Conservarea patrimoniului cultural face parte din obiectivele Consiliului Județean Ilfov.

Mănăstirea Căldărușani a fost construită în 1638, iar acum este în plin proces de reabilitare și de consolidare cu bani europeni.

 

Obiectivul general al proiectului “Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani” constă în valorificarea potențialului turistic și cultural ale Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, sat Lipia, comuna Gruiu, județ Ilfov, prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Sf. Dimitrie și a Bisericii Sf. Ioan Evanghelistul (din cimitir), în vederea creșterii contribuției ansamblului la dezvoltarea regională durabilă.

Conform activităților prevăzute în cadrul proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse, se are în vedere îndeplinirea obiectivului specific Priorității de Investiții 5.1., Axa Prioritară 5 a Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv impulsionarea dezvoltării locale și regionale prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și a identității culturale, având în vedere lucrările de conservare și restaurare propuse și introducerea în circuitul turistic de la nivelul regiunii București-Ilfov a unui obiectiv de importanță culturală naținonală.

Se fac intervențiile necesare pentru BISERICA SF. DIMITRIE și BISERICA SF. IOAN EVANGHELISTUL pe parte de: arhitectură, structură, instalaţii, dar vor avea loc intervenţii aferente și pentru componentele artistice: piatră, pictură și lemn.

Valoarea totală a contractului de finanțare: 22.379.871,00 lei, din care 2.967.855,33 lei sunt contribuție proprie. Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 19.412.159,67 lei.

Proiectul de finanţare contribuie la creşterea importanţei turismului şi culturii, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului prin consolidarea şi conservarea moştenirii culturale.

Rezultate așteptate:

  • 1 obiectiv de patrimoniu cu 2 obiecte de patrimoniu restaurate și introduse in circuitul turistic dotate cu instalații pentru siguranță la incendiu, antiefracție, climatizare.
  • Amenajare 1 infochioșc și 1 grup sanitar, 1 gospodărie de apă pentru incendiu, 1 parcare și 1 drum de acces
  • 2 obiecte de patrimoniu digitizate în vederea accesului la patrimoniul cultural
  • 1 campanie de marketing și promovare în vederea creșterii numărului de vizitatori
  • Număr crescut de vizitatori cu minim 5,21%, de la 5.950 vizitatori/an la 6.260 vizitatori în primul an după implementarea proiectului.

Mănăstirea Căldărușani este monument istoric și face parte din patrimoniul cultural național. Numele mănăstirii provine de la configurația locului, care are aspectul unei căldări. În muzeul mănăstirii se află un important tezaur cu obiecte bisericești din aur și din argint. Este una dintre cele mai mari și mai vechi mănăstiri ortodoxe din Muntenia. Se află la 25 de kilometri de București, pe malul lacului Căldărușani, pe teritoriul comunei Gruiu, în județul Ilfov.

Ansamblul monahal de la Căldărușani este compus din: biserica mare (Sf. Dimitrie), zidită în centru; chiliile, așezate initial pe trei laturi; zidul de răsărit; turnul clopotniță; biserica din cimitir (Sf. Ioan Evanghelistul).

Sari la conținut