Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.01.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Buftea – Consiliul Local Buftea în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.241/20.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ300, între Centura București și DN2 (Șindrilița)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.242/20.10.20222 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ179, între DJ101B (Periș) și limită județ Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.254/2021 privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Ursuleanu Liviu.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem a titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Liviu URSULEANU.
 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2023-2024.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația Animal Society în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,E gratis să faci bine”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Educației și Asociația Nevoia de Educație.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.205/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și includerea valorii proiectului ,,Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV” în bugetul local al Județului Ilfov, în vederea finanțării proiectului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,Adia Ilfov’’ pentru imobilele deținute conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.98/17.09.2020 și Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.92/30.06.2021.
 12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru imobilul deținut conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.122/09.10.2018.
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Otopeni și administrarea Consiliului Local Otopeni.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Ilfov –Consiliul Județean către Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov în anul 2023.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2023 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 38.176.000 lei pentru anul 2023.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
 18. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2022-2023.
 20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov cu unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea proiectului de interes public ,,Ilfov zâmbește”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare scurgerea apelor, construire trotuare și accese proprietăți pe DJ 301, de la km. 5+000 (Mănăstirea Cernica), la km. 7+000 în comuna Cernica, județul Ilfov”.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov”.
 23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare parte carosabilă, modernizare trotuare și accese la proprietăți, strada Gării, tronson între De315 și strada Fântânei, sat Bălăceanca, comuna Cernica, județul Ilfov”.
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.77/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului ,,Ilfov fără țânțari”.
 27. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Adia Ilfov în vederea aprobării actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.12.2022

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația Coaching Life Coach 4 Transformation și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov în vederea realizării unui proiect de interes public.

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Ilfov la cofinanțarea proiectului ,,Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional Apă-Canal Ilfov”.
 2. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale în Municipiul București și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor în județul Ilfov pentru proiectul de interes regional ,,Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (C.M.I.D.) București-Ilfov”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Structurii Organizatorice, respectiv a Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.289/2022 privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind menținerea taxelor și tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.230/20.12.2021 pentru anul fiscal 2023.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.173/2022 ce are ca obiect încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Orașul Buftea – Consiliul Local în vederea realizării unui proiect de interes comun.
 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu Club Sportiv Orășenesc Voluntari 2005 în vederea realizării proiectului ,,Dezvoltarea echitației, pe raza județului Ilfov – orașul Voluntari”.
 4. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumului comunal DC 179 în drum județean având indicativul DJ 179.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile situate în comuna Brănești, județul Ilfov, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei efectuării inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ilfov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.113/31.05.2022.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” și a indicatorilor tenico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Drum de legătură DN 1A Buftea – DJ 101 =4,2 km, județul Ilfov”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” și a indicatorilor tenico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drum județean DJ 101B, de la km. 8+000 (limită județ Dâmbovița), până la km. 16+900 (Intersecția cu DN 1)”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” și a indicatorilor tenico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 180, comuna Periș, județul Ilfov =4,8 km.”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” și a indicatorilor tenico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Realizare sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, construire trotuare noi și piste pentru bicicliști pe DJ 602, în localitatea Domnești, județul Ilfov”.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ din județul Ilfov care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele/concursurile școlare și în implementarea proiectelor și programelor cu impact deosebit în comunitatea școlară/locală.
 12. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.66/2022 privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a pasarelelor pietonale aflate pe raza județului Ilfov.
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliului Județean și Agenția Națională pentru Romi.
 14. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani, ca serviciu social cu personalitate juridică, în structura Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani, fără personalitate juridică.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.12.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 594.640 lei pentru anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 noiembrie 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unor imobile a unor cote părți din imobile ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
 6. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale, a Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”.
 7. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Ilfov – Consiliul Județean în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului asociației și actului constitutiv al asociației.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.238/2022 privind aprobarea implementării proiectului ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 09.12.2022

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Județean Ilfov pentru participarea la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare pe DJ 100, pe raza localității Brănești, județul Ilfov, între km. 25+700 și km. 33+200”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare scurgerea apelor pe DJ 184, pe raza localității Dascălu, județul Ilfov”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ 601A Chiajna, de la limita cu Municipiul București la DN CB”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Studiu de fezabilitate” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Semaforizare la intersecția drumurilor județene DJ 101 cu DJ 101A, Corbeanca, județ Ilfov”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire sens giratoriu pe DJ 301 în sat Tânganu, cu DJ 101A, Cernica, județ Ilfov”.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov -Consiliul Judeţean și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului „Știi un câine aciuat? Adu-l la sterilizat!”.
 7. Proiect de hotărâre privind cooperarea Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu comuna Clinceni – Consiliul Local în vederea realizării proiectului de interes comun ,,Oamenii pe primul loc”.
 8. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 19649/24.10.2022, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 199/22.09.2022 privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere a unei suprafețe de teren necesare realizării sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și după caz, de a modifica serviciul public de transport feroviar de călători de interes local.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.7 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale consumabile din patrimoniul Consiliului Județean Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 13. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.70/31.03.2022, aflate în domeniul public al orașului Buftea, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea.
 14. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.133/16.06.2022, aflat în domeniul public al orașului Buftea, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea.
 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov.
 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
 17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean cu S.C. Direct Client Services SRL – Librăriile Cărturești în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Citește în ochii lor”.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 100/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 152/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 101/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 153/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2022 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești-Leordeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 203/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 143/2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești-Leordeni (Lider), precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
 22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea pentru asigurarea transportului persoanelor obeze la unitățile spitalicești.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 24. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv de Sănătate Voința Buftea în vederea realizării proiectului ,,Educație prin sport – Și tu poți fi campion!”.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii folosinței gratuite a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
 26. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.47/28.10.2008 privind constituirea Asociației ,,LEADER ILFOV”.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale -Județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1-C15), relocare stație de oxigen și relocare gospodărie de apă” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12. Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1-C15), relocare stație de oxigen și relocare gospodărie de apă”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.11.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.10.2022

