Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.11.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui membru al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ilfov, membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Excelență Ilfov pentru anul școlar 2023-2024.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pe anul 2024.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii folosinței gratuite a spațiilor în care își desfășoară activitatea Centrul Militar Județean Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Balotești, județul Ilfov – cod LMI IF-I-m-B-1591.01.
 4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Balotești, județul Ilfov – cod LMI IF-I-m-B-15191.01.
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.202/2023 privind introducerea unor restricţii de circulație pe anumite sectoare de drum din localitățile Găneasa, Brănești, Pantelimon și Afumați – județul Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ 601 de la limita jud. Giurgiu, km.0+000, până la Autostrada A1 km.7+000, în localitatea Ciorogârla”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din județul Ilfov DJ 101, km. 12+970 (Balotești) – km. 37+549 (Sitaru)” în anul 2024, a cheltuielilor neeligibile estimate suportate de la bugetul local în anul 2024 și a obligațiilor beneficiarului, în contextul încadrării proiectului ca nefinalizat, proiect derulat prin Programul Operațional Regional 214-2020, Axa prioritară 6 ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiție 6.1. ,,Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor intermodale”.
 8. Proiect de hotărâre privind încheirea unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Comuna Berceni – Consiliul Local, Școala Gimnazială nr.1 Berceni și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru realizarea unei acțiuni generate de o situație de urgență.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței actualizate a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea vicepreședintelui Comisiei pentru protecția copilului a județului Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor membri de drept din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională – Ilfov.
 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, în anul școlar 2023-2024.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 21.11.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.275/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 100/2020 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Căldărușani, în proiectul ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.276/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 101/2020 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Mănăstirea Sf. Nicolae – Sitaru (Balamuci), în proiectul ,,Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 14.11.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Dezvoltarea și construirea unei centrale electrice fotovoltaice în judetul Ilfov, inclusiv drumuri de acces interior, post de transformare, îngrădire de siguranță și racord la rețea”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Ilfov-Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Apelul de proiecte pentru Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, finanțat din Fondul pentru Modernizare – accelerarea tranziției către neutralitate climatică.
 3. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.10.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 și anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.175/31.07.2023 privind încheierea unor protocoale de cooperare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, județul Ilfov-Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului „Ilfov împreună: Educația schimbă vieți” pentru anul școlar 2023-2024 și încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ teritoriale.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.310/22.12.2022 privind aprobarea participării Consiliului Județean Ilfov la cofinanțarea proiectului ,,Digitalizarea infrastructurii de apă a operatorului regional Apă Canal Ilfov”.
 4. Proiect de hotărâre privind încheierea ,,Pactului ecologic local al Județului Ilfov” pentru implementarea proiectului ,,SME4GREEN – SMEs engagement for a GREEN transition (SME4GREEN)”.
 5. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.160/2021 aflat în domeniul public al comunei Copăceni, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Copăceni.
 6. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.27/2022 aflat în domeniul public al comunei Găneasa, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Găneasa.
 7. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.33/2021, aflate în domeniul public al comunei Cernica, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Cernica.
 8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui bun imobil aflat în domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1-C15), relocare stație de oxigen și relocare gospodărie de apă”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Silvică Ilfov, U.A.T. Comuna Cernica și Fundația ,,Ilfov Împreună”, în vederea realizării proiectului pilot de interes public pădurea-parc ,,Parcul Natural Zero Waste”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov -Consiliul Judeţean și Parohia Sintești – Biserica Adormirea Maicii Domnului Protoieria Ilfov Sud privind eșalonarea plății unui debit datorat.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Nuci – Consiliul Local Nuci din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea realizării acțiunii sportive ,,Campionatele Europene de înot în bazin scurt seniori”.
 14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, comuna Mogoșoaia – Consiliul Local Mogoșoaia și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în vederea realizării unei acțiuni de interes public ,,Căsuța lui Moș Crăciun”.
