Autoritățile publice locale sunt obligate să întocmească și să facă publice raporturile anuale privind transparența decizională (Legea nr. 52/2003).

În cadrul Județului Ilfov – Consiliul Județean, transparența decizională se asigură de Direcția Juridică și Administrație Publică Locală, Serviciul Juridic – Contencios, Avizare Legalitate Acte, conform dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr. 346/09.03.2017.

Responsabil Legea nr. 52/2003: Irina Suliman

Email: irina.suliman@cjilfov.ro

Raportul privind implementarea Legii nr. 52/2003 privind Transparența decizională cuprinde cel puţin următoarele elemente: 

  • numărul total al recomandărilor primite
  • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate
  • numărul participanţilor la şedinţele publice
  • numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative
  • situaţia cazurilor în care autoritatea publicã a fost acţionatã în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003
  • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora
  • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionãrii accesului.

Agenda publică

Rapoarte petiții

Anunţuri de intenţie elaborare proiecte de hotărâri

Proiecte supuse dezbaterii publice

Arhiva Proiecte de hotărâri

Raport anual privind aplicarea legii transparenței