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Popești-Leordeni – Consiliul Local Popești – Leordeni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Moara-Vlăsiei și administrarea Consiliului Local Moara-Vlăsiei, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Studiu de fezabilitate” și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ,,Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Ilfov – Consiliul Județean și a participării Județului Ilfov – Consiliul Județean la cofinanțarea ,,Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată în aglomerările Afumați și Găneasa, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Ilfov pentru efectuarea unor lucrări de reparații/reabilitare a instalației de iluminat exterior și de reparații capitale a gardului de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unei suprafețe de teren din domeniul public al comunei Brănești și administrarea Consiliului Local Brănești în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Grădiștea și administrarea Consiliului Local Grădiștea, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în vederea realizării unui centru de colectare prin aport voluntar.
 7. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Pantelimon și administrarea Consiliului Local Pantelimon.
 8. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Afumați și administrarea Consiliului Local Afumați.
 9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Măgurele, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 10. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele structuri sportive din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele  Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023.
 13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Silvică Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Snagov și Asociația Creștem România Împreună, în vederea realizării proiectului de interes public ,,Plantează în Ilfov” în cadrul proiectului ,,Plantează în România”.
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale Ilfov pentru prevenirea și combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă și a violenței în familie.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca cu sediul în comuna Cernica, str. Gării, nr. 58, județul Ilfov
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar din cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bălăceanca, Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tâncăbești, Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ciolpani și Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vidra, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, pentru anul 2022.
 17. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 Sănătate, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I.1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie.
 18. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență-Componenta 12 Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești- I.1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie pentru proiectul ,,Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești prin dotarea cu echipamente a unității de asistență medicală ambulatoriu din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.
 19. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență derulat de Ministerul Sănătății privind Componenta 12 Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 20. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul Planul Național de Redresare și Reziliență derulat de Ministerul Sănătății privind Componenta 12 Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului ,,Ilfov împreună: ,,Educația schimbă vieți” pentru anul școlar 2022-2023 și încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale.
 23. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Banca Comercială Română și Inspectoratul Școlar al județului Ilfov în vederea organizării unor ateliere de educație financiară a elevilor din liceele și școlile gimnaziale de pe raza județului Ilfov.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ300, între Centura București și DN2(Șindrilița)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ179, între DJ101B (Periș) și limită județ Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Proiect Tehnic” și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ,,Podețe și trotuare pe DJ401 D în localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov”.
 27. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale consumabile din patrimoniul Consiliului Județean Ilfov.
 28. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe, din patrimoniul Căminului pentru Persoane Vârstnice Periș.
 29. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor obiecte de inventar și licențe din patrimoniul Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 septembrie 2022.
 32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov în Comisia județeană privind incluziunea socială.
 33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Ilfov.
 34. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov.
 35. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.204/10.10.2022 prin actualizarea listei de investiții prioritare – parte integrantă a Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată în județul Ilfov (revizia 2- varianta corelată cu Master Planul pentru București).

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.10.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov- 2.0-Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, a doua rundă de atragere fonduri.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – Județul Ilfov, Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului “Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării- extindere Ilfov”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – Județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării- extindere Ilfov”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10, a doua rundă de atragere fonduri.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială -Județul Ilfov și Unitatea Administrativ-Teritorială – Oraș Măgurele în vederea depunerii și impementării proiectului proiectului ” Eficientizare energetică imobile colective – Bloc 6”, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
 6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru semnarea, în calitate de mandatar, a contractului de mandat cu Asociația de proprietari a Blocului 6 – Imobile colective, orașul Măgurele, județul Ilfov, în vederea stabilirii și efectuării în numele și pentru mandant, cu titlu gratuit, a măsurilor și acțiunilor ce se impun, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului ,,Eficientizare energetică imobile colective – Bloc 6”, oraşul Măgurele, judeţul Ilfov, în cadrul Planului național de redresare și reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 10.10.2022