 15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și comuna Moara Vlăsiei – Consiliul Local Moara Vlăsiei pentru realizarea unui proiect de interes public.
 16. Proiect de hotărâre privind continuarea prestării serviciilor de asistență, consultanță și reprezentare juridică pentru Județul Ilfov – Consiliul Județean.
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.233/2023 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.212/2023 privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 septembrie 2023.
 20. Proiect de hotărâre privind majorarea cotizației anuale aferente anului 2023 a Județului Ilfov – Consiliul Județean către Asociația Grupul de Acțiune Locală SABAR ILFOV SUD.
 21. Proiect de hotărâre privind majorarea cotizației anuale aferente anului 2023 a Județului Ilfov – Consiliul Județean către Asociația Grupul de Acțiune Locală VLĂSIA ILFOV NORD-EST.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean, Asociația Animal Society și unele unități de învățământ școlar de pe raza județului Ilfov, în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Ora de relaxare, ora cu animale – învățăm de la animale mici cum să fim oameni mari”.
 23. Proiect de hotărâre privind acordarea unor stimulente financiare pentru elevii din unitățile de învățământ din Județul Ilfov care au obținut distincții, medalii şi premii speciale la olimpiade și concursuri școlare, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora.
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.57 din 28.02.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare Termică a corpurilor C1 și C4 – fost sediu al Consiliului Județean Ilfov”, Strada Manu Gheorghe, G-ral, Nr.18, Sector 1, Municipiul București.
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliul Județean Ilfov nr.207/01.09.2023 privind asumarea de către Consiliul Județean Ilfov a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru/contractelor subsecvente de furnizare a produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ,,Programului pentru școli al României” aferent anilor școlari 2023 – 2029.
 26. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov a unor spații din imobilul P+1 situat în Orașul Voluntari, Bd.Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov, aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Structurii Organizatorice, Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
 29. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Cernica și administrarea Consiliului Local Cernica în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 30. Proiect de hotărâre privind acordarea altor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 26.09.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.213/2023 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov, în vederea realizării în comun, în scopul prevenirii situațiilor de urgență.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant de medic din Statul de funcții al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Drum de legătură DJ 301-Tânganu–A2–Cernica=8 km.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Pasaj suprateran pe strada Recoltei/Rândunelelor la intersecția cu calea ferată, Localitatea Buftea.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al orașului Măgurele și administrarea Consiliului Local Măgurele în administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al comunei Ștefăneștii de Jos și administrarea Consiliului Local Ștefăneștii de Jos.
 7. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.90/2021 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.191/2021, aflate în domeniul public al comunei Cernica, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Cernica.
 8. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.272/2022 aflat în domeniul public al comunei Snagov, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Snagov.
 9. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.273/2022 aflate în domeniul public al orașului Buftea, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Buftea.
 10. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.47/2023, aflat în domeniul public al orașului Bragadiru, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 11. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.29/2022, aflate în domeniul public al orașului Bragadiru, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 12. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.146/2022, aflat în domeniul public al orașului Bragadiru, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 13. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.32/2021, aflate în domeniul public al comunei Ciolpani, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Ciolpani.
 14. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.158/2021, aflate în domeniul public al comunei Clinceni, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Clinceni.
 15. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.50/2021, aflat în domeniul public al comunei Domnești, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Domnești.
 16. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.114/2022, aflate în domeniul public al comunei Glina, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Glina.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind consultarea, la cerere, de către solicitanții certificatelor de urbanism, a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism și a reglementărilor care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism.
 18. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov-Consiliul Județean și Asociația Fresh Community.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 9 în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat în data de 09.11.2009 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-ADIA Ilfov, în numele și pe seama U.A.T. membre, în calitate de Delegatar și S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., în calitate de Delegat (Operator).

