În atenţia operatorilor economici interesaţi:

1.Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în strada Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1, București, cod poștal 010446;

2.Obiectivul“Servicii de administrare a incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub”;

3.Fondurile necesare pentru “Servicii de administrare a incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub” sunt cuprinse în Lista Obiectivelor de Investiții din anul 2018, Capitolul 51.02.71 – Autorități executive – C. Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții.

4.Valoarea estimativă fără T.V.A.: 1.420.000 Lei;

5.Mod de selecție: în temeiul Legii nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri și a Regulamentului din 01.02.2017 de selectare și numire a administratorului incubatorului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică, potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri (Anexa 2);

6.Documentație ataşată: Procedura de selecție administrator incubator de afaceri, Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, Regulamentul de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, în cazul în care printre fondatori se află o autoritate publică, potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016;

7.Criteriul de atribuire: Conform grilei de evaluare;

8.Data și ora limită de depunere a dosarelor de selecție: 17.12.2018 ora 12.00;

9.Adresa la care se transmit dosarele de selecție:

Dosarele cu documentația solicitată în vederea selecției administratorului incubatorului de  afaceri se vor transmite la adresa Consiliului Județean Ilfov menționată la punctul 1.

10.Alte informații privind obiectivul de investiții:

Consiliul Județean Ilfov a obținut Titlul de Incubator de afaceri în data de 27.12.2017 conform Legii nr. 102/2016 și este valabil pentru o perioadă de 10 ani.

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai sus sau telefonic la numărul: 0751.291.472.

Persoane de contact: Remus TRANDAFIR – Director Executiv – Direcția Absorbție Fonduri Interne și Internaționale, telefon: 0751.291.472.

Vizualizare documente AICI

Ca urmare a solicitării de prelungire a termenului de depunere a dosarului pentru selectarea administratorului incubatorului de afaceri Ilfov Business Hub, perioada de depunere se prelungește până la data de 20.12.2018, ora 12:00.

Sari la conținut