Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.10.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Clubul Sportiv Rapid București în vederea extinderii realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tunari, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2021 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Sectorul 4 al Municipiului București, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A. și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.91/2017 privind aprobarea asocierii județului Ilfov –Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale-Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea realizării proiectului ,,Tehnică modernă pentru siguranța ta”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Cornetu – Consiliul Local Cornetu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public: Clădire punct de lucru al I.S.U ,,Dealul Spirii” în comuna Cornetu, județul Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Cornetu – Consiliul Local Cornetu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Brănești – Consiliul Local Brănești și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți, a cofinanțării lucrărilor de investiții și a finanțării cheltuielilor neeligibile pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr.5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325.
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 200B din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000 – km 100+900” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2017 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intevenție” (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Construire pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Pod de DJ 101B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km.2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru”.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) și Autostrada A 3”.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 300 între Centura București și DN 2 (Șindrilița)”.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 402 de la limita județului Ialomița până la DJ 200 (Gagu), județul Ilfov”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 179 între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”.
 22. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 septembrie 2021.
 25. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2022.
 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Sfântul Apostol Andrei, orașul Bragadiru, județul Ilfov.
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.169/2021 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Italiana – Regiunea Toscana.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ciolpani – Consiliul Local Ciolpani din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 08.10.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr.3 și nr.4 ale Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocolul de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația Platforma Civică Aresel și Fundația Roma Education Fund România.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Programului pilot ,,Ilfov împreună: Educația schimbă vieții” și încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, în vederea realizării protocolului ,,Tehnica modernă pentru siguranța ta”.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe stupefiante la volan.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun imobil din domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Copăceni și administrarea Consiliului Local Copăceni.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.90 din 30.06.2021 privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
 13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre (Partea IPartea a II-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei Naționale de Pensii Publice – Casa Județeană de Pensii Ilfov a unor spații aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea asigurării colaborării în cadrul proiectului ,,Extindere sistem de detectare semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor de interes județean, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor de interes județean.
 18. Proiect de hotărâre privind predarea în folosință gratuită către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,CNI” S.A., a amplasamentului în suprafață de 2352 mp situat în strada Studioului nr.5, orașul Buftea, județul Ilfov și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Extindere și Dotare în Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Desființare Construcții Existente C11, C12, C13, C14, C15”.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Municipiul București în vederea realizării și implementării Proiectului integrat Orbital București și Drumurile radiale conexe.
 20. Informare ATOP asupra eficienței serviciului polițienesc.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.09.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 10.09.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov pentru finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.08.2021

Dispoziția de convocare

 1. Proiect de hotătâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Unitatea Administrativ Teritorială – Consiliul Local Tunari

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.08.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor județene.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unui obiectiv de investiții de interes public.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 104/2019 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 81/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101 B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu.
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Petrăchioaia și administrarea Consiliului Local Petrăchioaia, în domeniul public al Județului Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Dascălu și administrarea Consiliului Local Dascălu, în domeniul public al Județului Ilfov.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Dascălu – Consiliul Local Dascălu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Afumați – Consiliul Local Afumați din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județului Ilfov – Consiliul Județean și Liga Profesională de Fotbal în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru beneficiarii ce se află în Centrul de Abilitare și Reabilitare Bălăceanca din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru anul 2021.
 12. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr.13261/17.08.2021, împotriva Hotărării Consiliului Județean Ilfov nr.123/2021 privind aprobarea ,,Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2, județul Ilfov” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărării Consiliului Județean Ilfov nr.138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
 14. Diverse

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.123/2021 privind aprobarea „Raportului de evaluare Teren extravilan, Comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 şi T5 P15/3, 15/4 Lot 2, jud. Ilfov” şi aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziţiei celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliului Judeţean şi Nestle România S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public judeţean „CARAVANA RESPONSABILITĂŢII”.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică şi D.A.L.I. pentru obiectivul: ,,Reabilitare şi modernizare DJ179 între DJ101B (Periş) şi limită judeţ Prahova”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Elaborare DALI la obiectivul: ,,Reabilitare şi modernizare DJ 184, între DJ 101 (Moara Vlăsiei) şi Autostrada A 3″.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Elaborare DALI la obiectivul : ,,Reabilitare şi modernizare DJ 300, între Centura Bucureşti şi DN 2 (Şindriliţa)”.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza ” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie ” (D.A.L.I,) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare DJ402 de la limita Judeţului Ialomiţa până la DJ200 (Gagu), Judeţul Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.08.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.07.2021