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 11.09.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.209/2023 privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 01.09.2023

Dispoziție privind completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr.827/2023 privind suplimentarea proiectului ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei unor hotărâri ale Consiliului Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024.

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.183/2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Județul Ilfov-Consiliul Județean în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat pentru proiectul ,,Asigurarea accesului la educație a elevilor din județul Ilfov prin achiziția de microbuze școlare”.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind asumarea de către Consiliul Județean Ilfov a responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a acordurilor –cadru/contractelor subsecvente de furnizare a produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente ,,Programului pentru școli al României”, aferent anilor școlari 2023-2029.
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația Animal Society, în vederea realizării proiectului ,,Împreună construim o comunitate sigură”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.08.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Unitatea Administrativ Teritorială Moara-Vlăsiei – Consiliul Local Moara-Vlăsiei și Unitatea Administrativ Teritorială Periș – Consiliul Local Periș din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024 în Orașul Buftea – Județul Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024 în Orașul Pantelimon – Județul Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov pentru implementarea proiectului pilot ,,Șanse egale la educație” în anul școlar 2023-2024 în comuna Gruiu – Județul Ilfov.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Ilfov – Ediția 2023.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.58/2023 privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în anul 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare a unui sector de drum, aflat în domeniul public al comunei Clinceni și administrarea Consiliului Local Clinceni în administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea delegării temporare a dreptului de administrare a unor sectoare de drum, aflate în domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea în administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 5. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.48/2023, aflate în domeniul public al comunei Ciorogârla, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Ciorogârla.
 6. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unui sector de drum solicitat prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.184/2022, aflat în domeniul public al orașului Popești-Leordeni, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Popești-Leordeni.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.228/20.10.2022, privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.229/20.10.2022 privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2023.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei tarifare actualizate și a Actului Adițional nr.8 în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
 11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru emiterea de licențe de traseu pentru trasee turistice/expres.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu privind eșalonarea plății unui debit datorat.
 13. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.89/2023 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.246/2022 privind aprobarea actualizării ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.
 14. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială – orașul Popești-Leordeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea implementării proiectului ,,Construire ambulatoriu în oraș Popești-Leordeni, cu funcțiune medicală”.
 16. Proiect de hotărâre privind introducerea unor restricţii de circulație pe drumul judeţean DJ 100, Găneasa – Brănești, județul Ilfov.
 17. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul I, anul 2023.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.07.2023

Dispoziție amânare ședință din data de 27.07.2023 pentru data de 31.07.2023

Documente explicative privind amânarea ședinței din 27.07.2023 pentru data de 31.07.2023


