Consiliului Județean Ilfov a aprobat în ședința ordinară din 30.09.2021, proiectul de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu UAT Clinceni – Consiliul Local Clinceni, în vederea realizării în comun a obiectivului de interes public “Amenajare strada Morii, Monument Eroilor-Tr. II, Solariilor, Intrarea Solariilor, Toamnei, Ciocârliei și Puțul Olteni, în Comuna Clinceni, Jud. Ilfov”. 

Lucrările presupun realizarea trotuarelor pietonale și a căilor de acces auto către proprietăți pe șapte străzi din localitatea Clinceni.

Trotuarul va avea lățimea cuprinsă între 1,20 m și 1,70 m, inclusiv lățimea bordurilor 10x15x50 cm, lățimea propriu-zisă fiind între 1m și 1,5m. Suprafața totală a trotuarelor realizate va fi de 10788,9 mp.

Accesele auto vor avea lungimea de 4 metri și lungimi variabile, cu racordare la partea carosabilă a străzii. Suprafața totală amenajată- accese auto va fi de 7404 mp.

Pentru realizarea proiectului, este necesară suma de 6.956.655,94 lei, contribuția Consiliului Județean Ilfov fiind de 6.260.990,346 lei. Suma va fi prevăzută în bugetul local al Consiliului Județean Ilfov și va fi asigurată  în funcție de veniturile încasate la bugetul local propriu, prioritate având obiectivele de investiții în derulare. Diferența de 695.665,594 lei, reprezintă contribuția Consiliului Local Clinceni, sumă ce va fi alocată din bugetul local al comunei Clinceni.

Obiectivul investiției este asigurarea desfășurării traficului pietonal în condiții de siguranță și confort pentru cetățenii comunei Clinceni, prin lucrări de amenajare trotuare pietonale și scurgere ape, asigurarea de locuri de parcare în afara platformei drumului existent și facilitarea accesului la proprietăți. Lucrările executate vor aduce beneficii comunității, atât din punct de vedere economic, cât și social.

Sari la conținut