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Copăceni, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava, județul Ilfov la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Sectorul 4 al Municipiului București, Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A. și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.86/2020 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara Vlăsiei – Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Bucharest-Ilfov Multimodal HUB – BIMH”.
6. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială oraș Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Shagya Ediția a VIII-a”.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.39/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare “Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod pe DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.
9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Patriarhia Română – Administrația Patriarhală/Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Ierusalim și Ierihon).
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr. Carol Davila” și Asociația ,,Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România”.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV la data de 30 iunie 2021.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov cu suma de 51.200 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării aferente anului 2021 pentru Proiectul ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov – Consiliul Județean a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
15. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2, județul Ilfov” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor județene.
18. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
19. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești Ilfov
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
21. Raportul privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2021

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.06.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico – militare a județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Berceni și administrarea Consiliului Local Berceni.
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui pod aflat în domeniul public al comunei Glina și administrarea Consiliului Local Glina.
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ,,ADIA ILFOV’’ unui bun imobil-teren situat în orașul Otopeni, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru identificarea modalităților de dobândire a unui imobil în vederea amenajării unei parcări pentru Consiliul Județean Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuțiilor financiare la contractele de asociere încheiate între județul Ilfov-Consiliul Județean și unele unități administrativ teritoriale din Județul Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Andrei Stoica în vederea realizării acțiunii ,,Promovăm artele marțiale în Județul Ilfov”.
 14. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Livone în vederea realizării proiectului ,,Educație prin sport-tenis”.
 15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. și Inspectoratul de Poliție a județului Ilfov.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta” și Asociația Română Anti-SIDA (ARAS).
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov ca partener în continuarea proiectului STOB regions-Succession and Transfer of Business in Regions finanțat prin Apelul 5 de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE.
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de refacere a fațadelor la biserica și la clopotnița Parohiei Sfântul Gheorghe-Dărăști Asan, comuna Dărăști, județul Ilfov.
 20. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.
 21. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 22. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 7331/17.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
 23. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9864/20.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.05.2021

Dispoziție Convocare

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2021-2025”.

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Dărăști-Ilfov și administrarea Consiliului Local Dărăști-Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în vederea continuării lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului – Catedrala Națională.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației Tehnico-Economice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pod pe DJ 101 B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 18.05.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Găneasa de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.05.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării și semnării unor documente.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.04.2021

Dispoziție Convocare

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate.

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești.

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Local Periș în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al Județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.50/2019 privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov- Consiliul Județean și Comuna Snagov – Consiliul Local Snagov pentru eșalonarea plății unui debit datorat.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov în anul fiscal 2021.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

17. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.134.000 lei pentru anul 2021.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. Rompescaria Internațional S.R.L. împotriva anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.137/21.12.2020 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de competența Județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru anul fiscal 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.04.2021

Dispoziție Convocare

1. Depunerea jurământului de către doamna Pandelea Roxana – Mara – supleant- ALIANŢA USR – PLUS (PLUS) – supleant – consilier judeţean – validat prin încheierea civilă nr.65/2021 din data de 17.02.2021 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 295/93/2021, încheiere ce a fost comunicată secretarului general al judeţului Ilfov la data de 29.03.2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.03.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Turism Istoric.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Măgurele Science Park.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Federaţia Asociațiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.03.2021

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov referitor la cumpărarea imobilului ,,Ansamblul fostului Palat Știrbei” monument istoric – cod LMI 2015 : IF – II – a – A-15257, situat în orașul Buftea, județul Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2020 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.21/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.

5. Proiect de hotărâre privind retransmiterea străzilor Poieni și Martha Bibescu preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.22/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.

6. Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.23/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.

7. Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.128/2019 și nr.97/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumul județean DJ 401A din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900” –sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900 și sector Centura Sud – Lot 2, km 69+000 – km 85+300.

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al orașului Otopeni și administrarea Consiliului Local Otopeni, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcții, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și Fundația Lemnarului ,,HORIA MĂTIȘEȘTI” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Realizare spațiu multifuncțional ȚARA MOȚILOR”.