Dispoziție Convocare pentru data de 27.07.2023

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență, Pilonul II: Transformare digitală Componenta 7: – Transformare digitală Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență, Pilonul II: Transformare digitală Componenta 7: – Transformare digitală Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.
 3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență, Pilonul II: Transformare digitală Componenta7: Transformare digitală Investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.305/2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale, construire trotuare noi și piste pentru bicicliști pe DJ 602, în localitatea Domnești, județul Ilfov”.
 5. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Jilava, respectiv Comuna Vidra, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină poluare”.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unor protocoale de cooperare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Județul Ilfov – Consiliul Județean și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare în vederea realizării unui proiect socio-cultural și educațional între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, orașul Bragadiru din județul Ilfov și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România.              
 8. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.9/2022, aflate în domeniul public al comunei 1 Decembrie, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local 1 Decembrie.
 9. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.72/2021, aflate în domeniul public al comunei Dărăști-Ilfov, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Dărăști-Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației ,,Măgurele Science Park” pentru spațiile deținute conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.8/2019.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.54/2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Realizare și modernizare DJ 301A, în localitatea Glina, județul Ilfov”.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.49/2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Construire sens giratoriu la intersecția DJ 401A cu strada Călugăreni (DC19), în localitatea Măgurele, Sat. Dumitrana, jud Ilfov”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 30 iunie 2023.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.168/05.07.2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de inters public.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T. Comuna Cernica, U.A.T. Comuna Dascălu și Fundația ,,Ilfov împreună” în vederea realizării proiectului pilot de interes public ,,Colorează-ți viitorul”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 05.07.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.82/30.03.2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială – Comuna Nuci.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 22.06.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, U.A.T. Mogoșoaia – Consiliul Local și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea.
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” în vederea realizării proiectelor de analiză și propuneri de soluții în domeniul arhitecturii, urbanismului, peisagisticii și designului de obiect.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind completarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii folosinței gratuite a spațiilor în care își desfășoară activitatea specifică Centrul Militar Județean Ilfov.
 4. Proiect de hotărâre privind retransmiterea unor sectoare de drum solicitate prin Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.49/28.02.2023, aflate în domeniul public al comunei Vidra, din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Consiliului Local Vidra.
 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei efectuării inventarierii bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9395/15.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 9493/16.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
 8. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 10092/24.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
 9. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile nr. 10369/29.05.2023, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 118/27.04.2023 privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Liga Profesionistă de Fotbal în vederea continuării realizării proiectului de interes public județean ,,UMPLE G⚽LUL DIN VIAȚA TA”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.295/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.238/2022 privind aprobarea implementării proiectului ,,Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Ilfov” finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a străzilor și suprafețelor de teren pentru realizarea bazinelor de retenție și stațiilor de preepurare din ansamblul de locuințe Henri Coandă.
 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unele lăcașuri de cult din județul Ilfov.
 15. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Clubul Sportiv Tunari în vederea proiectului de interes public ,,Performanță în competițiile sportive”.
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ din județul Ilfov care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele/concursurile școlare și în implementarea proiectelor și programelor cu impact deosebit în comunitatea școlară/locală.
 17. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în vederea realizării în comun a proiectului de interes public ,,Concursul Național de Comunicări Științifice ale elevilor din clasele liceale”.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și unele Unități Administrativ Teritoriale în vederea depunerii proiectului ,,Microbuze electrice pentru elevii din județul Ilfov”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Rezilență, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Competenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi – apel ,,Microbuze electrice pentru elevi”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 29.05.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Studiu de fezabilitate” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,DRUM DE LEGĂTURĂ ÎNTRE DJ 401 BERCENI (ZONA MAMINA) – DN 4 – DJ 301A POȘTA, JUDEȚUL ILFOV – LOT 1”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al județului Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.125/2023 privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SABAR ILFOV SUD.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.126/2023 privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD EST.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Județul Ilfov – Consiliul Județean din România și Voievodatul Mazovia din Republica Polonă.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ-Teritorială Pantelimon – Consiliul Local Pantelimon și cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor R.A în vederea realizării evenimentului sportiv ,,Cupa Romsilva – Cavalliada Pantelimon”.
 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația R.O.Z. în vederea realizării unui proiect de interes public.
 5. Proiect de hotărâre privind participarea Județului Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională Componenta: 12 – Sănătate Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți pentru proiectul „Dotarea secției de terapie intensivă pentru nou-născuți a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe anul 2022.
 7. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov – Centrul Mogoșoaia asupra unor imobile aflate în domeniul privat al județului Ilfov în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Ilfov – Consiliul Județean asupra unui imobil ce figurează în lista monumentelor istorice din comuna Snagov, județul Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea efectuării lucrărilor de reamenajare a unor spații din imobilul aflat în domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, situate în comuna Balotești, sat Săftica, Calea București, nr.2, județ Ilfov, identificat cu număr cadastral 2464/2-C1-U1, 2464/2-C1-U2, 2464/2-C1-U3 și carte funciară nr.9056, 9057, 9058, dat în folosință gratuită Casei Naționale de Pensii Publice – Casa Județeană de Pensii Ilfov, având ca destinație cabinet de expertiză medicală din cadrul Casei Județene de Pensii Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.60/2023, privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și S.C. Center of Hope S.R.L. în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Cu ambulanța veterinară socială prin Ilfov”.
 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Ilfov – Consiliul Județean în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru modificarea statutului.
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de investiții prioritare – parte integrantă a Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată în județul Ilfov (revizia 2 – varianta corelată cu Master Planul pentru București).