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială -Județul Ilfov și Unitatea Administrativ-Teritorială – Oraș Buftea în vederea depunerii și impemeentării proiectelor: “Eficientizare energetică Lot 1 Centru – Blocuri PM1, PM2, PM3, PM8, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, “Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni – Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, “Eficientizare energetică Lot 4 Studio – Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis (scara B), 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
 2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru semnarea, în calitate de mandatar, a contractelor de mandat cu unele asociații de proprietari din orașul Buftea, județul Ilfov, în vederea stabilirii și efectuării în numele și pentru mandanți, cu titlu gratuit, a măsurilor și acțiunilor ce se impun, în condițiile și cu respectarea prevederilor Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, Operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 1 – Centru – Blocuri PM1, PM2, PM3, PM8, Vile Judecătorie, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 2 Săbăreni – Bloc A, scara A şi scara B, Bloc B scara A şi Scara B, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică Lot 4 – Studio, Blocurile 36, 7, 7bis,12 bis (scara B), 6, 21, oraşul Buftea, judeţul Ilfov”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, în vederea solicitării finanţării nerambursabile.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a) pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.143/2022, privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești Leordeni (Lider) precum și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart &Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de investiții prioritare – parte integrantă a Master Planului pentru sectorul apă și apă uzată în județul Ilfov (revizia 2–varianta corelată cu Master Planul pentru București).
 3. Proiect de hotărâre privind cooperarea Județului Ilfov- Consiliul Județean cu Comuna Ciorogârla – Consiliul Local în vederea realizării unui proiect de interes comun.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.09.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Ilfov a responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ,,Programului pentru școli al României, aferent anului școlar 2022-2023”.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.37/2022 privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în anul 2022.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.214/2021, privind aprobarea cotizației anuale a Județului Ilfov-Consiliul Județean Ilfov către Asociația Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.35/2017, privind aprobarea modificării valorii cotizației anuale stabilită din bugetul local al U.A.T. Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov către Grupul de Acțiune Locală ,,VLĂSIA ILFOV NORD-EST”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Asociația Animal Society și unele unități de învățământ școlar de pe raza județului Ilfov, în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Ora de relaxare, ora cu animale – învățământ de la animale mici cum să fim oameni mari”.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
 9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Asociația Fresh Community.
 10. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Unitatea Administrativ Teritorială – Consiliul Local Găneasa.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnoco-economice pentru investiția: ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare Termică a corpurilor C1 și C4 – fost sediu al Consiliului Județean Ilfov, strada Manu Gheorghe, G-ral, nr.18, sector 1, Municipiul București”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor credite de angajament pentru acțiuni multianuale pentru anii 2023-2025.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere a unei suprafețe de teren necesare realizării Sistemului de management integrat al deșeurilor la nivelul Județului Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2020, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2020-2024.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.8/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.08.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.164/2021 privind darea în folosință gratuită Casei Naționale de Pensii Publice – Casa Județeană de Pensii Ilfov a unor spații aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.105/2022 ce are ca obiect încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2022-2023.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune în domeniul drogurilor de la nivelul Județului Ilfov.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.92/2022 privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni-Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Nuci-Consiliul Local Nuci din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Copăceni-Consiliul Local Copăceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 8. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul județului Ilfov – Consiliul Județean pentru acordarea acesteia Unității Administrativ-Teritoriale oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al orașului Popești Leordeni și administrarea Consiliului Local Popești Leordeni.
 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
 12. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2022.
 13. Diverse

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.07.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu – Consiliul Local Gruiu din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Voluntari și administrarea Consiliului Local Voluntari.
 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Institutul Național al Patrimoniului (INP).
 5. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării acțiunii sportive ,,Cupa Shagya Ediția a IX-a”.
 6. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.97/26.07.2018, aflat în domeniul public al comunei Jilava din administrarea Consiliului Judeţean Ilfov în administrarea Consiliului Local Jilava.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului ,,Miau sterilizat pisica”.
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Muzeul Municipiului București (MMB) și Fundația Adăpostul Speranța, în vederea realizării unui proiect de interes public.
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.137/2021 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Liga Profesionistă de Fotbal în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării unor obiective de investiții de interes județean.
 11. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa- Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Jilava – Consiliul Local Jilava în vederea implementării obiectivului ,,Extinderea rețelei electrice de interes public pe străzile Prelungirea Merișor, Prelungirea Ungureni și Prelungirea Primăverii, sat Jilava, comuna Jilava, județul Ilfov”.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea titlului obiectivului de investiții ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare termică sediu Consiliul Județean Ilfov” cu ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare termică a corpurilor C1 și C4 – fost sediu al Consiliului Județean Ilfov” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, și S.C. Center of Hope S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,E gratis să faci bine ! ”
 17. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către județul Ilfov – Consiliul Județean a împrumuturilor contractate de S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV la data de 30 iunie 2022.
 19. Proiect de hotărâre (Partea I + Partea a II-a) privind acordarea unui sprijin financiar pentru unele lăcașuri de cult din județul Ilfov.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.172/2021 privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tunari, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.99/2021 privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov”
 23. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin programul derulat de Administrația Fondului de Mediu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, pentru proiectul ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov”
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de asociere între județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Fundația ,,Hope and Homes for Children” România în vederea finalizării unei case de tip familial pentru închiderea Centrului de Plasament Periș.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii Organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 28. Proiect de hotărâre privind asigurarea executării unor lucrări necesare funcționării clădirilor în care își desfășoară activitatea Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea situate în orașul Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, județul Ilfov.
 29. Proiect de hotărâre privind cooperarea județului Ilfov – Consiliul Județean cu orașul Buftea – Consiliul Local în vederea realizării unui proiect de interes comun.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 16.06.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în localitatea Vidra, județul Ilfov, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil situat în comuna Balotești, sat Săftica, județul Ilfov, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unor imobile – clădiri și teren situate în comuna Snagov, Sat Tâncăbești, județ Ilfov, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului județean Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,Sens giratoriu DJ 301 la intersecția cu DC 55 și sistematizarea zonei, în comuna Cernica, județul Ilfov”.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2019, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400), la Spitalul Eftimie Diamandescu, Bălăceanca”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov și S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Ștefăneștii de Jos – Consiliul Local Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020, privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Unitatea Administrativ-Teritorială – județul Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială – Popești Leordeni și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public București-Ilfov în vederea implementării proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart &Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale – județul Ilfov, în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Popești Leordeni (Lider) precum și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Sistem ITS integrat Smart &Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.06.2022