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna 1 Decembrie, pentru implementarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Voluntari – Consiliul Local Voluntari, pentru organizarea acțiunii ,,Câștigarea Cupei României la baschet masculin 2021”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod de DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod de DJ 100, km. 7+700, peste râul Pasărea, în comuna Tunari, județul Ilfov”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Pod de DJ 400, peste râul Ciorogârla, km. 0+300, comuna Dărăști, județul Ilfov”.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Podețe și trotuare de DJ 401D, în localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov”.

 1. Diverse

Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Oraşului Pantelimon şi administrarea Consiliului Local Pantelimon în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „îmbunătăţirea eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.02.2021

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, în anul școlar 2020-2021.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu de servicii juridice de consultanță, de asistență și /sau de reprezentare.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Extindere și dotare la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea și desființare construcții existente C11, C12, C13, C14, C15”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 08.02.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2021

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării și vacantarea unui mandat de consilier județean.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2020, privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2020-2021.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în cadrul Adunării generale și a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, în mandatul 2020-2024.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019, privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației Ilfov Business Hub.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub-BIMH”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.48/2006 privind aderarea Consiliului Județean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov din partea Consiliul Județean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2021 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

18. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2020.

19. Diverse

19.1 Proiect de Hotarare privind incheierea unui protocol de cooperare intre Judetul Ilfov – Consiliul Judetean si Unitatatea Administrativ Teritoriala – Comuna Jilava pntru implementarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID – 19

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.01.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, pentru implementarea Strategiei de vacinare împotriva COVID-19.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.12.2020

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate –mandat 2020-2024.

4. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității de Ordine Publică a județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul școlar 2021-2022.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.9/2020, privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2020.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 XI 2020.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al județului Ilfov către S.C. APĂ- CANAL ILFOV S.A.

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în vederea semnării documentelor necesare execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Măgurele Science Park”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de componența Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov pentru anul fiscal 2021.

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.11.2020

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională – Ilfov, în mandatul 2020-2024.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2020-2024.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate a județului Ilfov, în mandatul 2020-2024.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești, în mandatul 2020-2024.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov, în mandatul 2020-2024.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Casei Corpului Didactic Ilfov, în mandatul 2020-2024.

9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, în mandatul 2020-2024.

10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2020-2024.

11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, în mandatul 2020-2024.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a șase consilieri județeni ca membri ai Autorități Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2020-2021.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în mandatul 2020-2024.

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Judeţean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2020.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2021.

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.138/2019 privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială Consiliul Local Găneasa.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ACS FC Academia Clinceni.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.11.2020

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în scopul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.10.2020

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia în mandatul 2020-2024.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 17.09.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.9/2020 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov, în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2020.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al Comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosință gratuită ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ,,ADIA ILFOV” a unor spații din imobilul situat în orașul Otopeni aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 100 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000) – km 100+900)” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.152/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.68/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5–Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.153/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul: ,,Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Berceni II, Sf. Cuv. Parascheva, comuna Berceni, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.145/2012 privind aprobarea preluării unui teren aflat în domeniul public al Orașului Chitila din administrarea Consiliului Local Chitila în administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării construcțiilor aferente proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.08.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Ilfov – formă actualizată conform Codului administrativ.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara Vlăsiei -Consiliul Local Moara Vlăsiei în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub -BIMH”.

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumurile județene DJ 401, DJ 601, DJ 602 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900” – sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 401 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Lărgire la 4 benzi – Centura București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520)” – Amenajare nod rutier CB – DJ 401 (Berceni) km 33+190 – km 35+600.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Elaborare DALI scurgerea apelor pe DJ 184, pe raza localității Dascălu, județul Ilfov”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea președintelui Consiliului Județean Ilfov în vederea semnării declarației notariale cu privire la cota indiviză din culoarul de expropriere la obiectivul de investiții ,,Reabilitare, modernizare str. Răscoalei – DJ 300, oraș Pantelimon, Județul Ilfov”.

11. Diverse.

11.1. Notă de informare cu privire la patrimoniul județului Ilfov.

11.2.Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2020.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.07.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2020.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea secretarului executiv al Comisiei județene din domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Sprijin oferit de UAT Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov pentru consolidarea capacității sistemului medical, în contextul pandemic cauzat de virusul COVID-19” COD SMIS 138114.

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,Măgurele Science Park”.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea–Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Shagya Ediția a VII-a”.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor și Elevilor Ilfov și Clubul Sportiv Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de pictură la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, Parohia Nicolae Bălcescu, orașul Voluntari, județul Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ teritorială- Consiliul Local Gruiu.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.06.2020

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a județului Ilfov – Ediția 2020.

