Obiectivul general al proiectului ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Balamuci, județul Ilfov” constă în valorificarea potențialului turistic și cultural ale Ansamblului Mănăstirea Balamuci, Sat Balta Neagră, comuna Nuci, Județ Ilfov, cod LMI IF-II-a-A-15263. Proiectul constă în lucrări privind conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii “Sf. Nicolae” cod LMI IF-II-m-A-15263.01, în vederea creșterii contribuției ansamblului la dezvoltarea regională durabilă.

Conform activităţilor prevăzute în cadrul proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse, se are în vedere îndeplinirea obiectivului specific Priorităţii de Investiţii 5.1., Axa Prioritară 5 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, şi anume impulsionarea dezvoltării locale şi regionale prin conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi a identităţii culturale, având în vedere lucrările de conservare şi restaurare propuse. Astfel, se menține în circuitul turistic de la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov acest obiectiv de o importanţă culturală naţională deosebit de ridicată.

Conformitatea proiectului cu axa prioritară şi domeniul de intervenţie este susţinută de următoarele aspecte:

– se obţine creşterea numărului de turişti (cu 5,37% pe an) prin punerea în valoare a potenţialului cultural local, asigurându-se un număr de 3.139 vizitatori/an;
– se crează o oportunitate de dezvoltare economică locală prin creşterea importanţei turismului şi culturii;
– se facilitează dezvoltarea de activităţi economice adiacente la nivel local şi judeţean.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1. Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al monumentului istoric Biserica “Sf. Nicolae”, cod LMI IF-II-m-A15263.01, aparţinând Ansamblului de Monumente Istorice al Mănăstirii Balamuci, în vederea punerii în valoare sub aspect structural, funcţional şi arhitectural, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.
2. Creșterea accesibilității în vederea introducerii obiectivului de patrimoniu în circuitul turistic judeţean şi regional prin realizarea unor lucrări conexe investiţiei de bază de tip infochişc și grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi.
3. Îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă prin asigurarea utilităţilor aferente obiectivului turistic de patrimoniu prin înființarea unei gospodării de apă pentru incendiu.
4. Creşterea importanţei turismului cultural la nivel local şi regional şi a numărului preconizat de vizite cu peste 5.37% la minim 3.139 de vizitatori/an, în perioada de durabilitate.

Rezultate așteptate:

– un obiectiv de patrimoniu restaurat și introdus în circuitul turistic dotat cu instalaţii pentru siguranţă la incendiu, antiefracţie, climatizare;
– amenajare un infochioșc, un grup sanitar, o gospodărie de apă pentru incendiu;
– un obiectiv de patrimoniu digitizat în vederea accesului la patrimoniul cultural (100 staţii de scanare);
– număr crescut de vizitatori cu 5,37%, respectiv de la 2.979 vizitatori în 2016 la 3.139 de vizitatori în primul an după implementarea proiectului.

În prezent se efectuează lucrări de reabilitare și de consolidare pe parte de arhitectură, structură, instalații, dar și pe partea de componente artistice – pictură, lemn, piatră.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 8.715.645,10 lei, din care 1.044.002,69 lei sunt contribuție proprie. Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 7.671.642,41 lei.

Proiectul va contribui la creşterea importanţei turismului şi culturii din județul Ilfov respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului prin consolidarea şi conservarea moştenirii culturale a Ansamblului Mănăstirii Balamuci, cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”.

“Ansamblul Mănăstirea Balamuci”, cunoscută şi sub denumirea “Mănăstirea Sf. Nicolae-Sitaru”, este situat pe un promontoriu înconjurat de o depresiune adâncă de cca. 3m, dincolo de care se întinde o pădure. Se spune ca acest promontoriu era, în urmă cu două secole, înconjurat de apa râului Ialomiţa, fiind de fapt o insulă. Terenul ocupat de mănăstirea propriu-zisă, adică de zona cuprinsă între zidurile de incintă, este de 9353,53 mp şi este o suprafaţă relativ plată, fără denivelări sau accidente vizibile.

Sari la conținut