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2020, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.81/2022 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Statele Unite ale Americii în vederea participării în cadrul misiunii socio-economice ,,Shaping the future 4 a better 2 morrow”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.05.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 179 între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.143/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiție Elaborare DALI la obiectivul: ,,Reabilitare și modernizare DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) și Autostrada A3”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.144/2021 aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Elaborare DALI la obiectivul: ,,Reabilitare și modernizare DJ 300 între Centura București și DN2 (Șindrilița)”.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.145/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Reabilitare și modernizare DJ 402 de la limita Județului Ialomița până la DJ 200 (Gagu), Județul Ilfov”.
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Găneasa și S.C. Center of Hope S.R.L., în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.211/2021 privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea pachetului de rechizite școlare în cadrul proiectului pilot ,,Șanse egale de educație” pentru unii elevi înscriși în anul școlar 2022-2023.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii folosinței gratuite a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Tunari – Consiliul Local Tunari din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru achiziționarea unor proteze funcționale bionice, în vederea sprijinirii minorei Pavel Andreea Cerasela, aflată în plasament la asistent maternal, cu drepturile și obligațiile părintești delegate Președintelui Consiliului Județean Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.33/28.02.2022 privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2021.
 13. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru titular și a unui membru supleant din componența Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Direcția de Sănătate Publică Ilfov, în vederea realizării proiectului ,,Tehnică modernă pentru sănătatea ta”.
 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea perioadei efectuării inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al județului Ilfov.
 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Glina și administrarea Consiliului Local Glina.
 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari, în domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.
 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii a două bunuri din domeniul public al Comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 20. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 21. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii a două bunuri din domeniul public al Comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 22. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 23. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 24. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Orașului Măgurele și administrarea Consiliului Local Măgurele, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 25. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 26. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Comunei Gruiu și administrarea Consiliului Local Gruiu, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 27. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Comunei Copăceni și administrarea Consiliului Local Copăceni, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 28. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii a trei bunuri din domeniul public al Comunei Chiajna și administrarea Consiliului Local Chiajna, în domeniul public al Judeţului Ilfov, necesare pentru depunerea proiectului ,,Instalații de încărcare vehicule electrice și hybrid plug-in în județul Ilfov” pentru finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – Ediția 2022 (Partea I + Partea a II-a).

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.04.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării campaniei de informare privind risipa alimentară ,,Tu câți bani ai în coșul de gunoi? Nu arunca mâncarea!”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Sectorul 4 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectelor de interes public, care necesită investiții pe teritoriul administrativ al Sectorului 4 al Municipiului București și teritoriul administrativ al județului Ilfov, cu privire la rețele de utilități publice, artere de circulație și spații verzi.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.14/2022 privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.15/2022 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 31 Martie 2022.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, pentru aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători ce urmează a se încheia cu operatorul S.C. Regio Serv Transport S.R.L.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2019 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Corbeanca – Consiliul Local Corbeanca din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.22/2022 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2022 privind realizarea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a proiectului ,,OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității D.G.A.S.P.C. Ilfov orientată către cetățeni” finanțat în cadrul apelului POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) ,,Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.
 16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov- Consiliul Județean și Serviciul Român de Informații.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea din veniturile financiare proprii ale spitalului.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 14.04.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru participarea în cadrul programului Planul Național de Redresare și Reziliență – componenta C 10, Fondul Local, I. 4 privind Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajarea teritoriului și de planificare urbană – cod 4 – 011 – Government ICT solutions, e-services, applications (Soluții TIC guvernamentale, servicii electronice, aplicații) pentru obiectivul de investiții „Elaborare în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființare canalizare pluvială în cartierul Independenței, oraș Bragadiru, județul Ilfov”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2021, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării împrumutului de 15 milioane lei plus dobânzile și comisioanele aferente reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractată de către S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A., pentru finanțarea investițiilor de interes local.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
 7. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Statele Unite ale Americii în vederea participării în cadrul misiunii socio-economice ,,Shaping the future 4 a better 2 morrow”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.03.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Sens giratoriu DJ 301 la intersecția DC 55 și sistematizarea zonei în comuna Cernica, județul Ilfov ”.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 301 A în localitatea Glina, județul Iffov”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.142/2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.71/2016, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare Sens Giratoriu DJ 301A (km. 7+000) și D.C. 55 (km. 3+400)”.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.183/2021, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.68/2017, privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unor imobile ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov cu suma de 50.000 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Periș – Consiliul Local și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Fundația Adăpost pentru Cai Steaua Speranței și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, în vederea realizării unui proiect de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele structuri sportive din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor proiecte de interes public.
 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Clinceni – Consiliul Local, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2020, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 12. Proiect de hotărâre privind realizarea în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov a proiectului ,,OPTIM – Digitalizare și optimizare a activității D.G.A.S.P.C. Ilfov orientată către cetățeni” finanțat în cadrul apelului POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) ,,Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor contractuale înființate în afara organigramei, în vederea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile derulate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului și administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov a pasarelelor pietonale aflate pe raza județului Ilfov.
 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza – Studiul de eliberare amplasament LEA MT+JT în vederea realizării obiectivului ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 401A între km 0+000 (Vidra) – km 28+209 (Domnești)”.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public.
 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra imobilului situat în orașul Buftea, strada Știrbei Vodă nr. 36, înscris în CF cu nr.50764 și nr.7117, identificat cu nr. cadastral 50764-C1, 507964-C2 și 3914/1, imobil în suprafață de 27.718 mp (teren) și 2104 mp (construcții), 212.216 mp din care 3224 mp construcție la sol, monument istoric „Ansamblul fostului Palat Știrbey” cod IF-II-m-A-15257, conform Listei Monumentelor Istorice 2015, Anexă la Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2828/2015.
 18. Proiect de hotărâre privind încetarea dării în administrare a unei suprafețe de teren de 827 mp aflat în domeniul public al județului Ilfov, situat în str. Studioului nr.5, oraș Buftea, județ Ilfov.
 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.02.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind anularea efectuării deplasării delegației Consiliului Județean Ilfov în Republica Italiană- Regiunea Toscana.
 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din orașul Buftea, județul Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.199/2021 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ciolpani – Consiliul Local Ciolpani în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.14 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov, în vederea realizării proiectului ,,Ilfov fără țânțari”.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și unele asociații non-guvernamentale, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Sportivă Dan Chilom 2011 în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Fii bun de mic”.
 9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Fundația Visul Luanei în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Protejăm orice formă de viață”.
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Găneasa și administrarea Consiliului Local Găneasa.
 11. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.242/22.12.2021, aflat în domeniul public al comunei Mogoșoaia, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile aflate în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,,Clubul Sportiv Orășenesc Voluntari 2005”.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor de călătorie.
 16. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. ,,Apă Canal Ilfov” S.A.
 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2021.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul unităților sanitare cu paturi al cărui management a fost transferat către Consiliul Județean Ilfov.
 19. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Cernica – Consiliul Local Cernica Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Școala Gimnazială nr.3 Bălăceanca.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în anul 2022.
 21. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a drepturilor bănești adoptatorului sau familiei adoptatoare cu domiciliul în județul Ilfov în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2021 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Județul Giurgiu – Consiliul Județean, în vederea realizării în comun a proiectului ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale”.
 24. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov în vederea organizării și promovării orientării și consilierii vocaționale a elevilor din clasele a VII –a și a VIII-a din școlile generale de pe raza județului Ilfov.
 25. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Consiliul General al Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Ilfov în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului ,,Școala Profesională Metropolitană în sistem dual din București-Ilfov”.
 26. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca asupra unor imobile, precum și trecerea acestora din domeniul public al județului Ilfov în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării.
 27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,,ACS FC Academica Clinceni”.
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.254/2021 privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.
 29. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Jilava, respectiv Comuna Vidra în vederea realizării proiectului de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină poluare”.
 30. Proiect de hotărâre privind suspendarea activității S.C. MĂGURELE SCIENCE PARK S.R.L.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 03.02.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2022.
 2. Proiect de hotărâre pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.83/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2022