3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Județului Ilfov- Consiliul Județean în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Brănești și administrarea Consiliului Local Brănești în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia în domeniul public al Unități Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale județ Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

10. Proiect de hotărâre privind finanțarea Proiectului ,,Recondiționarea acoperișului Liceului Teoretic Olymp-Costești” propus de Raionul Ialoveni din Republica Moldova.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu aflat în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.05.2020

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Scutelnicu Andrei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul I 2020.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Colegiul Medicilor Stomatologi din Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru ,,Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ400, în localitatea Măgurele, Sat. Alunișu, jud Ilfov”.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu strada Călugăreni (DC19), în localitatea Măgurele, Sat. Dumitrana, jud Ilfov”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ401A cu DJ401D, în localitatea Vidra, sat. Crețești, jud Ilfov”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ601 cu DJ602 și strada Băii în localitatea Ciorogârla, jud Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare sens giratoriu la intersecția DJ100 cu străzile Pinului și Alunișului, în localitatea Tunari, jud. Ilfov”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinație cabinete medicale și activități conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de asociere aflat în derulare încheiat între Județul Ilfov–Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Brănești.

17. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Periș, județul Ilfov” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței unei comisii de specialitate a Consiliului Județean Ilfov.

23. Notă de informare privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale.

24. Diverse.

24.1 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Snagov- Consiliul Local Snagov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.

24.2 Proiect de hotărâre încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov –Consiliul Județean Ilfov cu unele cabinete medicale/societăți medicale din județul Ilfov.

24.3 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’ aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.55/2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.04.2020

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Ilfov pe anul 2020.

Accesul în clădirea Consiliului Județean Ilfov este restricționat, așa că publicul și presa nu vor putea participa la ședință

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.03.2020

Dispoziție Convocare    Dispoziție Convocare modificată și completată

1. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, urmare a epidemiei de COVID-19.

2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului Caravana ,,Scapă de cancerul de col cu un simplu control”.

3. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.

5. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Județean Ilfov, a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Ciolpani.

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Ciorogârla și administrarea Consiliului Local Ciorogârla în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 (asociere cu UAT Petrăchioaia) al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 69/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.9 (asociere cu UAT Snagov) al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 88/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea contractului de concesiune nr.11270/2004 încheiat între Consiliul Județean Ilfov și reprezentantul legal al Societății Civile Medicale ,,Dr. Maria Burghele” Buftea.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.

11. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov a împrumuturilor contractate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2020.

15. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.18/04.03.2020 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni – Republica Moldova.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Ilfov nr.5/03.01.2020 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții MIPIM.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2019 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al Județului Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub–BIMH”.

19. Diverse – Proiect nr. 1  Proiect nr. 2

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 04.03.2020

1. Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Județul Ilfov–Consiliul Județean, UAT Orașul Voluntari, UAT Municipiul București, UAT Comuna Afumați, UAT Comuna Dascălu, UAT Comuna Petrăchioaia și UAT Comuna Găneasa pentru realizarea proiectului ,,Reducerea emisiilor de carbon în Orașul Voluntari prin achiziția de autobuze electrice”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT Județul Ilfov–Consiliul Județean, UAT Orașul Voluntari, UAT Municipiul București, UAT Comuna Afumați și UAT Comuna Petrăchioaia aferent proiectului ,,Reînnoirea parcului de mijloace de transport public cu autobuze electrice, în vederea reducerii emisiilor de carbon în Orașul Voluntari”.

4. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Raionul Ialoveni – Republica Moldova.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.02.2020

1. Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii și modalităților de aducere la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ precum și a măsurilor de interes județean, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al județului Ilfov, în format electronic.

3. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2020.

5. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.316.000 lei pentru anul 2020.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.01.2020

1. Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței unor comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de mențiere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.

4. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Vidra a unui sector de drum de interes local (DS 1220 – str. Prelungirea Gării) preluat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 59/2018.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Franceză în vederea participării la Târgul Internațional pentru Proiecte Imobiliare și Investiții MIPIM.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind transformarea liniei de gardă la domiciliu în specialitatea neonatologie în linie de gardă continuă în specialitatea neonatologie la nivelul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

9. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 19.12.2019

1. Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul IV 2019.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Orașului Măgurele, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Bragadiru, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Măgurele, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.71/2016 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400).”

