizari strazi in orasul Popesti-Leordeni 18,867,000.00 2,850,000.00
SNAGOV
Reabilitare prin asfaltare str. Bujorului satul Snagov 268,005.08 250,000.00
Amenajare casa de cultura, sat Ghermanesti 330,000.00 300,000.00
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
Reabilitare str. Stadionului din DJ 200 către stadionul Mătărău Dumitru 423,942.00 135,000.00
Reabilitare drumuri comunale , str. Rasaritului, Floarea de Colt, Azuga, Mesteacanului, Intr.Azuga 1,020,000.00 1,000,000.00
Mansardare și consolidare grădiniță 500,000.00
Reparații bază sportivă 62,195.00
TUNARI
Asfaltare strazi Nichita Stanescu, Ioan Slavici si I.L.Caragiale 1,500,000.00 1,425,000.00
Amenajare trotuare si retea de ape pluviale 6,301,741.00 4,000,000.00
Lucrări de pietruire drumuri: str. Castanului, str. Ana Karenina, str. Berzei, str. Nordului, Intr. Orientului 504,679.00 454,211.00
Reabilitare sistem iluminat public, comuna Tunari, județul Ilfov 844,060.00 758,839.00
Reparații străzi balastate, sat Tunari, comuna Tunari, județul Ilfov 2,402,726.00 1,484,340.12
Proiectarea și execuția de lucrări de modernizare și reabilitare sistem supraveghere video în comuna Tunari, județul Ilfov 370,000.00 333,000.00
VIDRA
Reparatii Scoala Cretesti 300,000.00 270,000.00
Sala de sport cu 150 de locuri in comuna Vidra, sat Cretesti, str. Principala, nr. 106-utilitati 43,305.67 38,975.11
Construire gradinita cu program normal cu doua Sali de grupa, satul Sintesti, comuna Vidra 227,719.00 204,947.10
Modernizarea Statiei de apa in comuna Vidra 307,587.00 200,000.00
Reabilitare scoli in comuna Vidra 250,000.00 200,000.00
VOLUNTARI
Construire Complex Sportiv Voluntari-Nita Pintea 10,911,009.26 2,000,000.00
Construire Arena Sportiva Voluntari 16,325,069.50 925,000.00
TOTAL 367,958,338.86 165,708,919.65
Sari la conținut