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023.
 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 32.994.000 lei pentru anul 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al Orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2021.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și unele asociații non-guvernamentale, în vederea realizării proiectului ,,E gratis să faci bine”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Gruiu – Consiliul Local Gruiu privind eșalonarea plății unui debit datorat.
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Snagov, județul Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil aflat în zona ,,Centru Istoric Dobroești”, ansamblu cu valoare locală de patrimoniu construit.
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei 1 Decembrie şi administrarea Consiliului Local 1 Decembrie.
 11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea, în vederea realizării proiectului ,,Sănătatea are prioritate în Ilfov”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 13. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului privind prevenția, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului de col uterin pentru județul Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2022 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
 15. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, în anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 23.12.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.

2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru preluarea pasarelelor pietonale pe raza județul Ilfov, în vederea întreținerii acestora.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.12.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 1.746,32 mii lei pentru anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.12.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2021.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de competența Județului Ilfov – Consiliul Județean pentru anul fiscal 2022.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Găneasa – Consiliul Local Găneasa privind eșalonarea plății unui debit datorat.
 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Jilava – Consiliul Local al comunei Jilava cu Județul Ilfov – Consiliul Județean, în vederea implementării și realizării obiectivului de investiții ,,Consolidare, recompartimentare, desființare parțială, extindere și supraînălțare (P+1E) și schimbare de destinație din Dispensar în Centru Operativ pentru Situații de Urgență Ilfov, strada Morii, nr.1, comuna Jilava, Județul Ilfov”.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.12 și art.13 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 6. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Domnești – Consiliul Local al Comunei Domnești cu Județul Ilfov – Consiliul Județean, în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții de interes public ,,Construire Centru de asistență medicală comunitară în regim permanent, Sat Domnești, Comuna Domnești, Județul Ilfov”.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.97/30.06.2021 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Andrei Stoica în vederea realizării acțiunii ,,Promovăm artele marțiale în județul Ilfov”.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar structurii sportive ,, S.C. Fotbal Club Voluntari S.A.”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Județul Ilfov din România și Municipiul Chișinău din Republica Moldova.
 10. Proiect de hotărâre privind includerea valorii proiectului ,,PROFESIONIST – Practică pentru o carieră de succes”,cod SMIS 132827, în cadrul capitolului 65.02 – Învățământ, prevăzut la art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.60/2021 privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind includerea valorii proiectului ,,STAGIAR 2020 – Strategii de practică transdisciplinare dedicate elevilor”, cod SMIS 132828, în cadrul capitolului 65.02 – Învățământ, prevăzut la art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.60/2021 privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Ilfov – Consiliul Județean în calitate de membru la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, Centrul Național pentru Sănătate Mintală, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, Asociația ,,Zidebine” și Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale.
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Mogoșoaia și administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.
 15. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 1.746,32 mii lei pentru anul 2021.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 noiembrie 2021.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș pentru anul școlar 2021-2022.
 18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Mogoșoaia II, județul Ilfov.
 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum (Strada Caisului, tronsonul II), aflate în domeniul public al comunei Dobroești și administrarea Consiliului Local Dobroești.
 20. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum (Strada Cireșului), aflat în domeniul public al comunei Dobroești și administrarea Consiliului Local Dobroești.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 22. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean cu S.C. Magic Smart Grup S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Primește magia în viața ta”.
 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea aprobării actelor adiționale la contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători.
 24. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători.
 25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APĂ – ADIA ILFOV (Asociația).
 26. Proiect de hotărâre privind includerea valorii totale de 677.455 lei reprezentând sumele alocate Consiliului Județean Ilfov pentru Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism în cadrul bugetului local al județului Ilfov.
 27. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: ,,Consolidarea, reabilitarea și modernizarea corpurilor C1 și C4 – Consiliul Județean Ilfov, strada General Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 București”.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – Ediția 2021.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2022-2023.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.12.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al Județului Ilfov către la S.C. APĂ CANAL ILFOV S.A.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 23.11.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean ca partener în proiectul ,,SMEs engagement for a GREEN transition SME4GREEN”, finanțat prin apelul ,,Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient” din cadrul Programului ,,Single Market Programme – SMP COSME” (SMP – COSME – 2021 – RESILIENCE).
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și includerea valorii proiectului ,,Extindere sistem de detectare semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov” în bugetul local al județului Ilfov, în vederea finanțării proiectului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/28.07.2021 privind aprobarea încheierii de către Județul Ilfov – Consiliul Județean a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.89 din 30.06.2021 privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum aflat în domeniul public al comunei Gănesa și administrarea Consiliului Local Găneasa.
 6. Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.71/27.05.2021, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 154/2021 privind aprobarea Programului pilot ,,Ilfov împreună: Educația schimbă vieții” și încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Berceni II, Sf. Cuv. Parascheva, comuna Berceni, județul Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean.
 11. Proiect de hotărâre privind arobarea cotizației anuale a Județului Ilfov-Consiliul Județean către Asociația Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior, de pe aliniamentele amplasate în zona de siguranță a drumurilor de interes județean, aflate pe raza administrativ-teritorială a Județului Ilfov.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Afumați – Consiliul Local Afumați din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a obiectivului de interes public: ,,Execuție asfaltare pe strada Decebal, din comuna Afumați, județul Ilfov”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială orașul Popești-Leordeni – Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 15. Proiect de hotărâre hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Ilfov, în vederea realizării proiectului ,,Tehnica modernă pentru siguranța ta”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectului ,,Finalizare construcție sediu Centrul de Sănătate din Bardar” propus de Raianul Ialoveni din Republica Moldova
 18. Diverse