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 16.05.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unități administrativ- teritoriale de pe raza județului Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind anularea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Japonia în vederea participării în cadrul vizitei de lucru organizate de Ambasada României la Tokyo.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SABAR ILFOV SUD.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD EST.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Clubul Sportiv NoMad Multisport în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Prima Evadare”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.05.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională Componenta: 12 – Sănătate Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți pentru proiectul „Dotarea secției de terapie intensivă pentru nou-născuți a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Orasul Chitila din județul Ilfov în vederea participării în cadrul celei de a 5-a ediții a concursului de bune practici privind orașele durabile care se va axa pe abordarea ,,Eco-Cartier”, organizat de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez Român.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 27.04.2023

Dispoziție completare art.1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ilfov nr.465/2023 privind suplimentarea proiectului ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, unele unități adminsitrativ teritoriale de pe raza județului Ilfov, Direcția Silvică Ilfov și Asociația Creștem România Împreună, în vederea realizării proiectului de interes public „Împreună pentru un Ilfov curat și sanătos” în cadrul proiectului „Eco4 – Curățăm țara noastră”.

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unor măsuri prealabile declanșării procedurilor de expropriere în vederea realizării proiectului de edificare a unui Centru de management integrat al deșeurilor București-Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unor bunuri imobile situate în comuna Domnești, satul Domnești, județul Ilfov aflate în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.106/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ilfov pe principalele domenii de activitate.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.64/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX S.A., Sectorul 4 al Municipiului București și Sectorul 5 al Municipiului București în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea rețelei de metrou: Magistrala 4 de metrou, Secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul.
 4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Unitatea Administrativ Teritorială comuna Clinceni în vederea realizării proiectului de interes public ,,Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.78/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ilfov, precum și din serviciile publice de interes județean subordonate acestuia.
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al Județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului Ilfov la data de 31 martie 2023.
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea numărului suplimentar de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ilfov pe anul 2023.
 9. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov în Japonia în vederea participării în cadrul vizitei de lucru organizate de Ambasada României la Tokyo.
 10. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegații a Consiliului Județean Ilfov la Torino, Italia în cadrul proiectului ,,SMEs engagement for a GREEN transition – SME4GREEN”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea.
 12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația Măgurele Science Park, RCS & RDS S.A. (pentru Emisiunea DIGI WORD) și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Ora de știut” pentru promovarea științei în școlile din județul Ilfov.
 13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu unele unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public ,,Ilfovul prin ochii tăi”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Asociația Academia de Sport și Nutriție Alexander Florescu în vederea realizării proiectului de interes public ,,Vreau să cresc sănătos”.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.03.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 300, între Centura București și DN 2 (Șindrilița)” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare și modernizare DJ 179, între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ilfov – Consiliul Județean la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.
 4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a Fundației Hope and Homes for Children România.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de cooperare (cadru) între județul Ilfov – Consiliul Județean și unele unități administrativ teritoriale de pe raza județului Ilfov pentru schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 30.03.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare strada Lalelelor, din comuna Cornetu, județul Ilfov”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare strada Daliilor, din comuna Cornetu, județul Ilfov”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare strada Stanciu Gheorghiță, din comuna Cornetu, județul Ilfov”.
 4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-economice, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare străzi, amenajare trotuare și realizare sistem de preluare ape pluviale – strada Traian”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici privind Servicii de proiectare, expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare DJ 101, Buftea – Tamași (Piste de biciclete, trotuare, ape pluviale, iluminat public)”.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare cadru între județul Ilfov – Consiliul Județean și Ministerul Apărarii Naționale (M.Ap.N) privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate în ediția 2020-2022, precum și a celor care se vor realiza în perioada 2023-2030, aferente teritoriului administrativ al județului Ilfov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Direcția Silvică Ilfov, Unitatea Administrativ Teritorială Cernica și Asociația Creștem România, în vederea realizării proiectului de interes public ,,Plantează în Ilfov” în cadrul proiectului ,,Plantează în România”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 9. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele persoane juridice din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes public.
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul public al comunei Petrăchioaia și administrarea Consiliului Local Petrăchioaia în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.
 11. Proiect de hotărâre privind clasificarea unor sectoare de drum situate în comuna Snagov și comuna Periș în drum județean având indicativul DJ 180.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.28/2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 14. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta: 12. Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.5: Cabinete de planificare familială pentru proiectul „Dotarea cu echipamente a cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov”.
 15. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Județul Ilfov – Consiliul Județean în parteneriat cu Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta: 12. Sănătate, Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.5: Cabinete de planificare familială pentru proiectul „Dotarea cu echipamente a cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”.
 16. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Județul Ilfov-Consiliul Județean, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15. Educație – Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ și Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare pentru proiectul ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – Consiliul Județean Ilfov”.
 17. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și Asociația pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale.
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.18/31.01.2023 pentru deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 20. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ teritorială – Consiliul Local Tunari.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții între județul Ilfov – Consiliul Județean și Comuna Tunari – Consiliul Local Tunari privind eșalonarea plății unui debit datorat.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.
 23. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Ilfov pentru transformarea unor posturi vacante la unitățile sanitare cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea”.
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.110/2021 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.246/2022 privind aprobarea actualizării ,,Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov 2020-2030”.
 27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024.
 28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, în anul școlar 2022-2023.
 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.118/2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul de Administrație al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, în mandatul 2020-2024.
 30. Proiect de hotărâre privind desemnarea secretariatului executiv al Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Ilfov.
 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.5/2021 privind desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ,,Măgurele Science Park”.
 32. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.12/2021 privind desemnarea unui membru supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.
 33. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.201/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.8/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Ilfov ca membri în Consiliul Director al Asociației ,,Măgurele Science Park”.
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.112/2020, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Comisia Județeană Ilfov pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, în mandatul 2020-2024.
 35. Diverse – Proiect de hotărâre  privind cooperarea Judeţului Ilfov – Consiliul Judeţean cu Comuna Corbeanca – Consiliul Local Corbeanca în vederea realizării unui proiect de interes comun „Oamenii, pe primul Ioc”

