Comisii de specialitate

Consiliul Judeţean Ilfov îsi desfasoară activitatea în plen și în comisii pe domenii de specialitate, care se organizează în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală. Consiliul Judeţean Ilfov își organizează 7 comisii de specialitate în funcție de specificul și necesitățile judeţului, cu următoarele componențe:

 

1. Comisia de buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice
1. Dorobanțu Radu-Raul preşedinte
2. Lungan Lia secretar
3. Dumitru Ana-Maria membru
4. Rizoiu Andrei membru
5. Cărbunaru Gabriel membru

 

2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului și protecția mediului
1. Cândea Iosif-Dorin preşedinte
2. Ofițeru Cornel-Constantin secretar
3.  Ilie Ioan membru
4. Rădulescu A. Ștefan membru
5. Mătărău Cristian membru

 

3. Comisia de fonduri europene și relații internaționale
1. Geantă Sebastian-Daniel preşedinte
2. Dumitru Ana-Maria secretar
3. Voicu Vincențiu membru
4. Copăescu Cosmin-Constantin membru
5. Todireanu Constantin-Alin membru

 

4. Comisia de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, protecţie copii, servicii publice sociale și activități sportive
1. Teleman Ciprian-Silviu preşedinte
2. Culea Marinela secretar
3. Neculcea Ștefan-Bogdan membru
4. Rudeanu Bujor-Silviu membru
5. Petrică Andrei-Ionuț membru

 

5. Comisia de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti.
1. Cojocaru Adrian preşedinte
2. Baicu Nicolae-Valentin secretar
3. Rădulescu S. Ștefan membru
4. Dorobanțu Radu-Raul membru
5. Brașovschi Dumitru membru

 

6. Comisia de cultură, conservarea monumentelor istorice, culte şi minorităţi.
1. Moșteanu Ioan preşedinte
2. Culea Marinela secretar
3. Covaci Gabriel membru
4. Tudorache Rizia membru
5. Văsii Alexandru-Bogdan membru

 

7. Comisia de comerț, turism, agrement și agricultură
1. Dorr Ștefan preşedinte
2. Barbu Teodor secretar
3. Boșcu Ninel-Constantin membru
4. Ioniță Emil membru
5. Curt Costinel-Ștefan membru

 

Comments are closed.

Sari la conținut