Apă Ilfov S.A. preia în gestiune serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare a comunei Snagov, prin Hotărârea nr. 35/16.05.2022, adoptată de către Consiliul Local al comunei.

Obiectivul Apă Ilfov pe termen mediu și lung este acela de a extinde și moderniza rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul comunei Snagov.

Apă Ilfov împreună cu Primăria Snagov au mobilizat fonduri proprii, pentru demararea lucrărilor de extindere a surselor de captare apă, modernizarea și reabilitarea gospodăriilor cu apă potabilă și lucrări de reabilitare stații de pompare a apei uzate, dar și o finanțare, aflată în prezent în fază de aprobare, din fonduri europene, în valoare de 50 de milioane de euro, pentru ,,Proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.

Cetățenii comunei Snagov, în calitate de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă și canalizare, sunt așteptați să încheie contractele de furnizare cu Apă Ilfov, contractele anterioare nemaifiind de actualitate. Contractul se încheie cu proprietarul imobilului la care sunt prestate serviciile sau cu o altă persoană care deține acord notarial al proprietarului.

Tarifele serviciilor furnizare în localitățile deservite de Apă Ilfov sunt:

-alimentare cu apă: 5,07 lei/mc, fără TVA;

-canalizare – epurare: 5,39 lei/mc, fără TVA.

Apă Ilfov este operatorul regional al serviciului de apă și de canalizare din județul Ilfov și acționează exclusiv în localitățile membre ADIA Ilfov, asociație din care face parte și comuna Snagov. Acționarul majoritar este Consiliul Județean Ilfov.

Mai multe informații puteți obține pe pagina operatorului Apă Ilfov www.acilfov.ro , la adresa de e-mail contact@acilfov.ro sau la numărul de telefon 0374 205 200.

Sari la conținut