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 24.03.2023

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ teritorială – Consiliul Local Clinceni.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 28.02.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru implementarea proiectului ,,Campus Dual POLITEHNICA București.
 3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.260/2022 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ 601A Chiajna, de la limita cu Municipiul București la DNCB”.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.56/2017 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ilfov.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.284/29.11.2022 privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale-Județul Ilfov în cadrul proiectului ,,Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1-C15), relocare stație de oxigen și relocare gospodărie de apă” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 12. Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice Investiția specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă Investiția specifică: I2.2 – Echipamente și aparatură medicală.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.292 din 15.12.2022 privind aprobarea modalității de organizare, funcționare și realizare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale, a Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”.
 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului de Psihiatrie ,,Eftimie Diamandescu” Bălăceanca a unui bun de natura mijlocului fix – post de transformare situat în comuna Cernica, sat Bălăceanca, județ Ilfov.
 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov – Consiliul Județean, Asociația TOTUL PENTRU TINE și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov în vederea realizării proiectului de interes public ,,Împreună pentru integrare”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov privind serviciile sociale administrate şi finanţate de Consiliul Judeţean Ilfov.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru serviciile sociale oferite în centrele rezidențiale pentru adulți din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru anul 2023.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2022 a bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al județului Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Fundația Adăpostul Speranța în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,O comunitate sigură”.
 11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean cu Fundația Visul Luanei în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,Protejăm orice formă de viață”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil în comuna Ștefănești de Jos, Județ Ilfov, aflat domeniul privat al județului Ilfov și administrarea Serviciului Județean de Dezisecție și Ecologizare Mediu Ilfov.
 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum aflat în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Ciorogârla și administrarea Consiliului Local Ciorogârla.
 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unor sectoare de drum aflate în domeniul public al comunei Vidra și administrarea Consiliului Local Vidra.
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri județeni în calitate de membri în cadrul Comisiei de evaluare a perfomanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Ilfov pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ilfov pentru a face parte din Comitetul pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Ilfov.
 18. Proiect de hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Ilfov și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.
 19. Proiect de hotărâre privind trecerea unor sectoare de drum din drumul județean DJ 100 din domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,,Autostrada de centură București km 00+000 – km 100+900” – sector Centura Nord km 000+000 – km 52+770.
 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.69/2019 privind asocierea județului Ilfov – Consiliul Judeţean Ilfov cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.145/2020 privind aprobarea asocierii Județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Gruiu – Consiliul Local Gruiu, în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Judeţean cu unele Unități Administrativ Teritoriale – Consilii Locale din județul Ilfov în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public.
 23. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ,,Reabilitare, Consolidare, Modernizare, Reabilitare Termică a corpurilor C1 și C4 – fost sediu al Consiliului Județean Ilfov”, strada Manu Gheorghe, G-ral, nr.18, sector 1, Municipiul București.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale propuse de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov în anul 2023.
 25. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a unui bun imobil situat în comuna Balotești, sat Săftica, județ Ilfov.
 26. Raport privind modul de soluționare a petițiilor pe semestrul II, anul 2022.
 27. Raportul de activitate al Comisiei pentru protecția drepturilor copilului Ilfov pentru 2022.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 15.02.2023