Proiect de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ­ teritorială comuna Ciorogârla – Consiliul Local Ciorogârla.

Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Afumaţi şi administrarea Consiliului Local Afumaţi.

Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean cu S.C. Direct Client Services SRL – Librăriile Cărtureşti în vederea realizării proiectului de interes public judeţean „Citeşte în ochii lor!”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 04.11.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.168/30.09.2021 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Municipiul București în vederea realizării și implementării Proiectului Integrat Orbital București și Drumurile radiale conexe.
 2. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de achiziție a imobilului – teren în suprafață de 39.800 mp, înscris în Cartea Funciară nr.52236 Petrăchioaia, județ Ilfov, în vederea construirii unui adăpost și centru de adopții animale.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.10.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Clubul Sportiv Rapid București în vederea extinderii realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tunari, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 111/2021 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Sectorul 4 al Municipiului București, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A. și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.91/2017 privind aprobarea asocierii județului Ilfov –Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale-Consilii Locale din județul Ilfov, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea realizării proiectului ,,Tehnică modernă pentru siguranța ta”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Cornetu – Consiliul Local Cornetu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public: Clădire punct de lucru al I.S.U ,,Dealul Spirii” în comuna Cornetu, județul Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Cornetu – Consiliul Local Cornetu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Comuna Brănești – Consiliul Local Brănești și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți, a cofinanțării lucrărilor de investiții și a finanțării cheltuielilor neeligibile pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr.5 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020” – cod My Smis 125325.
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui sector de drum din drumul județean DJ 200B din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000 – km 100+900” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 68/2017 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intevenție” (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Construire pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, localitatea Buftea”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Pod de DJ 101B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru drumul județean DJ 100, km.2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru”.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) și Autostrada A 3”.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 300 între Centura București și DN 2 (Șindrilița)”.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 402 de la limita județului Ialomița până la DJ 200 (Gagu), județul Ilfov”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 179 între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”.
 22. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Ilfov în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 septembrie 2021.
 25. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2022.
 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Sfântul Apostol Andrei, orașul Bragadiru, județul Ilfov.
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.169/2021 privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Republica Italiana – Regiunea Toscana.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Ciolpani – Consiliul Local Ciolpani din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 08.10.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.09.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr.3 și nr.4 ale Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocolul de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația Platforma Civică Aresel și Fundația Roma Education Fund România.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Programului pilot ,,Ilfov împreună: Educația schimbă vieții” și încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, în vederea realizării protocolului ,,Tehnica modernă pentru siguranța ta”.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocolul de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe stupefiante la volan.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun imobil din domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Copăceni și administrarea Consiliului Local Copăceni.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.90 din 30.06.2021 privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
 13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre (Partea IPartea a II-a) privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Casei Naționale de Pensii Publice – Casa Județeană de Pensii Ilfov a unor spații aflate în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Ilfov-Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea asigurării colaborării în cadrul proiectului ,,Extindere sistem de detectare semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor de interes județean, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor de interes județean.
 18. Proiect de hotărâre privind predarea în folosință gratuită către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,CNI” S.A., a amplasamentului în suprafață de 2352 mp situat în strada Studioului nr.5, orașul Buftea, județul Ilfov și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Extindere și Dotare în Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Desființare Construcții Existente C11, C12, C13, C14, C15”.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Municipiul București în vederea realizării și implementării Proiectului integrat Orbital București și Drumurile radiale conexe.
 20. Informare ATOP asupra eficienței serviciului polițienesc.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 20.09.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 10.09.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov pentru finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.08.2021