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consilului Județean Ilfov nr.107/2015 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în primul Consiliu Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2016 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în primul Consiliu al Asociației ,,Ilfov Business Hub”.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019 privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.104/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ILFOVĂȚ ILFOV SUD VEST.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.105/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD EST.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2016 privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov la înființarea Asociației Grupul de Acțiune Locală COCIOVALIȘTEA ILFOV NORD VEST.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei.

14. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru în Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.11.2019

1. Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării reprezentantului legal al Consiliului Județean Ilfov, Președintele Marian Petrache, în orașul Bruxelles – Regatul Belgiei la cea de-a 25-a aniversare a Comitetului European al Regiunilor în perioada 4-5 decembrie 2019.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi vacante din Statul de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru transformarea unor posturi vacante la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii Fortului 13 Jilava –Monument istoric (clasificarea IF II-m-A-21037) din domeniul public al statului și administrarea Penitenciarului București- Jilava în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2019

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul III 2019.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 91/2019 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Anexa

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.71/2019.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2019-2020.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.72/2018, privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Apă Canal Ilfov S.A.

14. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Petrăchioaia, județul Ilfov de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Ciolpani a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, Dc 245 și DC 673) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 16/2019.

17. Proiect de hotărâre privind retransmiterea din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Măgurele a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș, Revoluției și Ștrandului) preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 85/2019.

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor străzi, aflate în domeniul public al Comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.

19. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Ilfov administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos și administrarea Consiliului Local al comunei Ștefăneștii de Jos.

21. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Județean Ilfov, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Consiliul Local Nuci.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – EDIȚIA 2019.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pentru anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a străzilor Poieni și Martha Bibescu, aflate în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.

5. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor județeni la ședințele Consiliului Județean Ilfov și ale comisiilor de specialitate ale acestuia.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construirea unui sens giratoriu la intersecția drumului județean DJ 602, km. 18+900 (Dârvari), cu drumul județean DJ 601, km. 5+500 (Ciorogârla), asigurarea scurgerii apelor pe DJ 601, în zona râului Ciorogârla”.

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de amenajare a unei trapeze pentru persoanele nevoiașe, la demisolul clădirii Muzeului din cadrul Mănăstirii Cernica, județul Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul privat al Municipiului București și administrarea Primăriei Municipiului București în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, a unei suprafețe de teren situate în București.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Ilfov (Asociația).

15. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ilfov.

16. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.09.2019

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind realizarea ,,Monumentului comemorativ dedicat Reginei Maria a României”.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.08.2019

Dispoziție Convocare

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ilfov din data de 13.08.2019.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Județului Ilfov pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al Județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/28.06.2019 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

5. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ Teritorială Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele asociații cluburi sportive în vederea participării la acțiuni sportive organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal.

7. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 87/13.08.2019 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.

8. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.08.2019

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind completarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 101 km 12+970 (Balotești) și km 37+549 (Sitaru)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr. 123/2018.

3. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov a imobilului – teren în suprafață de 30mp, situat în Buftea, str. Știrbei, nr. 36, în vederea derulării proiectului ,,Monument comemorativ dedicate Reginei Maria a României.

4. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Măgurele în administrarea Consiliului Judțean Ilfov a unor sectoare de drum (străzile Călugăreni, Duzilor, Argeș și Revoluției), aflate în domeniul public al Orașului Măgurele.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 74/2019 privind deplasarea unui delegații a Consiliuui Județean Ilfov în Munchen-Republica Federală Germania.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în Municipiul București, pentru funcționarea incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub.

7. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ – Teritoriale – consilii locale din Județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Ilfov 2019-2023

9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Unitatea Administrativ – Teritorială Buftea – Consilul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării „Campionatului Național de Anduranță Ecvestră și Concursul Internațional de Anduranță Ecvestră Cupa Shagya Ediția a V-a”.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Asociația Club Sportiv Juniors Berceni în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean, în fazele finale organizate de Federația Română de Fotbal.

11. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu Club AS SCF ARD Snagov în vederea participării la acțiunile sportive de interes județean în fazele naționale, internaționale și în campionatele organizate de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov și Federația Română de Fotbal.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.07.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.38/2017 privind modificarea repartizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov în cadrul programului obiectivelor de investiții pe anul 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov pentru trimestrul II 2019.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov, pe principalele domenii de activitate.