Dispoziție Convocare

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de Parteneriat pentru constituirea Consorțiului pentru Învățământ Dual Integrat Centrul de Expertiză în Regiunea București-Ilfov.

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ilfov supuse aprobării în şedinţa din 31.01.2023

Dispoziție suplimentare proiect ordine de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Ilfov – Consiliul Județean cu Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Buftea – Consiliul Local Buftea în vederea realizării în comun a unui obiectiv de interes public.
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.241/20.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ300, între Centura București și DN2 (Șindrilița)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.242/20.10.20222 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și Modernizare DJ179, între DJ101B (Periș) și limită județ Prahova”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.254/2021 privind înființarea Fundației ,,ILFOV ÎMPREUNĂ”.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Ilfov a unui sector de drum, aflat în domeniul public al orașului Bragadiru și administrarea Consiliului Local Bragadiru.
 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor bunuri din domeniul public al orașului Buftea și administrarea Consiliului Local Buftea, în domeniul public al județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean.

Dispoziție Convocare

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Ursuleanu Liviu.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem a titlului de ,,Cetățean de Onoare al Județului Ilfov” domnului Liviu URSULEANU.
 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Centrului Județean Ilfov de Asistență Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Domnești.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov pentru anul școlar 2023-2024.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean și Asociația Animal Society în vederea realizării proiectului de interes public județean ,,E gratis să faci bine”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Ministerul Educației și Asociația Nevoia de Educație.
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.205/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și includerea valorii proiectului ,,Extindere sistem de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la Spitalul Clinic Județean de Urgență ILFOV” în bugetul local al Județului Ilfov, în vederea finanțării proiectului în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului pentru județul Ilfov, 2019-2023.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul unităților sanitare din rețeaua Consiliului Județean Ilfov.
 11. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă ,,Adia Ilfov’’ pentru imobilele deținute conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.98/17.09.2020 și Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.92/30.06.2021.
 12. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov pentru imobilul deținut conform Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.122/09.10.2018.
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Județean Ilfov în domeniul public al orașului Otopeni și administrarea Consiliului Local Otopeni.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Ilfov –Consiliul Județean către Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov în anul 2023.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2023 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov.
 16. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit în sumă de 38.176.000 lei pentru anul 2023.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Ilfov pe anul 2023.
 18. Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local al județului Ilfov.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2022-2023.
 20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov cu unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea proiectului de interes public ,,Ilfov zâmbește”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Amenajare scurgerea apelor, construire trotuare și accese proprietăți pe DJ 301, de la km. 5+000 (Mănăstirea Cernica), la km. 7+000 în comuna Cernica, județul Ilfov”.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza ,,Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri de interes local pe străzile Narciselor și Salviei, Comuna Domnești, Județul Ilfov”.
 23. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare parte carosabilă, modernizare trotuare și accese la proprietăți, strada Gării, tronson între De315 și strada Fântânei, sat Bălăceanca, comuna Cernica, județul Ilfov”.
 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.77/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr.129/2022 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ-teritoriale din județul Ilfov în vederea realizării proiectului ,,Ilfov fără țânțari”.
 27. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Adia Ilfov în vederea aprobării actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

Comments are closed.

Sari la conținut