Dispoziția de convocare

 1. Proiect de hotătâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Unitatea Administrativ Teritorială – Consiliul Local Tunari

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.08.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor județene.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unui obiectiv de investiții de interes public.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 104/2019 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare DJ 101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru”.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 81/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 101 B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu.
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Petrăchioaia și administrarea Consiliului Local Petrăchioaia, în domeniul public al Județului Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Dascălu și administrarea Consiliului Local Dascălu, în domeniul public al Județului Ilfov.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Dascălu – Consiliul Local Dascălu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Afumați – Consiliul Local Afumați din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județului Ilfov – Consiliul Județean și Liga Profesională de Fotbal în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru beneficiarii ce se află în Centrul de Abilitare și Reabilitare Bălăceanca din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru anul 2021.
 12. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr.13261/17.08.2021, împotriva Hotărării Consiliului Județean Ilfov nr.123/2021 privind aprobarea ,,Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2, județul Ilfov” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărării Consiliului Județean Ilfov nr.138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
 14. Diverse

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr.123/2021 privind aprobarea „Raportului de evaluare Teren extravilan, Comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 şi T5 P15/3, 15/4 Lot 2, jud. Ilfov” şi aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziţiei celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Ilfov”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliului Judeţean şi Nestle România S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public judeţean „CARAVANA RESPONSABILITĂŢII”.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică şi D.A.L.I. pentru obiectivul: ,,Reabilitare şi modernizare DJ179 între DJ101B (Periş) şi limită judeţ Prahova”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Elaborare DALI la obiectivul: ,,Reabilitare şi modernizare DJ 184, între DJ 101 (Moara Vlăsiei) şi Autostrada A 3″.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie” (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Elaborare DALI la obiectivul : ,,Reabilitare şi modernizare DJ 300, între Centura Bucureşti şi DN 2 (Şindriliţa)”.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico – economice, la faza ” Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie ” (D.A.L.I,) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare şi modernizare DJ402 de la limita Judeţului Ialomiţa până la DJ200 (Gagu), Judeţul Ilfov”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.08.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.07.2021

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Copăceni, județul Ilfov de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Jilava, județul Ilfov la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei 1 Decembrie, județul Ilfov.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
4. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Sectorul 4 al Municipiului București, Ministerul Transporturilor, Societatea de Transport cu Metroul București METROREX S.A. și Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M2 Pipera-Berceni în zona de sud, după Șoseaua de Centură.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.86/2020 privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara Vlăsiei – Consiliul Local în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Bucharest-Ilfov Multimodal HUB – BIMH”.
6. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
7. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială oraș Buftea – Consiliul Local Buftea și cu Asociația Club Sportiv Shagya în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Shagya Ediția a VIII-a”.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.39/2021 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice, etapa de proiectare “Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod pe DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.
9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Patriarhia Română – Administrația Patriarhală/Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte (Ierusalim și Ierihon).
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ,,Dr. Carol Davila” și Asociația ,,Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România”.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului ILFOV la data de 30 iunie 2021.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al județului Ilfov cu suma de 51.200 lei, în vederea achiziționării de aparatură și echipamente medicale necesare dotării unor unități sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Județean Ilfov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării aferente anului 2021 pentru Proiectul ,,TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către județul Ilfov – Consiliul Județean a unui contract pentru reînnoirea preluării în folosință gratuită a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
15. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Raportului de evaluare – Teren extravilan, comuna Ciorogârla, T5, P15/3, 15/4 Lot 1 și T5, P15/3, 15/4 Lot 2, județul Ilfov” și aprobarea constituirii unei comisii de negociere în vederea achiziției celor două loturi de teren necesare pentru realizarea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor județene.
18. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
19. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești Ilfov
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
21. Raportul privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2021

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.06.2021

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico – militare a județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Berceni și administrarea Consiliului Local Berceni.
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui pod aflat în domeniul public al comunei Glina și administrarea Consiliului Local Glina.
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cornetu și administrarea Consiliului Local Cornetu.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.
 8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ,,ADIA ILFOV’’ unui bun imobil-teren situat în orașul Otopeni, aflat în domeniul public al Judeţului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru identificarea modalităților de dobândire a unui imobil în vederea amenajării unei parcări pentru Consiliul Județean Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuțiilor financiare la contractele de asociere încheiate între județul Ilfov-Consiliul Județean și unele unități administrativ teritoriale din Județul Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Clinceni – Consiliul Local Clinceni din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Andrei Stoica în vederea realizării acțiunii ,,Promovăm artele marțiale în Județul Ilfov”.
 14. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov-Consiliul Județean cu Asociația Club Sportiv Livone în vederea realizării proiectului ,,Educație prin sport-tenis”.
 15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Domnești, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului – E.D.I.T. și Inspectoratul de Poliție a județului Ilfov.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta” și Asociația Română Anti-SIDA (ARAS).
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov ca partener în continuarea proiectului STOB regions-Succession and Transfer of Business in Regions finanțat prin Apelul 5 de proiecte din cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE.
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru executarea lucrărilor de refacere a fațadelor la biserica și la clopotnița Parohiei Sfântul Gheorghe-Dărăști Asan, comuna Dărăști, județul Ilfov.
 20. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu.
 21. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și după caz, casării, a unor obiecte de inventar și mijloace fixe din patrimoniul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 22. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 7331/17.05.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice Județene de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei.
 23. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9864/20.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.05.2021

Dispoziție Convocare

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de măsuri și acțiuni pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii pe drumurile județene din județul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2021-2025”.