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi la unele unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.06.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea unor contracte de asociere aflate în derulare încheiate între județul Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Planificare strategică și decizională la nivelul Unității Administrativ Teritoriale județul Ilfov-garanția unui cadru administrativ coerent în beneficiul comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor de reparații, renovare și reabilitare Arhondaric la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Munchen – Republica Federală Germania.

9. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei NIȚĂ ALEXANDRINA în funcția de Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2019

Convocator

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2018.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 14 al Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 39/2019.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu în anul fiscal 2019.

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiective de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km. 2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.33/2009 privind stabilirea cuantumului amenzilor contravenționale pentru acele fapte care constituie contravenții, săvârșite pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Județean Ilfov și aplicarea sancțiunilor în cauză.

12. Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren necesar construirii unei case de tip familial pentru copiii rezidenți din Centrul de Plasament nr. 5 Periș, pentru care nu s-au identificat forme altenative de protecție.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unor spații cu destinația de cabinete medicale și conexe aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliul Județean Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, pe anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.05.2019

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind decizia de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ’’Construire două sensuri giratorii la intersecția dintre DJ 602 și strada Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și strada Agricultori, în orașul Buftea’’.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.04.2019

Convocator

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.13/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al Județului Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

6. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2019.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.11/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea și modernizare rețele drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita județ Giurgiu – Buciumeni/Buftea”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.113/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limită județ Giurgiu (Buciumeni/Buftea)”.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.110/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.14/2018 și nr.108/2016) privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.111/2018 (pentru modificarea Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov nr.15/2018 și nr.114/2017) privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov, DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare – strada Gării, comuna Jilava, județul Ilfov”.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.12/2018 (pentru modificarea Hotărâri Consiliului Județean Ilfov nr.44/2015) privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.115/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție: ,,Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca, județul Ilfov”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2018 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanți ai Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

18. Proiect de hotărâre privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov– Consiliul Județean Ilfov.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Academician Prof. dr. Nicolae Victor Zamfir.

20. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Prof. dr. Gérard Mourou.

21. Proiect de hotărâre pentru completarea unor Anexe din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Reabilitarea și modernizarea de drumuri județeane din județul Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”.

22. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a + Partea a IV-a + Partea a V-a + Partea a VI-a + Partea a VII-a + Partea a VIII-a + Partea a IX-a + Partea a X-a + Partea a XI-a + Partea a XII-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.03.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Voicu Vincențiu.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov în Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și a dreptului de servitute legală de trecere asupra imobilului aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, pentru lucrarea ,,Racordarea blocului alimentar la rețeaua de gaze”, imobil situat în Bulevardul Voluntari nr. 94-96, orașul Voluntari, județul Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor, un deziderat pentru comunități fără deșeuri”, finanțat de către Fondul pentru Mediu prin ,,Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor”, precum și a chetuielilor aferente proiectului.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnico-Economică la faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Amanajare Parcaje pe DJ 200, în localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov”.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea a unui spațiu medical aflat în imobilul situat în orașul Buftea, Str. Studioului nr. 13, aflat în proprietatea județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Ilfov, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov – Serviciul Poliției Rutiere și unele UAT-uri din județul Ilfov în vederea derulării proiectului ,,Siguranța rutieră în unele școli din județul Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind asocierea între UAT Județul Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov, unele unități administrativ teritoriale-consilii locale din județul Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, în vederea derulării proiectului ,,Sportul pentru toți”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 45/1999 privind însușirea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ilfov.

12. Diverse

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.03.2019

Convocator

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.02.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Niță Mihai Sandu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Cornetu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Cornetu, județ Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Dobroești la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Dobroești, județ Ilfov.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul 2019-2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

7. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a + Partea a IV-a + Partea a V-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

8. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, DC 245 și DC 673), aflate în domeniul public al comunei Ciolpani.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ,,Cetățean de Onoare al județului Ilfov”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între județul Ilfov, România și Comunitatea Autonomă Madrid, Regatul Spaniei.

12. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Niță Alexandrina în funcția de Director al Centrului Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (DALI), pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare –DJ 602A, Buftea – județul Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.01.2019

Convocator

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean deținut de domnul Neagu Victor.

3. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Ilfov – Consiliului Județean Ilfov, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2018 privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită unor asociații constituite la nivelul județului Ilfov a unor spații situate la etajul I al imobilului din str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, București, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

10. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2018

Comments are closed.

Sari la conținut