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Dărăști-Ilfov și administrarea Consiliului Local Dărăști-Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Tunari și administrarea Consiliului Local Tunari.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2020.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în vederea continuării lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului – Catedrala Națională.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Documentației Tehnico-Economice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pod pe DJ 101 B, km.39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 18.05.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Comunei Găneasa de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor a Orașului Voluntari, județul Ilfov, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Afumați, județul Ilfov.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.05.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, în vederea elaborării și semnării unor documente.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.04.2021

Dispoziție Convocare

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate.

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al comunei Domnești și administrarea Consiliului Local Domnești.

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Local Periș în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Periș și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al Județului Ilfov.

8. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Snagov și administrarea Consiliului Local Snagov, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.50/2019 privind înființarea societății comerciale Măgurele Science Park S.R.L. cu asociat unic Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov- Consiliul Județean și Comuna Snagov – Consiliul Local Snagov pentru eșalonarea plății unui debit datorat.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,ADIA ILFOV”.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov în anul fiscal 2021.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2021.

17. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 27.134.000 lei pentru anul 2021.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021.

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

21. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de S.C. Rompescaria Internațional S.R.L. împotriva anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.137/21.12.2020 privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate de competența Județului Ilfov- Consiliul Județean Ilfov pentru anul fiscal 2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 12.04.2021

Dispoziție Convocare

1. Depunerea jurământului de către doamna Pandelea Roxana – Mara – supleant- ALIANŢA USR – PLUS (PLUS) – supleant – consilier judeţean – validat prin încheierea civilă nr.65/2021 din data de 17.02.2021 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 295/93/2021, încheiere ce a fost comunicată secretarului general al judeţului Ilfov la data de 29.03.2021.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.03.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Turism Istoric.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Asociația Măgurele Science Park.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov și Federaţia Asociațiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între  Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.03.2021

Dispoziție Convocare

2. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov referitor la cumpărarea imobilului ,,Ansamblul fostului Palat Știrbei” monument istoric – cod LMI 2015 : IF – II – a – A-15257, situat în orașul Buftea, județul Ilfov.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2020 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.21/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea.

5. Proiect de hotărâre privind retransmiterea străzilor Poieni și Martha Bibescu preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.22/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Comunei Mogoșoaia și în administrarea Consiliului Local Mogoșoaia.

6. Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.23/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.

7. Proiect de hotărâre privind retransmiterea sectoarelor de drum preluate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.128/2019 și nr.97/2020 din administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumul județean DJ 401A din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900” –sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900 și sector Centura Sud – Lot 2, km 69+000 – km 85+300.

9. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Ciolpani și administrarea Consiliului Local Ciolpani.

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica.

11. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al orașului Otopeni și administrarea Consiliului Local Otopeni, în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil compus din teren și construcții, aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și Fundația Lemnarului ,,HORIA MĂTIȘEȘTI” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Realizare spațiu multifuncțional ȚARA MOȚILOR”.

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna 1 Decembrie, pentru implementarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Voluntari – Consiliul Local Voluntari, pentru organizarea acțiunii ,,Câștigarea Cupei României la baschet masculin 2021”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Reabilitare Pod de DJ 401D, km. 14+025, peste râul Sabar, sat Crețești, județul Ilfov”.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod de DJ 100, km. 7+700, peste râul Pasărea, în comuna Tunari, județul Ilfov”.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Pod de DJ 400, peste râul Ciorogârla, km. 0+300, comuna Dărăști, județul Ilfov”.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, etapa de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție de interes județean ,,Podețe și trotuare de DJ 401D, în localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov”.

 1. Diverse

Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al Oraşului Pantelimon şi administrarea Consiliului Local Pantelimon în domeniul public al Judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Judeţean Ilfov.

Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „îmbunătăţirea eficienţei energetice a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.02.2021

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Ilfov.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, în anul școlar 2020-2021.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu de servicii juridice de consultanță, de asistență și /sau de reprezentare.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil-teren aflat în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Extindere și dotare la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea și desființare construcții existente C11, C12, C13, C14, C15”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 08.02.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.01.2021

Dispoziție Convocare

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării și vacantarea unui mandat de consilier județean.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.107/2020, privind constituirea unei comisii necesare în cazul adoptării hotărârilor Consiliului Județean Ilfov prin vot secret în mandatul 2020-2024.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.121/2020, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2020-2021.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în cadrul Adunării generale și a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, în mandatul 2020-2024.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2019, privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ,,Horia Hulubei”.

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației Ilfov Business Hub.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Bucharest-Ilfov Multimodal Hub-BIMH”.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.48/2006 privind aderarea Consiliului Județean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene.

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov din partea Consiliul Județean Ilfov.

16. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2021 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.

18. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, în anul 2020.

19. Diverse

19.1 Proiect de Hotarare privind incheierea unui protocol de cooperare intre Judetul Ilfov – Consiliul Judetean si Unitatatea Administrativ Teritoriala – Comuna Jilava pntru implementarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID – 19

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 13.01.2021

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov, pentru implementarea Strategiei de vacinare împotriva COVID-19.

Comments are closed.

Sari la conținut